Översättning: Stefan Lindgren
624 sidor
Danskt band

Utgivningsår: 2022

ISBN: 9789189494107

Den verklige Anthony Fauci

Bill Gates, Big Pharma och det globala kriget mot demokrati och folkhälsa

229 kr

Många har skrivit om covid-19-pandemin. Få har gjort det med samma kraft, passion och ambition som Robert F. Kennedy jr. Hans bok Den verklige Anthony Fauci är ett djupgrävande reportage av hur pande­min uppstod och utvecklades; en inträngande kartläggning av de ­makthavare som formulerade det globala ­svaret på den; och en svidande anklagelse­akt mot dr Anthony Fauci, direktören för USA:s ­smittskyddsinsti­tu­t och en huvudrolls­innehavare i det världshistoriska virusdramat.

För ­Kennedy är Fauci den person som mer än någon ­an­nan har bidragit till att läkemedelsindustrin har korrumperat såväl hälso- och läkemedels­myn­dig­heter som medicinsk forskning. En ­utvecklingstrend som fått förödande ­kon­se­kvenser för ame­rikansk folkhälsa och som i olika grad har exporterats till andra länder. Faucis karriär fick sin prägel redan under aidskrisen på 1980-­talet då hans teori om att aids var orsakat av ett virus blev allenarådande. Han såg också till att den huvudsakliga behandlingen mot aids blev det dyra och giftiga läkemedlet AZT, som han själv tagit fram, och att patentfria mediciner motarbetades.

År 2000 inledde Fauci ett sam­arbete med Bill Gates i syfte att expan­­dera den globala vaccin­marknaden och år 2009 proklamerade de »Vaccinernas årtionde« med målet att införa obligatoriska vaccinationer för alla. Deras satsning skulle bära rikligt med frukt, då larmen om nya pandemier kom att avlösa varandra i tät takt: fågelinfluensan 2005, svininfluensan 2009, zika och dengue 2016. Dessa återkommande farsoter, ­hävdade Fauci och Gates, bekämpades bäst med vac­ciner som de själva bidragit till att utveckla.

Faucis makt kan knappast överskattas, menar Robert F. Kennedy jr. Genom sin finansiella nyckelposition har han ett avgörande inflytande över både inriktningen på och förmedlingen av ­vetenskaplig forskning om vård och hälsa, inte bara i Förenta staterna utan också globalt. Han spelade en ledande roll för att det ­dominerande svaret på covidkrisen blev destruktiva och ovetenskapliga ­samhällsnedstängningar och mandat för experimentella vacciner, istället för förebyggande åtgärder och billiga medi­cinska behandlingar som fanns tillgängliga redan på våren 2020.

* * *

Den verklige Anthony Fauci har sålt i en miljon exemplar, blivit en »#1 Bestseller« och fått över tiotusen femstjärniga ­recensioner på Amazon.

* * *

Robert F. Kennedy jr är jurist, författare och styrelseordförande för Children’s Health ­Defense, en ideell organisation som verkar för att stoppa epidemin av barnsjukdomar härrörande från giftiga exponeringar från bland annat vacciner. Han har gjort sig känd som en stridbar och framgångsrik advokat i miljö- och hälsofrågor och hans mål har lett till skadestånd i miljardklass.

Robert F. Kennedy jr har tidigare utgivit böcker som Letter To Liberals: Censorship and COVID: An Attack on Science and American Ideals (2022); American Values: Lessons I Learned from My Family (2018); Framed: Why ­Michael Skakel Spent over a Decade in Prison for a Murder He Didn’t Commit (2016); och Thimerosal: Let the Science Speak: The Evidence Supporting the Immediate Removal of Mercury, A Known ­Neurotoxin, From Vaccines (2015). Hans kommande bok är The Wuhan Cover-Up: How US Health Officials Conspired with the Chinese Military to Hide the Origins of COVID-19.

Robert F. Kennedy jr är son till Robert F. Kennedy, justitie­minister i USA 1961-64, och brorson till John F. Kennedy, president i USA 1961-63.

