Översättning: Mattias Börjesson
Medicinskt register: Eric Westerberg
Illustrerad med 112 figurer
Flexband
272 sidor

 

Utgivningsår: 2024

ISBN: 9789189494534

,

Vaccineffekten

Skillnader i hälsoutfall mellan vaccinerade och ovaccinerade populationer

225 kr

Är vacciner säkra och effektiva?

Ja, självklart! Så brukar det sam­stäm­miga svaret från medicins­ka ­experter lyda.

Men var finns de högkvalitativa studier­na som bevisar vacci­ners hälsofördelar?

En person som länge efterfrågat sådana studier hos de amerikanska folkhälso­myndigheterna är Robert F. Kennedy jr. Den 27 juni 2018 fick han ett närmast sensationellt besked. Folkhälso­myndigheterna medgav då i ett brev till honom att de i sina arkiv inte hade några dokument över långsik­tiga, placebokontrollerade, kliniska prövningar av de vacciner­ som ingår i barnvaccinations­programmet.

Efter detta klargörande beslutade sig Robert F. Kennedy jr för att tillsammans med forskaren Brian Hooker söka i den offentligt tillgängliga medicinska litteraturen efter relevanta studier. Till sin överraskning fann de över 100 ­­expertgrans­kade studier som jämför hälsoutfallet mellan vaccinerade och ovacci­nerade grupper. Boken Vaccineffekten är ett unikt kompendium av dessa studier. Den redovisar relationerna mellan å ena sidan en rad olika sjukdomar, diagnoser och åkommor och å andra sidan en rad olika vacciner och vaccinkomponenter.

Den bild av vacciners effekter som framträder kommer att för­våna många. Tvärtemot sloganen om säkra och effektiva vacciner tycks de vacciner som undersöks i dessa studier vara vare sig det ena eller andra. Tvärtemot vad man skulle kunna tro uppvisar de ovaccinerade popula­tio­nerna genomgående ett ­bättre hälso­ut­fall än de vacci­nerade.

Robert F. Kennedy jr är jurist, journalist och författare tillika grun­dare av världens största vattenskyddsorganisation, Waterkeeper Alliance, och av Children’s Health ­Defense, en ideell organisation med syftet att stoppa epide­min av barnsjukdomar. I april 2023 tillkännagav han sin presidentkandidatur. 

Brian Hooker, PhD, är professor ­eme­ritus i biologi vid Simpson University i Redding, ­Kalifornien. Han är även Chief Scientific Officer vid Children’s Health Defense och författare till fler än 70 ­vetenskapliga ­pub­likationer, inklusive över 20 artiklar som behandlar vaccinskador.

»Inga studier har jämfört skillnaderna i hälso­utfall mellan helt ovaccinerade ­grupper av barn och fullvaccinerade barn. Det har inte genomförts några studier utformade för att undersöka de långsik­tiga  effekterna av det kumulativa antalet ­vac­ciner i vaccinationsprogrammet.« Institute of Medicine 2013 Institute of Medicine (från 2015 National Academy of Medicine) grundades 1970 och är en fristående ideell organisation med över 2000 framstående medicinska forskare som medlemmar.

»Med början redan 2002 har föräldrar och ­andra vac­cinsäkerhetsföresprå­kare uppmanat den amerikanska regeringen att genomföra studier av hälso­utfall hos fullt vaccinerade kontra ovaccinerade barn. Under många års tid trodde de att de skulle kunna få sådana studier genomförda om de bara tog sig in på rätt platser, satt i vetenskapliga paneler och sammankallade till möten med makthavarna. Efter mycket hårt arbete för att uppnå dessa mål insåg de dock att ansvariga folkhälsotjänstemän aldrig skulle tillåta att något så­dant projekt genomfördes. Resultaten av de studier av vaccinerade kontra ­ovaccinerade som redo­visas i denna bok förklarar varför regeringen vägrar undersöka en så viktig folkhälsofråga.« Robert F. Kennedy jr och Brian Hooker

