Översättning: Ulrika Junker Miranda
Danskt band
288 sidor

Utgivningsår: 2022

ISBN: 9789189494206

,

Modet att behandla covid-19

Historien om läkarna som lärde sig att bota covid-19 och deras kamp mot det medicinindustriella komplexet

209 kr

För covidsjuka finns ingen behandling! Det enda de kan göra är att isolera sig och vänta på ett vaccin!

Det var rådet som regeringar, myndig­heter och vårdinstitutioner gav efter att covid-19-pandemin hade proklamerats i mars 2020.

Men det fanns också de som inte ville acceptera att den moderna medicinska vården stod tomhänt när det gällde att behandla covidsjuka. Det var läkare som ansåg att de hade en skyldighet att kurera sina patienter efter bästa förmåga. Det var forskare som tog initiativ till nya vetenskapliga studier i sin jakt på botemedel.

Modet att behandla covid-19 är historien om dessa läkare och forskare som på kort tid lyckades finna säkra och effektiva metoder för att behandla covid-19. Det är också histo­rien om hur de syste­matiskt mot­arbetades av det ­medicin­industriella komplexet, som var ensidigt inriktat på vacciner som lösning på den folkhälsokris som följt i spåren av det nya viruset. En lösning byggd på billiga och befintliga mediciner ansågs ointressant eller rentav farlig.

Modet att behandla covid-19 är skriven av True Crime-för­fattaren John Leake tillsammans med läkaren och den medicinska forskaren Peter McCullough, båda hemma­hörande i Dallas, Texas. Den senare är själv en av pionjärerna för behandling av covid-19 och upphovsman till »McCullough-protokollet«, som använts av miljontals människor.

* * *

»Vad ska vi göra för att bekämpa detta monster?«

Det var frågan som dr Peter McCullough ställde sig i mars 2020, när covidpandemin hade börjat sprida sig allt mer. Som läkare och medicinsk forskare, och någon som tog den hippokratiska eden på stort allvar, kunde han inte nöja sig med att passivt se på medan hans patienter dog.

Tillsammans med andra läkare och forskare runtom i världen började Peter McCullough genomsöka den akademiska litteraturen efter behand­lingar som kunde förebygga, lindra eller bota covid-19.

I augusti 2020 publicerade han en arti­kel i American Journal of Medicine som presen­terade ett behandlingsprotokoll, det första i sitt slag, för hur covid-19 på ett tidigt stadium kunde behandlas både säkert och effektivt med en rad redan existerande läkemedel, bland annat hydroxiklorokin och ivermektin. Tvärtemot vad många påstod så visade sig covid-19 vara en i hög grad behandlings­bar sjukdom.

Om tidiga behandlingsprotokoll, ­lik­nande det som dr McCullough tog fram, hade antagits som vårdstandard i USA,  så hade cirka 70 procent av landets covid­dödsfall kunnat förhindras. I slutet på 2021 mot­svarade det ­cirka 610000 dödsfall.

* * *

Peter McCullough är internläkare, kardio­­log och epidemiolog, kliniskt verksam vid Heart­Place-sjuk­huset i Dallas. Han har publicerat över 1000 veten­­skapliga artiklar och är inom sitt special­område, hjärt-njur-­medicin, den mest publice­rade forskaren i historien. Han är huvudredaktör för Springers lärobok ­Textbook of Cardiorenal Medicine och var ­tidigare chefredaktör för de vetenskapliga tidskrifterna Reviews in Cardiovascular Medicine och American Journal of Cardiology.

Om covid-19 har Peter McCullough publice­rat 57 ­refe­rentgranskade artiklar. Som expert på covid­behandlingar har han vittnat i ­senatsförhör i Washington samt i parlamentariska församlingar i sex del­stater. Hans framträdande i The Joe Rogan ­Experience hade 40 mil­jo­ner visningar efter en vecka.

John Leake är författare inriktad på doku­men­tära kriminalhistorier och har utgivit Entering Hades: The Double Life of a Serial Killer och Cold a Long Time: An Alpine Mystery. Den förstnämda boken låg till grund för filmen The Infernal Comedy med John ­Malkovich i huvudrollen. John Leakes research av kriminalfall har legat till grund för serier på teve­kanalerna A&E Biography, Discovery och Fifth Estate.

