Inbunden
224 sidor

Utgivningsår: 2022

ISBN: 9789189494114

Svensk floskelordbok

• Managementjargong • Politiska plattityder • Värdegrundsbabbel

195 kr

 

Svensk floskelordbok av Fredrik Kullberg är en lärorik och underhållande belysning av det oklara språk som infiltrerat områden som politik, ekonomi och kultur.

 FLOSKEL – ord eller uttryck, i allmänhet av ­välklingande form, som saknar djupare innehåll. Oftast använt i plural­form: t.ex. förlegade floskler, benägen för flosk­ler eller granna floskler. Synonymer: banalitet, harang, plattityd, tom fras, klyscha, snömos.

SVENSK FLOSKELORDBOK – lista i bokform över moderna floskler, populära inom svenskt samhälleligt, ekonomiskt och kulturellt liv, sammanställd av Fredrik Kullberg i syfte att genomlysa den språkliga dimma som lagt sig över landet och i någon mån få den att lätta.

Fredrik Kullberg är författare och journalist. Tidigare har han publicerat sex böcker. Den senaste, Kriget mot skönheten, nominerades till Stora fackbokspriset 2020.

»Svällande informationsavdelningar, makthavare som slutat läsa böcker, ett allt ängsligare samhällsklimat och digitaliseringens oändliga möjligheter till förytligande och försköning är bidragande faktorer till den flodvåg av floskler som vällt fram över medborgarna de senaste 30 åren eller så. Alltså högtravande men in­tet­sä­gande ord och fraser som ter sig löjliga genom sin kon­trast mellan innehåll och form, och som inte har något an­nat syfte än att skyla över konflikter, dölja maktanspråk, kamouflera okunskap, öka konsumtionen och få budskapet att framstå som märkvärdigare än det oftast är.

Ställd inför det språkliga vanvett som präglar vårt så kal­lade informationssamhälle – det heter inte längre per­so­nal­chef, utan Chief Human Resources Officer (CHRO) – har jag valt att tillämpa ironins och satirens form. I tider som dessa återstår bara att skratta åt eländet, vilket möjligtvis kan vara ett sätt att slå tillbaka mot maktspråk, desinformation och tvi­velaktig jargong.« Fredrik Kullberg

Svensk floskelordbok innehåller nästan 300 ord och uttryck som i någon bemärkelse är floskler, är förknippade med floskler eller används på ett floskelartat sätt. Nedan ses tre exempel: »Agil«, »Brinna« och »Corporate bullshit«.

AGIL, person som rör sig mycket snabbt på sin arbetsplats, ut­an tydlig riktning; person som rör sig mycket på sin arbetsplats. Förekommer i meningar som Är du förändringsbenägen och har ett agilt mindset, och i begrepp som agilt le­dar­skap och agilt arbetssätt där oavbruten anpassning till tech-­före­tagens ständigt föränderliga algoritmer är ledstjärna. Det agila arbetssättet uppnådde i början av 00-talet andlig status inom ledarskap och ledarskapsutveckling varefter en prästerskapsliknande yrkeskår växt fram för att bistå med uttolkningen, så kallade konsulter.

”Den agila transformationen på Sveriges Radio går in i en ny fas! Nu bygger vi intern förmåga inom coachning och söker därför en strategisk enterprise agile coach som driver vår fortsatta agila transformation framåt, ansvarar för att hålla ihop vad agilt på Sveriges Radio är och leder arbetet med att bygga upp vår interna agila coachningsförmåga.” – Platsannons, Sveriges Radio

”Den accelererande digitaliseringen driver på kraven av stän­­diga förbättringar och utvecklingsprocesser som präglas av lättrörlighet och snabba anpassningar till förändrade kundkrav och ökad produktnytta. Kort sagt ökad agilitet.” – Kvalitetsmagasinet

BRINNA, att uttrycka mycket stark entusiasm inför ett arbete eller en uppgift. Hyllad egenskap i affärspress och som efterfrågas i platsannonser: Vi söker dig som brinner för ­Share­Point och Office 365.

Tjänster där att brinna ingår som kravspecifikation kan in­­ne­bära att arbetstiden sträcker sig avsevärt längre än 40 tim­mar per vecka, och att tjänsten även innebär arbete under kväller, nätter och helgdagar. Arbetsförmedlingens plats­tjänst Platsbanken erbjuder under högkonjunktur upp till 7000 lediga tjänster där kandidater som brinner efter­frågas.

Jfr utbrändhet.

Se även P, Platsannons.

”Brinner du för flyttstädning.” – Annons i Platsbanken

”När jag läser platsannonser ringer en gediget välgjuten var­ningsklocka så snart jag stöter på det här uttrycket. För jag har en känsla av att företag som helt öppet berättar att de brinner för sin verksamhet också tillåter att medarbetare brän­ner ut sig för företagets väl. Lite svinn får man räkna med.” – Lena Källberg, labbet.kallberg.nu

CORPORATE BULLSHIT, engelska för företagens skitsnack, managementjargong; plattityder och tomma fraser inom affärsvärlden:

Allt som kan digitaliseras, kommer att digitaliseras.

Värderingarna finns i vårt DNA.

I en värld som blir allt mer komplex …

Det handlar om att committa, göra skillnad och gå den sista milen.

Vi behöver ny kraft och lite mer daglig styrning av problemlösningskaraktär, så vi har gjort en kompetensomfördelning på flera nivåer.

Företagsspråkets prestigefyllda modeord kan snabbt kan nå stor spridning, men tenderar att tappa sin status ju längre neråt i hierarkierna de når. De ofta intetsägande formlerna har till stor del trängt ut tidigare former av maktspråk som kanslisvenska och lagspråk, och förekommer nu i hög grad även inom myndigheter, undervisning och politik.

Läs mer