Inbunden
782 sidor

Utgivningsår: 2019

ISBN: 9789188729170

Vi två är ett

Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir och deras tid

229 kr

Han var förgrundsgestalten för existen­tia­lismen, den nya filosofin på modet. Hon var den stora feministiska pionjären som skrev Det andra könet.

Under nästan femtio års tid spelade Jean-Paul ­Sartre och Simone de Beauvoir centrala roller på ­världens filo­sofiska, kulturella och politiska scen.

Samtidigt var de ett kärlekspar. Vi två är ett löd de­ras mantra när de i unga år ingick en pakt där de lovade ­varandra öppenhet och ­trohet. Deras kärlek skulle vara den enda nödvändiga .

Sociologen Sten Anderssons Vi två är ett är en både skoningslös och kärleks­full studie av de två franska filosofernas liv och verk, och det kom­p­l­i­ce­rade förhållandet dem emellan. Vi två är ett är det första omfattande svenska origi­nal­ver­ket på detta tema.

 

FRÅN MOTTAGANDET AV BOKEN
“Vi två är ett är ett nästan 800-sidigt biografiskt mästerverk. Vi kommer de bägge franska existentialistiska filosoferna och älskarna mycket nära, såväl personligt som tankemässigt. Sten Andersson går igenom deras liv och verksamhet sett i ljuset av deras egen filosofi. Boken är dessutom skriven på en klar, stringent och högst välflytande svenska. Vi två är ett är ett mycket välskrivet och läsvärt verk över två av 1900-talets viktigaste tänkare.” Rickard Lindholm i BTJ

 

OM FÖRFATTAREN
Sten Andersson är filosof och fil. dr i socio­logi, författare till ett tjugotal böcker och översättare till ett par hundra. Hans senaste bok är Filo­sofen som inte ville tala: Ett personligt porträtt av Ludwig Witt­gen­stein (Norstedts 2012) som utgavs samtidigt med en nyöver­­sättning av Wittgensteins Tractatus.

OM FILOSOFEN SOM INTE VILLE TALA
“En populärt hållen biografi … skriven med stort engagemang och kärlek till varje vind­ling i denna överexploaterade filosofs liv.” Maja Lundgren i Expressen

“En fascinerande, lärd, genomarbetad och seriös genomgång Andersson har granskat filosofen och människan med kritisk blick.” Peter Swedenmark i NSD

“Spirituellt, levande och kvickt presenteras nu en gedigen biografi över en av 1900-talets mest omsusade och omtalade filosofer … i sanning ett inspirerande arbete.” Martin Lagerholm i Kristianstadsbladet

FÖRFATTAREN OM BOKEN
I denna bok följer jag Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir på deras väg till berömmelse för att se om det går att förstå hur det kom sig att just dessa två existenser svetsades samman och blev till ett av sin tids mest exponerade par. Varför deras liv, filosofi och litteratur ser ut som de gör, och hur just dessa personer kunde tilltala allt från världens ledande politiker och intellektuella till ung­domar på drift, samtidigt som de kunde ­reta upp en hel värld.

Jag ville klargöra sambandet mellan människan och verket , sade Sartre om sin stora Flaubertbiografi. Det är denna metod jag försöker använda mig av.

Alltså: Sartre tillämpad på Sartre och samma sak när det gäller Simone. Det är ett sätt att läsa en människa genom hennes verk och omvänt, en syntes av allt från psykologi till sociologi och filosofi, inflätat i en historisk och kulturell ram, vilket mycket väl kan kallas social psykoanalys om man så vill, men som lika gärna kan kallas en filosofisk roman.

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Apropå ingenting

I sin länge emot­sedda själv­biografi berättar den amerikanske film­regis­sören, komikern, manusförfatta­ren, skådespelaren och musikern ­Woody Allen om sitt liv, om uppväxtåren, äktenskapen, filmerna han gjort och människor han mött.

219 kr

Joe Hill

Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund i Gävle 1879, emigrerade till USA 1902. Där blev han känd som protest­sångare och akti­vist i den stridbara fackliga organisationen IWW, Industrial Workers of the World. Genom en rad fräcka och humoristiska sånger – inte sällan med melodi lå­nad av Frälsningsarmén – som framfördes under strejker och protest­­möten blev han en ikon för amerikansk arbetarrörelse.

209 kr