Översättning: Ulrika Junker Miranda
Inbunden
Illustrerad
400 sidor

Utgivningsår: 2021

ISBN: 9789188729736

Inställd apokalyps

Därför skadar miljöalarmismen oss alla

219 kr

“Å alla miljöaktivisters vägnar, vill jag be om ursäkt för den skrämsel­propaganda som vi har spridit om klimatet de senaste 30 åren. Klimatförändringarna är verkliga, men de leder inte till vår undergång. De är inte ens vårt mest angelägna miljöproblem.”

Så inleddes en artikel som Michael Shellenberger ­publice­rade i tidskriften Forbes år 2020. Artikeln sände chockvågor bland miljöengagerade ­världen runt som ansåg att “miljöhjälten” hade svikit.

I boken Inställd apokalyps utvecklar Michael Shellenberger argumenten för varför han anser att miljörörelsen de senaste decennierna har misstagit sig inte bara om klimatet, utan även om en rad andra frågor, som förny­bara energi­källor, jordens matförsörjning, kärnkraft och välståndsutveckling.

I sin bok visar författaren även att flera av de populära ­symbolfrågor som miljöaktivister har propagerat för inte är sakligt grundade: Green­peace räddade inte valarna. Skogsbränderna har inte blivit fler. Amazonas är inte världens lungor. Isbjörnarna håller inte på att försvinna.

“Ett gåtfullt inslag i miljö­rörel­sens historia är varför så många före­slår politiska åtgärder som är skadliga inte bara för männi­skor utan också för miljön. Shellenberger har tagit på sig uppgiften att bringa klarhet i frågan, och till det är han sällsynt väl lämpad. Hans skildring är övertygande och blandar på ett åskåd­ligt sätt ­research och historik över den gröna rörelsen med reportage från människor i fattiga länder som plågas av konsekvenserna från miljökolonialismen.” John Tierney i Wall Street Journal

Michael Shellenberger är journalist, författare och miljö­aktivist. Tidigare har han utgivit bl.a. boken Break Through: From the Death of Environmentalism to the Politics of Possibility (2007, tills. med Ted Nordhaus). Hösten 2021 utger han San ­Fransicko: Why the Left Ruins Cities. Hans artiklar har ­pub­licerats i tidningar som New York Times och Wall Street Journal. Michael Shellenberger är anlitad som expert av FN:s klimatpanel, IPCC, för den rapport som ska publiceras 2022. Han är rådgivare i miljö- och energi­frågor till politiker i bl.a. ­Australien, Filip­pinerna, Japan och  Nederländerna. Michael Shellenbergers TED-föreläsningar Varför jag ändrade uppfattning om kärnkraft och Varför förnybara energikällor inte kan rädda planeten har haft över sex miljoner tittare. År 2008 utsågs han av Time Magazine till Årets miljö­hjälte .

“Miljövänner har inte haft politisk makt att i de rika länderna begränsa energiförbruk­ningen, men de har under 50 år haft makt att göra det i fattigare länder. Visserligen är inte miljövänner i den rika världen den grundläggande orsaken till fattigdomen på platser som Kongo, men de gör situationen besvärligare för de länder som redan har nackdelen att vara sist med att industri­a­liseras och utvecklas.
Vi som bor i utvecklade länder ska vara tacksamma för den civilisation som vi tar för given, skaffa oss perspektiv på klimatförändringarna och känna empati och solidaritet gentemot dem som ännu inte har fått njuta av välståndets frukter.
Den bild som den apokalyptiska miljö­­- rörelsen målar upp är oriktig och avhumaniserande. Människor förstör inte tanklöst naturen. Klimatförändringar, skogsavverkning, plastavfall och artutrotning är inte i grunden följder av girighet och hybris, utan snarare biverkningar av en ekonomisk utveckling som motiveras av en humanistisk strävan att förbättra människors tillvaro.
Att kräva att fattiga länder ska följa en dyrare och långsammare väg till välstånd än vi har gjort är dubbelmoral och oetiskt.” Michael Shellenberger

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Osynliga ­katastrofer och falska hot om jordens undergång

Allt fler ifrågasätter idag det dominerande klimatnarrativet som säger att världen snart går under om inget drastiskt görs. En av dem är den kanadensiske miljö­aktivisten, ekologen och grundaren av Green­peace, Patrick Moore. I sin bok visar han hur många påståenden och förutsägelser som görs om klimatförändringarna och dess effekter är helt eller delvis felaktiga.

219 kr