* * *

Folkhälsodirektören som gjorde människor sjukare

Av Robert F. Kennedy jr

I denna bok följer jag Anthony Fauci från starten som ung folkhälsoforskare och läkare genom hans metamorfos till den mäktiga teknokrat som hjälpte till att iscensätta och genomföra 2020 års ­historiska kupp mot västerländsk demokrati. Jag utforskar den noggrant planerade militariseringen och kommersialiseringen av läkarvetenskapen som har undergrävt vår folkhälsa. Jag berättar om den skrämmande roll som militär, underrättelsetjänst, media och Big Tech spelar och deras djupa historiska allianser med de stora läkemedels­bolagen och folkhälso­myndigheter. Den upp­rörande historia som utspelar sig här har inte tidigare berättats och många makthavare har arbetat hårt för att hindra allmänheten från att få kännedom om den.

Huvudpersonen är dr Anthony Fauci som under covid-19-pandemin stod i ­centrum av ett globalt drama utan motstycke i historien. Fauci har förestått katastrofala försämringar av vår folkhälsa, inklusive en exploderande epidemi av kroniska sjukdomar som har gjort »Faucigenerationen« barn födda efter hans makt­tillträde 1984 till den sjukaste någonsin. Hans oblyga tjänst­- villighet mot de stora jordbruks-, livsmedels- och läkemedels­företagen har dränkt våra barn i en giftig brygd av bekämpnings­medel, majssirap och processad mat, samtidigt som de fungerar som nåldynor för 69 obligatoriska ­vacciner inget av dem ordentligt säkerhetstestat. De mänskliga, hälsomässiga och ekonomiska kostnaderna för kroniska sjukdomar får kostnaderna för alla ­infektionssjukdomar i USA att framstå som obetydliga.

Vid slutet av detta decennium kommer fetma, diabetes och prediabetes att plåga 85 procent av medborgarna. USA:s befolkning är ett av de tio mest överviktiga på jorden. Hälsoeffekterna av dessa epidemier överskuggar även de mest överdrivna hälsoeffekterna av covid-19.

* * *

Sagt om Den verklige Anthony Fauci

»Jag levde i tron att jag, såsom varande en insider, var någorlunda insatt. Men det som ­Robert F. Kennedy jr lyfter fram i sin bok är helt ofattbart … Faucis behov av att stärka sitt bräckliga ego har lett till en nästan fullständig korruption, inte ­bara av USA:s hälsovårdsmyndigheter ­utan av hela världens folkhälsosystem. ­Konsekvensen är bestående ska­dor på myndigheternas ­rykte som hederliga och oberoende väktare av folkhälsa.« Robert W. Malone, med.dr, virolog, immunolog och mRNA-vaccinets uppfinnare

»Även om jag har ägnat decennier åt att fundera på hur myndigheter kan ­infångas av de intressen de är satta att bevaka, och den fara som detta innebär, slogs jag av häpnad av Den verklige Anthony Fauci, och jag känner ingen som har läst den seriöst som inte har ­reagerat på samma sätt … Särskilt häpnade jag över avsnittet i boken som handlar om förhistorien till covid-19, alltså det om hiv. Det var i hög grad samma spelare och samma spelplan som framträdde då, och med samma konsekvenser.« Bret Weinstein, biolog, författare och podcaster

»Boken visar på ett fullständigt korrupt system som tillåter att farliga läkemedel godkänns av myndigheter. Systemet är söndertrasat och måste reformeras snarast möjligt. Det är en förödande bok, fylld av detaljer som få människor känt till, förrän nu. Det är en fantastisk prestation.« Steve Kirsch, tech-entreprenör och direktör för Vaccine Safety Research Foundation

»Dr Joseph Goebbels skrev att en lögn som berättas en gång förblir en lögn, men en lögn som berättas tusen gånger blir till sanning. Tragiskt nog för mänskligheten finns det många osanningar från Fauci och hans undersåtar. Robert F. Kennedy jr avslöjar decennierna av ­lögner.« Luc Montagnier, Nobelpristagare

»Jag skäms över de tankar jag tidigare hade om Bobby Kennedy jr. Nu inser jag att de var baserade på skandalösa mediala lögner och propagandaattacker. Efter att ha lärt ­känna honom, och många av de djupt sakkunniga och engagerade personerna i Children’s Health Defence, är det min övertygelse att historien kommer att se honom som en av de största amerikanska statsmännen.« Pierre Kory, akutvårdsläkare och ordförande för Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC)

