Björn Eklund: Hur påverkas Karneval av coronakrisen?

Enligt den rapport som Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen gjort så har försäljningen av böcker i den fysiska bokhandeln minskat kraftigt samtidigt som försäljningen i nätbokhandeln har ökat kraftigt. Det sammantagna tappet under vecka 11–17 var cirka 10 procent jämfört med förra året.

Läs mer