Inbunden
255 sidor

Utgivningsår: 2024

ISBN: 9789189494633

Synerna och orden

Om Vilhelm Mobergs romankonst

209 kr

V­ilhelm Mo­berg hör till den sällsynta ­skaran svenska romanförfattare som i hög grad och under lång tid har blivit både läst av många människor och samtidigt upphöjd av kritikerna. Med romaner som ­Raskens, Mans kvinna, Rid i natt!, Soldat med brutet gevär, Din stund på jorden och, inte minst, emigrant­eposet om Karl Oskar och Kristina, har Vilhelm ­Moberg fått en given plats både i många svenska hjärtan och i svensk litteraturhistoria.

Hur gick det till när den småländske bond­komi­­kern och lokaltidningsjournalisten Ville i Momåla förvandlades till den storsäljande och hyllade romanförfattaren Vilhelm Moberg? Vad är hemligheten med hans romankonst? Det är ­frågor som Ola Holmgren utforskar i den inträngande studien Synerna och orden.

Ola Holmgren är professor emeritus i lit­teratur-vetenskap vid Södertörns högskola. Han disputerade 1979 på en avhand­ling om Ivar Lo-Johanssons roman Måna är död. Han har tidigare utgivit böcker om bland andra Bob Dylan, Keve Hjelm, August Strindberg och Peter Weiss. År 2023 utkom Riksfilis­tern – En otidsenlig betraktelse över Jan Guillous författarskap på Karneval. Ola Holmgren är sedan 2023 ordförande i Vilhelm Moberg-Sällskapet.

»Vilhelm Moberg förutsåg vad som skulle hända med hans verk. I ­pro­­logen till emigranteposet skriver han om sina ro­man­gestalter, att ­deras ”utvandrings äventyr snart skall ingå i sagan och legenden”. Och det har de verkligen kommit att göra. De har blivit musikal, teater och nu ­senast återfinner vi dem i en långfilm, som inte har mycket mer än namnet ­gemensamt med Mobergs verk. Redan under sin livstid tillhörde Vilhelm Moberg våra mest filmati­serade författare. Men nu övertas hans romangestalter av regissörer och manusförfattare som tydligen är obekanta med upphovsmannen. Därför är det hög tid att påminna om ­Vilhelm Mobergs egen romankonst, där allting börjar.« Ola Holmgren

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Riksfilistern

I Riksfilistern gör litteraturprofessorn Ola Holmgren en inträngande belysning av Jan Guillous författar­skap och vad detta har att säga om vår samtid.

199 kr