Inbunden
176 sidor

Utgivningsår: 2023

ISBN: 9789189494442

Fördelen med att bli gammal

199 kr

I Fördelen med att bli gammal berättar Carl-Göran Ekerwald om sina upplevelser av att tillhöra åldringarnas skara. Sittande på själva tröskeln till det okända söker författaren, som i år fyller hundra år, klarlägga sina känslor och upplevelser inför det defini­tiva uppbrottet. Han noterar för­visso en allt mer motvillig kropp och ett bitvis opålitligt minne, men kan samtidigt se positiva saker med den tilltagande åldern: Ett långt livs erfarenheter. En cancertumör som inte behöver behandlas. En nyfunnen känsla av autenticitet. En förhöjd livskänsla.

»Nu gäller det bara att leva, att smaka på det rena och oanfrätta män­ni­sko­livets återstående minuter och sekunder. 

För att bli mottagare av denna stora fördel är det klokt att sluta upp att veta och vilja och så långt möjligt bli utom sig . När det surrar för mycket i ens skalle är det ett gott knep att medvetet och aktivt rikta all uppmärksamhet på något fenomen som är närvarande. Lever man här på jorden finns en himmel att betrakta.

Väl påpälsad sitter Gammal på sin altan och följer med blicken molnens rörelser, regndropparna som studsar mot lönnens blad, snökornen som virvlar än från höger, än från vänster. Här är fåglarnas flykt något av en uppen­barelse vad man tidigare inte alls fäste sig vid har nu plötsligt fått en mental tyngd.

Timme på timme. Inte låta sig distraheras. Dyker det upp en förlupen liten tanke bort med den. Och fortsätt att vara »öga« precis så som du var när du nyfödd och häpet kastade en blick ut i den besyn­nerliga och gåtfulla jordiska tillvaron.« CARL-GÖRAN EKERWALD

Carl-Göran Ekerwald, född den 30 december 1923, är författare till över femtio böcker: romaner, noveller, essäer, biografier och dikter.

SAGT OM BOKEN

»Det är inte lätt att bli gammal, suckar mången gamling, men inte författaren Carl-Göran Ekerwald. Nej, att bli gammal har många fördelar. Den gamle äger tiden, som blir allt mer dyrbar ju mer den krymper … Boken är mycket lättläst utan att vara ytlig. Korta kapitel gör att den också skulle kunna fungera för högläsning, någon som ser bra kan läsa högt för den som ser sämre. Och alla som närmar sig ålderdomen kan inspireras av författarens goda humör. ”Fördelen med att bli gammal – säg 90–100 år – är att man har livet bakom sig. Man har äntligen kommit hem. Resan är över.”« Elisabet Finné i Katolskt magasin

»Carl-Göran Ekerwalds bok består av cirka 75 små, ofta korta, essäer. De liknar både till form och innehåll den libanesisk-amerikanske konstnären Khalil Gibrans berömda bok Profeten. De utstrålar båda klokskap om hur en människa kan leva sitt liv. Likheten mellan Profeten och Fördelen med att bli gammal kanske också förstärks av Ekerwalds förtrogenhet med både den kristna och den muslimska världen. Precis som Gibran.

Men Ekerwalds nya bok är för den skull ingen avhandling i religionssociologi. Nej, det är kroppsnära berättelser om att bli gammal, snart fyller författaren 100 år. Redan i den första berättelsen/essän slår Ekerwald fast att den stora fördelen med att bli gammal är erfarenheterna! Erfarenhet är kvalifikation.

”Gamla människor behöver inte fantisera, räkna ut hur det skulle kunna vara. De minns. De vet.”

Det märks att den gamle fortfarande brottas med världen (med skjutningar, med Ukraina). Men han när också en lust att bara sitta och glo: ”Gammal glor som en ko står och glor.” Han ber likt Goethe på sina bara knän att ”den Allsmäktige ska låta allt som duger förbli som det varit i hundratals år”.

Jo, det är nog en dröm han delar med många andra gamlingar. Men till skillnad från många av oss har Ekerwald ordet i sin makt och erfarenheter tillräckliga för att skriva en alldeles underbar och viktig tankebok. Jag hoppas att denna hans bok kommer att bli lika omtyckt, läst, diskuterad och citerad som Gibrans Profeten blev.« Leif Strandberg på lindelof.nu

»Det är i denna ålder nödvändigt att kort blicka framåt, att se på slutet och det definitiva genombrottet. Carl-Göran Ekerwald ser på det med en viss ro och en frånvaro av ångest. Han låter sitt liv fyllas med mening varje dag och han undviker att i förtid glida över gränsen genom at ständigt tänka på det som ska komma. Det känns uppfriskande att läsa hans senaste bok. Ekerwald känner en stor trygghet och äkthet i sitt liv, ett liv med kvalitet och en förhöjd livskänsla.« Bo Bjelvehammar i Opulens

 

 

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Kallhamrat

Kallhamrat – är titeln på Carl-Göran Ekerwalds nya diktsamling. Den består av, med författarens egna ord, »ord smidda och tydliggjorda erfarenheter samt röster ur det förgångna som ­befunnits vara minnesvärda«.

149 kr

Det som inte finns

I sin nya ­essäsamling lyfter Carl-Göran Ekerwald fram vittnesmål från världslitteraturen och från egen fatabur på hur det icke-existerande påverkar det som existerar.

199 kr

En fritänkare läser Koranen

Vad för andlig näring kan en icke-muslim hämta i Koranen? Carl-Göran Ekerwald bestämde sig för att ta reda på det genom att läsa Koranen i sex olika översättningar och notera vad som träffade just hans hjärta.

199 kr