Förord: Robert F. Kennedy jr
Efterord: Gavin de Becker
Översättning: Ulrika Junker Miranda
Mjukband. Illustrerad i färg. 232 sidor

Utgivningsår: 2023

ISBN: 9789189494374

Dödsorsak okänd

Epidemin av plötsliga dödsfall 2021-2022

219 kr 179 kr

Sjuttonårig fotbollsspelare dog under match
Nioårig pojke dör oväntat i sömnen
Sångare dör efter kollaps på scenen 
Pilot dör plötsligt efter takeoff
Boxare dör i hjärtattack under match

För två år sedan fick marknadsanalytikern Edward Dowd ett intryck av att det var ovanligt många till synes unga och friska människor som dog plötsligt. Många fler än vad han kunde erinra sig från tidigare år. Medier rapporte­rade om barn som dog i sömnen, ung­domar som fick hjärtattacker, artister som kollap­sade på scenen och topp­­tränade idrottsutövare som föll ihop under träningar och matcher. Ofta utan att någon döds­orsak angavs efteråt.

Edward Dowd bestämde sig då för att undersöka bak­grunden till dessa oro­väckan­de händelser. Resultatet redo­visar han i Dödsorsak okänd: Epidemin av plötsliga dödsfall 2021-2022.

I den statistik som Ed­ward Dowd samlade in, från ­myndigheter, försäkringsbolag och begrav­­ningsbyråer, framgick att ­rappor­­terna om plöts­liga döds­­­­fall inte var några udda händel­ser utan avspeglade en faktisk trend. Dödligheten bland ameri­ka­ner i ar­bets­för ålder under andra halvåret 2021 var 40 procent högre än föregående år – ett utfall utan histo­riskt motstycke. Även data från andra ­län­der pekade på stor över­dödlighet bland den van­ligtvis mest friska delen av befolk­ningen.

Att det pågick ett extraordinärt angrepp på folkhälsan ­­be­kräf­ta­­des även från en annan källa. Statistik från USA:s arbetsmarknads­departe­ment visade att antalet per­so­ner som led av så all­­var­liga funk­tions­ned­sättningar att de inte längre kunde arbeta på ett år hade ökat med 3,5 mil­jo­ner. Också det ett utfall utan motstycke.

Vad är då orsaken till dessa stora ökningar av antalet dödsfall och funk­tions­ned­­­sätt­ningar? Är det covid, självmord, narkotikaöverdoser eller upp­skjutna sjuk­doms­­dia­gno­ser? Författaren ger flera argument till varför så inte är fallet. Istället pekar han ut de experimentella covidvacci­nerna som den huvud­miss­tänkta ­boven i dramat.

OM EDWARD DOWD
Edward Dowd är marknadsanalytiker och grun­dare av investeringsföretaget Phinance Technologies. Bakom sig har han en framgångsrik karriär på Wall Street, bland annat på BlackRock, världens största fondförvaltare. Under åren 2002-2012 växte den aktiefond han för­valtade från 2 till 14 mil­jarder dollar. Edward Dowds analyser om den oväntade över­död­lig­heten bland den vanligtvis mest friska populationen har rönt stor upp­märk­samhet i USA. Den 7 december 2022 vittnade han i ett senatsförhör i Washington om möjliga skadliga biverkningar av covid-19-vaccinerna.

 

ROBERT F. KENNEDY JR OM EDWARD DOWDS BOK
År 2021 var det Ed Dowd inte folkhälsomyndig­heterna som väckte internationell uppmärksamhet kring det faktum att friska, arbetsföra ameri­kaner dog, och dog plötsligt, i en förfärande omfattning och utan motstycke. Denna överdödlighet förutsågs inte av försäkrings­bolagen och förklarades inte av covid. Dowd formulerade det inträffade så här:

»Från februari 2021 till mars 2022 upplevde millenniegenera­tionen ett slags motsvarighet till Vietnamkriget, med en över­­dödlighet på över 60000 personer. Vietnamkriget behövde 12 år för att ta livet av lika många unga, friska människor som vi nu har sett dö under så kort tid som 12 månader.«

Den ena rapporten efter den andra från livförsäkringsbolagen bekräftade det som Dowd hade upptäckt, och i början av 2022 ­sammankallade han en grupp chefer i försäkringsbranschen för att utforska problemet.

