Kontakt

Karneval förlag
Mäster Pers gränd 2 C
116 35 Stockholm
kontakt@karnevalforlag.se
Telefon: 08-668 98 00
Mobil: 0702-57 35 34

Förläggare och ägare: Björn Eklund

Angående manus
Mottages endast digitalt, om ej annat överenskommits.
(Karneval ger EJ ut skönlitterära debutverk. Förlaget behandlar inte heller bilderboksmanus där ej bilder/bildskisser finns.)

För frågor om distribution till bokhandel, och andra etablerade återförsäljare, kontakta:
Förlagssystem
Telefon: 08-657 95 00
Fax: 08-657 19 95
E-post: order@forlagssystem.se