Översättning Lars Ohlsson
Danskt band
206 sidor

 

 

Utgivningsår: 2020

ISBN: 9789188729484

Tio myter om Israel

189 kr

Trots att konflikten ­mellan ­pale­stinier och judar om landet ­Palestina/Israel har pågått i mer än 70 år tyder ­ingenting på att den skulle vara på väg att få sin lösning.

Ett viktigt skäl till att ­konflikten kan fortgå är att vår bild av den ­bygger på en rad seglivade ­myter. I Tio myter om Israel ­ställer Ilan Pappe tio av de mest centrala myterna mot vad den historiska forskningen faktiskt säger.

Tio myter om Israel enligt Ilan Pappe:

1. Palestina var ett land utan folk

2. Judarna var ett folk utan land

3. Sionism är judendom

4. Sionism är inte kolonialism

5. Palestinierna lämnade sitt land frivilligt 1948

6. Sexdagarskriget påtvingades Israel

7. Israel är en demokrati

8. Osloavtalet var en verklig fredsprocess

9. Gazakriget var ett krig i självförsvar

10. Tvåstatslösningen är enda lösningen

Ilan Pappe, född i Haifa 1954, är profes­sor i historia och föreståndare för European Centre for Palestine Studies vid University of Exeter, England. Han har tidigare varit verksam vid ­Hebrew University i Jerusalem, University of Oxford och Haifa University. Ilan Pappe har skrivit en rad böcker om Israel och Palestina, bl.a. följande:

The Rise and Fall of A Palestinian Dynasty: The Husaynis 1700 1948 (2017),
The Biggest Prison on Earth: A History of the Israeli Occupation of Palestine (2015),
Israel and South Africa: The Many Faces of ­Apartheid (2015),
The Making ­of the Arab-Israeli Conflict, 1947 1951 (2015),
The Idea of Israel (2014).

”Ilan Pappe är en av de mest profi­lerade israeliska dissiden­terna i exil. Han är också en av de få israeliska ­betraktarna av konflikten som skriver om den pale­stinska ­sidan med genuin kunskap och empati.” Avi Shlaim, israelisk historiker vid university of Oxford, i Guardian

”Den sionistiska framställningen av hur det omtvistade landet en gång blev staten Israel baseras på en samling myter som på ett raffinerat sätt ifråga­sätter palestiniernas moraliska rätt till området. Gängse medier och politiska eliter i Väst accepterar ofta dessa myter som odisputabla sanningar och som ett berättigande av israeliska handlingar. Den tysta acceptansen av dessa myter kan ofta förklara västmakternas ovilja att ingripa med kraft i en konflikt som har pågått ända sedan den israeliska statens tillkomst. Den här boken utmanar dessa myter som vanligen framstår som odiskutabla sanningar i den offentliga debatten. Det rör sig, enligt min uppfattning, om förvrängningar och lögner som kan och måste tillbakavisas genom ett noggrant studium av de historiska vittnesbörden. Bokens tema är att ställa populära föreställningar och historiska realiteter mot varandra. I varje kapitel kommer svag­heterna i gängse uppfattningar att avslöjas, när dessa kontrasteras mot ­historieforskningens nuvarande ståndpunkt.” Ilan Pappe

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Den etniska rensningen av Palestina

I sitt internationella standardverk, Den etniska rensningen av Palestina, som nu utges på nytt i Sverige, hävdar den israeliske historikern att händelserna i Israel/Palestina 1948 bäst kan beskrivas som en regelrätt etnisk rensning.

199 kr

Fler böcker inom samma kategorier

Jakartametoden

”En av de hittills bästa, mest informativa och mest belysande skildringarna av hur CIA har format USA:s roll i världen.” Glenn Greenwald

209 kr

Navigationsexperten

Vad var orsaken till att mitt under det kalla kriget en kärnvapenbestyckad sovjetisk ubåt gick på grund i Gåsefjärden i Blekinge skärgård? Var det en navigationsblunder? Var det ett avsiktligt intrång? Vad var i så fall avsikten? I Navigationsexperten presenterar Ola Tunander nya fakta som kan förklara den till synes mystiska händelsen.

209 kr

Boken som lurade världen

I ­antologin Boken som lurade världen ­ifrågasätter en rad framstående ryska för­fattare och ­historiker hur Solzje­nitsyn skildrade Gulags verklighet.

209 kr