I den här originella boken presenterar Ed Dowd en ­aktuell och angelägen verklighetsbild som bygger på fakta alla läsare själva kan ­verifiera. Han har hjälpt oss alla att förstå det som många makt­havare helst vill förneka och som de skulle komma undan med att förneka om det inte vore för författarens skicklighet och omutlighet.

 

SAGT OM BOKEN

»Ed Dowd och hans medhjälpare har lagt fram de mest ovedersägliga uppgifterna som ”bevisar” att mRNA-vaccinerna har orsakat en humani­tär katastrof. Jag har inte sett något övertygande argument som på minsta sätt kan rucka på deras slutsatser.« Dr Pierre Kory

»Goda nyheter! För dem som är kapabla att vakna upp finns nu att tillgå ett kraftfullt motgift till all den dödliga propaganda som förmedlas av ”vår fria press”: Dödsorsak okänd. Boken är en vinnande kom­bina­tion av två typer av bevis. För det första, förmedlar den en stark käns­­la av hur många som har ”dött plötsligt” i för­tid under de senaste två åren. För det andra, kom­pletterar Dowd och hans medarbetare (där­i­bland Gavin de ­Becker, författare till volymens två förö­dande efterord) dessa tragiska porträttgal­lerier med relevanta vetenskapliga data, som raserar de argument som används för att (försöka) hålla den fruktansvärda sanningen borta.« Mark Crispin Miller

»… en av de mest betydelsefulla böcker som någonsin skrivits, så märklig att den nästan inte går att tro. Histo­rien är som hämtad från en dystopisk science fiction-­roman, men hör i själva verket hem­ma i genren true crime. Bokens kärna är ett mysterium som nu kon­­fronterar mänsklig­heten. Någonting där ute – som kom till världen 2021 – dödar mänsk­lighetens friskaste individer. Vad kan det vara?« John Leake

»Kan du inte övertala din familj att sluta ta co­vid­injektionerna? Överväg då att göra ett bulk­inköp. Boken har potential att bryta igenom tran­sen. Dowd och hans kollegor har gjort ett utmärkt jobb med att gräva fram statistik om ökningen av den totala dödligheten sedan covidinjektionsprogrammet startade. Boken kombinerar den torra statistiken, väl presenterad i grafer och diagram, med många bilder – överväldigande i sin inverkan på läsaren – av friska unga människor som har ”dött plötsligt”.« Catherine Austin Fitts

 

»Jag har aldrig sett någonting liknande. Jag spelade i 17 år. Jag kan inte minnas att en enda person under dessa 17 år kom ut från fotbollsplanen med andningssvårigheter, höll handen för bröstet eller hade hjärtrusning. Men under det senaste året har det varit otroligt många, inte bara fotbollsspelare, utan idrottare i allmänhet – tennisspelare, cricket­spelare, basketspelare, en hel massa som bara har fallit ihop. Någon gång måste man väl ändå säga: Det här kan inte vara rätt, det måste undersökas.« Matt Le Tissier, England, f.d. professionell fotbollsspelare

»Den första grundläggande prospektiva studien med Pfizers vaccin i åldersgruppen 13-18 år visade att en stor andel, nästan hälften, hade asymtomatisk myokardit. Det betyder att ett stort antal unga människor i själva verket har en hjärtsjukdom utan att veta om det; deras föräldrar vet det inte, och det första tecknet på hjärtsjukdom kan vara hjärtstopp. Det kan inträffa på idrottsplatser efter ansträngning eller under sömnen. Det kan också senare leda till utveckling av hjärtsvikt.« Dr Peter McCullough, världens mest publicerade kardiolog

Läs mer