»Miljontals människor, mig själv inkluderad, trodde från början att katastrofen med covid 19-vaccinerna var en engångshändelse, resultatet av ett nytt, snabbt utvecklande virus i kombination med ett snabbt framtaget läkemedel. I dag skrattar jag åt sådan naivitet. I Vaccineffekten riktar Kennedy och Hooker strålkastarna mot den bedrövliga bristen på forskning bakom hela det uppblåsta och ständigt växande barnvaccinationsprogrammet. Det enda som kan mäta sig med författarnas noggranna efterforskningar och rigorösa analyser är deras mod, då de avslöjar omfattningen av de lögner vi matas med. Som en läkare som tidigare aldrig ens drömt om att ifrågasätta den påstådda säkerheten och effektiviteten hos rutinvaccinationer, och som trodde att jag skyddade mina patienter och mina barn genom att rekommendera dem, känner jag både skam och ilska. Jag hoppas att många världen över läser denna ­explosiva och viktiga bok, och att den blir en grundpelare i varenda barnläkares och förälders bibliotek.« Dr Pierre Kory

»I Vaccineffekten demolerar Kennedy och Hooker fullständigt myten och propa­gan­dan som säger att vacciner leder till bättre hälsa bland barn. När boken är slut finns ingenting kvar. Lögnerna plockas isär med ett lugnt och tydligt språk utan överdrifter, vilket gör att fakta, siffror och data kan lysa igenom, till en förödande slutsats.« Celia Farber

»Kennedy och Hooker lägger fram forskning som ger stöd åt vad jag personligen har bevittnat under mina 25 år som barnläkare ovaccinerade barn är friskare och har färre kroniska medicinska problem än vaccinerade barn.« Dr Bob Sears

»Äntligen finns vetenskapen här samlad på en plats. Om du vill ta del av vetenskapen gällande vacciner och hälsoproblem måste du läsa den här boken. Med över 100 referenser avslöjas den skada som vacciner faktiskt orsakar. Föräldrar, lyssna inte på auktoritetsfigurer utan att göra era egna efterforskningar! Vaccineffekten är obligatorisk läsning för alla väl­informerade föräldrar.« Paul Thomas

FRÅN MOTTAGANDET I SVERIGE

»Författarna … Robert F. Kennedy Jr och professorn i biologi Brian Hooker … förordar ökad vaccinsäkerhet med mer forskning och individuella valmöjligheter … Olika aktörer i den polariserade vaccindebatten hänvisar till olika vetenskapliga studier för att belägga sina ståndpunkter. För bränsle till debatten fyller referenstäta inlägg som Vaccineffekten en funktion. Texten är lättläst och kräver i sig inga förkunskaper, men det underlättar bedömningen av det vetenskapliga underlaget om läsaren är orienterad på området. Helhetsbetyg: 4.« Motzi Eklöf i BTJ

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Den verklige Anthony Fauci

Många har skrivit om covid-19-pandemin. Få har gjort det med samma kraft, passion och ambition som Robert F. Kennedy jr. Hans bok Den verklige Anthony Fauci är ett unikt grävande reportage om hur pande­min uppstod och utvecklades.

229 kr

Fler böcker inom samma kategorier

Och cancern bara försvann

I Och cancern bara försvann berättar Sven Erik Nordin om si­na erfaren­heter av att som dödsdömd cancerdrabbad lyckas hitta en väg till­baka till livet. I denna nya upplaga har han tillfogat ett nytt förord och ett kapitel om de reaktioner han fått på boken från läkare och läsare.

199 kr

Hjärthälsans hemligheter

I Hjärt­­hälsans hemligheter visar den ­skots­ke läkaren Malcolm Kendrickvisar att hjärtsjuk­domar inte har ­någonting att göra med vare sig högt kole­sterol eller mättat fett. Istället presenterar han en alternativ förklaringsmodell som han kallar »den trombogena processen«.

219 kr

Frisk utan statiner

För den stora majoriteten är statiner inte en meningsfull medicin, menar Aseem Malhotra. I sin bok presenterar han en alternativ, statinfri metod för att förebygga och reversera hjärt­sjukdomar.

189 kr