Kontakt

Karneval förlag
Mäster Pers gränd 2 C
116 35 Stockholm
kontakt@karnevalforlag.se
Telefon: 08-668 98 00
Mobil: 0702-57 35 34

Förläggare och ägare: Björn Eklund

Angående manus
Mottages endast digitalt, om ej annat överenskommits. Karneval ger EJ ut skönlitterära debutverk.

 

Gäller det insäljning till bokhandel, vänd dig till:

Isakson & Parsons Förlagsinformation
Box 90185
120 22 Årsta
Tel. 08-624 08 52
Fax 08-624 08 70
E-post: ingela.jackholt@telia.com

Mobiler
Ingela Jackholt, 070-547 50 04
Annika Källström 070-555 98 72

Hemsida
www.nyaipf.se

Gäller det distribution till bokhandel, och andra etablerade återförsäljare, vänd dig till:

Förlagssystem
Telefon: 08-657 95 00
Fax: 08-657 19 95
E-post: order@forlagssystem.se