Först publicerad i Sverige 2020
Ny tryckning 2024
Översättning: Anders Björnsson och Lars Ohlsson
Danskt band
206 sidor

 

 

Utgivningsår: 2024

ISBN: 9789188729484

Tio myter om Israel

199 kr

Trots att konflikten ­mellan ­pale­stinier och judar om landet ­Palestina/Israel har pågått i mer än 70 år tyder ­ingenting på att den skulle vara på väg att få sin lösning.

Ett viktigt skäl till att ­konflikten kan fortgå är att vår bild av den ­bygger på en rad seglivade ­myter. I Tio myter om Israel ­ställer Ilan Pappe tio av de mest centrala myterna mot vad den historiska forskningen faktiskt säger.

Tio myter om Israel enligt Ilan Pappe:

1. Palestina var ett land utan folk

2. Judarna var ett folk utan land

3. Sionism är judendom

4. Sionism är inte kolonialism

5. Palestinierna lämnade sitt land frivilligt 1948

6. Sexdagarskriget påtvingades Israel

7. Israel är en demokrati

8. Osloavtalet var en verklig fredsprocess

9. Gazakrigen (2008 och 2014) var krig i självförsvar

10. Tvåstatslösningen är enda lösningen

Ilan Pappe, född i Haifa 1954, är profes­sor i historia och föreståndare för European Centre for Palestine Studies vid University of Exeter, England. Han har tidigare varit verksam vid ­Hebrew University i Jerusalem, University of Oxford och Haifa University. Ilan Pappe har skrivit en rad böcker om Israel och Palestina, bl.a. följande:

The Rise and Fall of A Palestinian Dynasty: The Husaynis 1700 1948 (2017),
The Biggest Prison on Earth: A History of the Israeli Occupation of Palestine (2015),
Israel and South Africa: The Many Faces of ­Apartheid (2015),
The Making ­of the Arab-Israeli Conflict, 1947 1951 (2015),
The Idea of Israel (2014).

“Ilan Pappe är en av de mest profi­lerade israeliska dissiden­terna i exil. Han är också en av de få israeliska ­betraktarna av konflikten som skriver om den pale­stinska ­sidan med genuin kunskap och empati.” Avi Shlaim, israelisk historiker vid University of Oxford, i Guardian

“Den sionistiska framställningen av hur det omtvistade landet en gång blev staten Israel baseras på en samling myter som på ett raffinerat sätt ifråga­sätter palestiniernas moraliska rätt till området. Gängse medier och politiska eliter i Väst accepterar ofta dessa myter som odisputabla sanningar och som ett berättigande av israeliska handlingar. Den tysta acceptansen av dessa myter kan ofta förklara västmakternas ovilja att ingripa med kraft i en konflikt som har pågått ända sedan den israeliska statens tillkomst. Den här boken utmanar dessa myter som vanligen framställs som sanningar i den offentliga debatten. Det rör sig, enligt min uppfattning, om förvrängningar och lögner som kan och måste tillbakavisas genom ett noggrant studium av de historiska vittnesbörden. Bokens tema är att ställa populära föreställningar och historiska realiteter mot varandra. I varje kapitel kommer svag­heterna i gängse uppfattningar att avslöjas, när dessa kontrasteras mot ­historieforskningens nuvarande ståndpunkt.” Ilan Pappe

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Ny

Hundraårskriget mot Palestina

I Hundraårskriget mot Palestina beskriver den pale­stinsk-amerikanske historikern Rashid Khalidi Israel-Palestina-konfliktens historia alltifrån Balfourdeklarationen 1917 till Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023 och det efterföljande israeliska angreppet på Gaza.

219 kr

Vännen som svek

I Vännen som svek skildrar ambassadör Mathias Moss­berg, utifrån sin långa karriär på UD, hur ­Sveriges Mellanösternpolitik har utvecklats det senaste halvseklet. Särskilt fokus lägger han på hur Sverige (två gånger) ändrade kurs i Palestinafrågan.

199 kr