Hundraårskriget mot Palestina

I Hundraårskriget mot Palestina beskriver den pale­stinsk-amerikanske historikern Rashid Khalidi Israel-Palestina-konfliktens historia alltifrån Balfourdeklarationen 1917 till Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023 och det efterföljande israeliska angreppet på Gaza.

219 kr
Ny

Vad händer med klimatet?

I Vad händer med klimatet?, som nu utkommer i en tredje utökad upplaga, ger Sveriges främste klimatexpert sin syn på några av de mest grundläggande klimatfrågorna.

229 kr
Ny

En natt, en katt

Driven av en mystisk inre kraft ger sig Groucho för första gången ut på egen hand på stadens tak och gator …

129 kr

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Mest kränkt vinner

I Mest kränkt vinner undersöker Lars Åberg den upplevelse av kränkthet, som allt fler människor tycks ge uttryck för idag.

209 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr

Se odjuret i vitögat

I Se odjuret i vitögat berättar ­Naomi Wolf hur hennes liv dramatiskt förändrades under covidkrisen. Över en natt berövades hon sina mediala plattformar och blev en persona non grata. Orsaken var att hon brutit mot vår tids kanske största tabu då hon ifrågasatte om mRNA-vaccinerna är så säkra som det påstås.

209 kr