»Robert F. Kennedy jr är en av de modigaste och mest imponerande människor jag ­nå­gon­sin träffat. Han är också en utomordentlig journalist. För 20 år sedan, när hans ­kusin Michael Skakel hade dömts till livstid för mord, publicerade han i The Atlantic ett av ­tidernas kanske förnämsta reportage, och lyckades övertyga många skeptiker, ­inklusive undertecknad, om att fallet var ett justitiemord. Med stor effektivitet bevisade han, i skarp kontrast mot den uppfattning som torgfördes i media, sin ­kusins oskuld. Något ­sådant händer sällan inom journalistiken och det tyder på en tankemässig stringens och en ­intensiv tillit till fakta, egenskaper som han har tagit med sig till sin nya bok.« Tucker Carlson, Fox News

»Berättelsen om Faucis uppgång och styre handlar om hur våra viktigaste institutioner statsförvaltning, sjuk- och hälsovård, den akademiska världen och media totalt har korrumperats av Big Pharma (och Gates Foundation). De av oss som tror på vetenskap och demokrati har nu tillgång till en bok som kan hjälpa oss att bryta Faucis ödesdigra förtrollning och börja befria världen från denna korruption.« Mark Crispin Miller, professor i mediestudier vid New York University

»I sin nya, fantastiska bok har RFK jr gjort det tydligt att han inte kommer att ­låta ­Orwells totalitära stövel stampa honom i ansiktet. Liksom sin far och farbror har han ­bli­- vit en svårövervinnerlig och ­vältalig motståndare till de demoniska krafter som är fast beslutna att krossa drömmen om ­demokrati. Med sin nya bok har han spikat upp sin an­klagelse mot dessa krafter på världens väggar så att alla kan läsa den. Det krävs ­ingen stor intelligens för att inse att när länder över hela världen agerar på ett synkronise­rat sätt genom att låsa in sina befolkningar, och som på beställning upp­re­pa samma budskap, så är sådana händelser centralt samordnade. Hela propagandakampanjen om covid-19, som kulminerar med kraven på att distri­buera vacciner som inte är vacciner, och som ­bygger på bedrägliga PCR-tester, har förberetts under lång tid, och under­rät­telse­tjänsternas fingeravtryck finns överallt i planeringen av den.« Edward Curtin, författare och f.d. professor i sociologi vid Massachusetts College

»För den som är intresserad av att göra en djupdykning i den mer än hundraåriga historia som ledde fram till covid-19-pandemin är Den verklige Anthony Fauci ett absolut måste. I kraft av sin finansiering kontrollerar Fauci, Gates och Wellcome Trust 63 procent av världens biomedicinska forskning. Man skulle kunna säga att de nästintill kontrollerar allt, eftersom de också har kapacitet att dra in finansiering av projekt de inte vill ska utföras. Mellan 2009 och 2016 godkände FDA cirka 230 läkemedel – alla kom från Faucis verkstad. Fauci är en inkubator för läkemedel. I sitt labb har han petriskålar fyllda med alla tänkbara virus, och han har forskare som håller på att leka med olika molekyler och olika gifter, som de sedan släpper i en petriskål och ser om det dödar odlingen. Om det gör det, så vips har han fått ett potentiellt antiviralt läkemedel! … Det är mycket troligt att Fauci kommer att tvingas avgå på grund av det som kommer fram i ljuset i denna bok.« Dr Joseph Mercola, Mercola.com

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Fler böcker inom samma kategorier

Se odjuret i vitögat

I Se odjuret i vitögat berättar ­Naomi Wolf hur hennes liv dramatiskt förändrades under covidkrisen. Över en natt berövades hon sina mediala plattformar och blev en persona non grata. Orsaken var att hon brutit mot vår tids kanske största tabu då hon ifrågasatte om mRNA-vaccinerna är så säkra som det påstås.

209 kr
,

Modet att behandla covid-19

Modet att behandla covid-19 är historien om de läkare och forskare som lyckades hitta säkra och effektiva behandlingar mot covid-19. Det är också historien om hur de syste­matiskt motarbetades av det medicinindustriella komplexet, som var ensidigt inriktat på vacci­ner som lösning.

209 kr