Den 10 mars 2021 vittnade Peter McCullough i Texas senat om sina erfarenheter av behandling av covid-19 (VIDEO).

* * *

»VAD HÄNDE MED ATT HA FOKUS PÅ DE SJUKA?«

Ur Modet att behandla covid-19

I februari bjöd Texas-senatorn Bob Hall in Peter McCullough till ett ­senatsförhör i Dallas den 10 mars 2021, som arrangerades av senatens kommitté Health and Human ­Services, för att diskutera “vad vi har lärt oss om reaktionerna på pan­demin”.

Han var tacksam för inbjudan att få framträda inför Texas senat och han beundrade senator Hall för hans mod att vilja lyssna på argument för tidig behandling med ett öppet sinne. När det blev Peter McCulloughs tur att få ordet gick han rakt på sak:

“Patienter som blir sjuka är ute efter att få en diagnos. Jag är själv co­vidöverlevare och min fru är covidöverlevare, min pappa som var på ett äldreboende blev också en covidöverlevare. Man får ett diagnostiskt testresultat i handen. Där står det att man är covidpositiv. Gå hem med dig! Finns det någon behandling? Nej. Kan jag ringa någonstans? Nej. Finns det något ställe som jag kan bli remitterad till? Nej. Så ser standardvården i USA ut. Om vi tar ­något av våra testcentra här i Texas så kan jag ta gift på att det är samma standardvård där. Inte undra på att 45000 personer har dött här i Texas. Den genomsnittliga Texasbon tror att det inte finns någon behandling.”

Nu skärpte Peter McCullough tonen och höjde närmast ursinnigt rösten:

“Det är så mycket fokus på vaccin. Vad hände med att ha fokus på ­alla dem som är sjuka just nu? Den här kommittén borde känna till var alla dessa monoklonala antikroppar håller hus! … Ni borde ha en lista med centra som redan behandlar covid-19-patienter. … Jag har alltid behandlat mina patienter med någonting för viruset, sedan någonting för inflammationen och därefter någonting för trom­boserna … När han hade beskrivit misslyckandet med att behandla de sjuka erbjöd han en förklaring till varför läget hade blivit som det nu var. Vad var det då som hände? Ungefär i maj [2020] blev det känt att viruset skulle vara mottagligt för ett vaccin. Alla försök till behandling avbröts … och sedan var det bara full fart framåt mot vaccin­utveckling och all information om behandling tystades ner. Ingenting. Tystnad. Utraderat från Twitter och Youtube. Det går inte att få artiklar om behandling publicerade … Så hela programmet har gått ut på att försöka minska spridningen av viruset och att vänta på ett vaccin … Vi har nästan fått höra fyra timmars prat om vacciner här, men inte ett ord om behandling av de sjuka.”

För att illustrera hur Peter McCulloughs förslag skulle kunna utformas lät senator Bob Hall trycka en broschyr med information om behandling och distribuerade den till kommittén. Senare lade han fram ett lagförslag om behandling av patienter som testat positivt. När han hade gjort det skickade läkarföreningen i Texas ut ett mejl till sina medlemmar där det stod att föreningen inte gav stöd åt senator Halls beslut om “obeprövade behandlingar” och istället föreslog allmän vaccinationsregistrering i delstaten.

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Se odjuret i vitögat

I Se odjuret i vitögat berättar ­Naomi Wolf hur hennes liv dramatiskt förändrades under covidkrisen. Över en natt berövades hon sina mediala plattformar och blev en persona non grata. Orsaken var att hon brutit mot vår tids kanske största tabu då hon ifrågasatte om mRNA-vaccinerna är så säkra som det påstås.

209 kr

Den verklige Anthony Fauci

Många har skrivit om covid-19-pandemin. Få har gjort det med samma kraft, passion och ambition som Robert F. Kennedy jr. Hans bok Den verklige Anthony Fauci är ett unikt grävande reportage om hur pande­min uppstod och utvecklades.

229 kr