Översättning: Ulrika Junker Miranda
Danskt band
263 sidor

Utgivningsår: 2024

ISBN: 9789189494510

Se odjuret i vitögat

Om tillit, civilkurage och motstånd i en mörk tid

209 kr

I över 30 år har kvinnors sexuella och reproduk­tiva hälsa varit ett centralt tema för den amerikans­ka författaren ­Naomi Wolf. Ett tema som givit henne både uppmärksamhet och uppskattning.

Men genom covidpandemin kom detta att förändras. Nu upptäckte Naomi Wolf att det inte ­längre var tillåtet att i offent­lig­heten öppet diskutera kvinnors hälsa. Hon som ­tidigare givits stort utrymme i de mest inflytelse­rika tidningarna fick nu istället utstå ­mediala deplattformeringar, hätska person­angrepp och sociala utfrysningar. I Se odjuret i vitögat berättar ­hon hur under denna tid hennes liv tog en ny dramatisk vändning.

Hon beskriver de långtgående politiska förändringar som in­träffade och tar pulsen på det nya samhälls­klimat som följde i deras spår. Hon skildrar hur den frihetliga och demokratiska ordning, som hon själv hade betraktat som närmast ­orubblig, krackelerar och ­­antar drag av tyranni, censur och totalitarism.

För ­Naomi Wolf blir det en tid präglad av såväl smärtsamma person­liga upp­brott och ­ideologiska omprövningar som nya trösterika vänskaper och livsperspektiv.

»Under den civilisationskris som har drabbat oss har Naomi Wolf varit en förutseende iakttagare, en skarp analytiker och en modig förkämpe för sanning och frihet. Hennes bok är ett sannings­testa­mente i en galen tid.« Jeffrey Tucker

»När västerländska ledare för fyra år sedan tappade sitt förnuft och anammade en auktoritär ideologi var Naomi Wolf en av få som från första början förstod vad det var som skedde.« Tucker Carlson

Naomi Wolf är en amerikansk författare, journa­list och professor. Hon är fil.dr. i engelsk littera­tur vid Oxford University. Idag är hon verksam som vd för Daily­Clout, en medial plattform som även driver rättsliga processer, och som skribent på substack­en ­Out­spoken. Tidigare har hon ­varit krönikör i tidningar som Guardian och ­Sun­day Times och rådgivare åt Bill ­Clinton och Al Gore i deras presidentkampanjer.

Naomi Wolf debuterade 1991 med The Beauty Myth (­Skönhetsmyten: Hur föreställningar om skönhet används mot kvinnor, 1992), som New York Times ­kallade »en av 1900-talets viktigaste ­böcker«. Sedan dess har hon ut­givit över tio böcker, bl.a. Miscon­ceptions: Truth, Lies, and the Unexpected on the Journey to Motherhood (2001); Vagina: A New ­­Biogra­phy (2012); Out­rages: Sex, Censor­­ship and the Criminalisation of Love (2019); och The Pfizer Papers: Pfizer’s Crimes Against Humanity (2024).

 

»Den 19 juni 2021 twittrade jag om att ­kvinnor kunde få oregelbundna menstruationer efter att ha fått mRNA-vaccin. För att förstå att det är ett allvarligt förebud om ett hälso­pro­blem behöver man inte vara biolog. Det var uppen­bart att om kvinnor fick menstrua­tionsbesvär 2021 så skulle de senare få ferti­litetsproblem vilket var vad som skedde.

När jag hade lagt upp den där tweeten vändes hela min värld uppochner. Plötsligt blev jag portförbjuden från Twitter, Face­book och Youtube. En flodvåg av hånfulla nyhetsinslag om mig dök upp samtidigt över hela världen.

Även Daily Mail, Sunday Times och Guardian – mina uppdragsgivare i åratal – ­publi­cerade artiklar med liknande innehåll. Inte en enda av de redaktörer som tidigare hade beställt artiklar av mig svarade när jag ringde eller mejlade. En av investerarna i mitt företag drog tillbaka ett sexsiffrigt bidrag. Ingen av dem som förr hade bjudit in mig till glamorösa evenemang kontaktade mig. Ingen företrädare för de traditionella medierna vågade överskrida den osynliga gränslinje som uppstått mellan min tankevärld och majoritetskulturen.

Jag hade blivit radioaktivt besmittad för att jag sa sanningen om kvinnors hälsa. Uppenbar­ligen fanns det något som ansågs mycket viktigare än den.« NAOMI WOLF

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Ny

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr
Ny

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr

Europas ­exi­stentiella dilemma

Att vara eller inte vara en amerikansk vasall? Det är en avgörande framtidsfråga för Europa idag, menar den schwei­ziske journalisten och poli­tikern Guy Mettan. I sin bok Europas ­exi­stentiella dilemma ger han en historisk exposé över vår kontinents demokratiska strävanden från anti­kens ­Grekland och fram till våra dagar.

209 kr