139 sidor
Häftad

Utgivningsår: 2021

ISBN: 9789188729798

Varför det mesta du vet om covid-19 är fel

En evidensbaserad utvärdering

169 kr

• Hur farlig är covid-19?
• Fungerar lockdown?
• Fungerar tester och ansiktsmasker?
• Varför har Sverige fler döda än Norge?
• Är vaccinerna säkra och effektiva?

Det är viktiga frågor som har diskuterats intensivt under covidpandemin.

Men hur ska de bäst besvaras?

Det finns bara ett förnuftigt sätt att göra det på, menar ­Sebastian Rushworth. Nämligen att granska det ­veten­skap­liga stödet för var och en av frågorna.

I sin bok Varför det mesta du vet om covid-19 är fel presen­terar han en utvärdering av pandemin som bygger på de senaste och mest gedigna forsk­nings­studierna.

En av bokens slutsatser är att flera av de åtgärder som ­världens regeringar – inklusive Sveriges – har vidtagit mot covid inte varit grundade på fakta. Ibland har åtgärderna varit utan verkan. Ibland har de orsakat mycket större skador än själva viruset.

Sebastian Rushworth är AT-läkare i Stock­holm. Sedan augusti 2020 driver han en blogg om vetenskap och hälsa som fått stor internationell uppmärksamhet.

Innehållsförteckning

Inledning: Ett mycket märkligt år
1. Covid-19 i Sverige
2. Att läsa vetenskapliga studier
3. Att läsa statistik
4. Hur farlig är covid-19?
5. Vad är långtidscovid?
6. Hur pålitliga är testerna?
7. Fungerar lockdown?
8. Sverige jämfört med sina grannar
9. Vilka skador orsakar lockdown?
10. Fungerar ansiktsmasker?
11. Är vaccinerna säkra och effektiva?
Avslutning: Varför reagerade världen så hysteriskt

 

Sagt om boken

”Sebastian Rushworth har på sin blogg givit röst åt det eftertänksamma ­för­nuftet och försökt hjälpa oss att förstå vad som händer. I sin bok går han på ett klart och redigt sätt igenom viktiga delar av vetenskapen. Om du vill veta vad som verkligen sker kring covid-19 kan jag helhjärtat rekommen­de­ra den. Boken kommer att göra dig en hel del ­klokare. Och att bli klokare tror jag är vad vi alla strävar efter.” Malcolm Kendrick, läkare, bloggare och författare

 

Utdrag ur boken

I min bok har jag försökt visa att covid-19 inte är tillnärmelsevis så farlig som den framställs i massmedia.

Jag har konstaterat att dödligheten är under 0,2 procent, vilket innebär att risken för en genomsnittsperson att dö är lägre än 1 på 500 (och lägre än 1 på 3000 om man är under 70 år).

Jag har också påpekat att sjukdomen framförallt dödar människor som befinner sig nära livets slut, vilket innebär att den livstid som går förlorad när någon dör av covid oftast är mycket begränsad.

Jag har även noterat att 2020 i ­Sverige var ett ganska omärkvärdigt år vad gäller antalet ­personer som dog, trots den påstått mycket farliga pandemi som ­härjade under året.

Vissa har invänt att sjukdomen visserligen kanske inte är så dödlig men att många människor lider av långtidscovid.

Jag har påpekat att 98 procent av dem som får covid är helt återställda inom 3 månader och att det inte finns goda bevis för att covid skulle orsaka långvariga skador på kroppen (det finns bristfälliga bevis som bygger på lågkvalitativ vetenskap som medvetet har använts för att skrämma upp folk).

Vidare har jag påpekat att de åtgärder som vidtagits för att bekämpa covid, som de enorma skrämselkampanjerna och skolnedstängningarna, kommer att resultera i många fler förlorade livsår än de som någonsin kommer att gå förlorade direkt på grund av viruset.

De uppgifter jag har använt mig av är offentligt tillgängliga och kommer ofta från några av de mest prestigefyllda och respekterade vetenskapliga tidskrifterna i världen.

Sebastian Rushworth

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

,

Falsklarm om corona?

De två tyska forskarna Sucharit ­Bhakdi och Karina Reiss ­ifrågasätter flera av grundpelarna i den etablerade tolkningen av den nya coronaviruspandemin. De hävdar bland annat att SARS-CoV-2 inte är farligare än andra ­luft­vägs­virus, att drakoniska motåtgärder är kontra­produktiva och att vacciner inte behövs.

169 kr