Inbunden
342 sidor

Utgivningsår: 2011

ISBN: 9789185703746

,

Motståndets väg

Civil olydnad som teori och praktik

199 kr

En våg av civil olydnad går över världen – fastän många kanske inte tänker på det så. I Tunisien och Egypten föll diktaturerna som resultat av folkets olydnad. På Medelhavet färdas båtar mot Gaza för att med fredliga medel bryta en olaglig blockad.

Bakom denna typ av kamp ligger en teori som utvecklats under hundratals år av bland andra Gandhi och Martin Luther King. Även i Sverige har metoden praktiserats av till exempel fackföreningar, fredsorganisationer och miljögrupper.

I Motståndets väg visar Pelle Strindlund och Stellan Vinthagen hur civil olydnad kan vara en kraftfull metod för förändring och ger många exempel på kampanjer och aktioner, både aktuella och historiska.

Boken bygger på författarnas omfattande teoretiska kunskaper i ämnet, men även på deras egna stora erfaren­heter av att arbeta med politiskt motiverad ohörsamhet. ­Framställ­ningen är personligt hållen och läsaren får möta Strindlund och Vinthagen när de förbereder sig inför aktioner, utför dem, grips av polisen, ställs inför rätta och sitter i fängelse.

FRÅN MOTTAGANDET

“Europa skakas åter av massprotester. Våra makthavare betalar ogenerat finanskrisens kostnader med höjd pensionsålder, nedskärningar och arbetslöshet. Den sociala oron exploderar i Storbritannien. En generation unga spanjorer ockuperar torgen. I Grekland varvas kravaller och generalstrejker.

Den sociala freden framstår med ens som mycket bräckligare än man trott och det finns en uppenbar risk att det vi ser nu bara är början på långvariga konfrontationer mellan staterna och deras medborgare.

Därför kan jag bara hoppas att forskaren och aktivisten Stellan Vinthagens och aktivisten Pelle Strindlunds bok Motståndets väg – Civil olydnad som teori och praktik snabbt får ett genomslag utanför aktivistkretsarna. Civil olydnad – att öppet och utan våld bryta mot lagen i politiskt syfte – är en kampmetod som på pappret är exceptionellt väl anpassad till vår typ av medieintensiva, politiska demokratier.” Petter Larsson i Helsingborgs Dagblad

OM FÖRFATTARNA

Pelle Strindlund (1971–) har arbetat som volontär med fattiga i Texas, levt bland ursprungsbefolkningen i Guatemala och eskorterat utsatta palestinska flickor till och från deras skola. Från svenska djurfabriker har han räddat burhönor. Utövare av civil olydnad sedan många år, främst i freds- och djurrättsrörelsen. Ickevåldsarbetet har vid flera tillfällen fört honom bakom galler. År 2008 dömdes han till fängelse sedan han med det antimilitaristiska nätverket Ofog hamrat på kanondelar som skulle exporteras från Karlskoga till Indien. Också 2009 burades han in, efter en fredsaktion vid Jasfabriken i Linköping, en aktion som Nobelpristagaren Desmond Tutu offentligt stödde.
Medförfattare till flera böcker om etik, livsåskådning och radikal politik, däribland Ickevåld! Handbok i fredlig samhällsförändring (med Klaus Engell-Nielsen och Annika Spalde) och Leva etiskt: Om att ta ansvar för världen och njuta av livet (med Annika Spalde). Senast utgav han Jordens herrar: slaveri, djurförtryck och våldets försvarare (2011).

Strindlund bor i ickevåldskollektivet Gandhi i Mjölby, Östergötland.

E-post: pellestrindlund@yahoo.se
Hemsida: pellestrindlund.se

Stellan Vinthagen (1964–) är sedan över två årtionden organisatör av aktioner, kampanjer, läger och konferenser om civil olydnad och ickevåld. År 1986 gick hans fredsgrupp in på en militärbas i dåvarande Västtyskland och avrustade kärnvapenmissilen Pershing II, genom att knacka sönder avfyringsutrustningen med hammare och knipsa av ledningar med bultsax. Tre månader i tyskt fängelse följde. År 1998 deltog han i en annan civilolydnadsaktion: nedmonteringen av en plattform till en brittisk kärnvapenubåt. Också denna aktion förde honom bakom lås och bom. Han disputerade 2005 på en avhandling om ickevåldskamp som en strategi för djupgående samhällsförändring, och är en av initiativtagarna till ett globalt akademiskt forskningsnätverk: Nätverket för motståndsstudier. Som en av grundarna till Ship to Gaza Sverige arbetar han med humanitärt bistånd till befolkningen på Gazaremsan.
Vinthagen är docent i sociologi samt filosofie doktor i freds- och utvecklingsforskning. Han leder forskningsprogrammet Motståndets globalisering vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet.

E-post: stellan.vinthagen@resistancestudies.org

UR BOKEN

De senaste årtiondena har vi gång på gång sett kraften i fredliga resningar. En lång rad revolutioner har åstadkommits, inte genom väpnad kamp utan genom folklig civil olydnad, strejker, protester, massdemonstrationer, bojkotter och andra fredliga motståndsformer. Filippinerna 1986, Sydafrika 1994, Östtyskland 1989, Serbien 2000, Ukraina 2004 och Egypten 2011 är bara några exempel. Auktoritära regimer och diktaturer har fallit samman som en följd av storskaligt ickevåldsmotstånd.

Det blir allt mer tydligt att fredlig olydnad inte bara är en mer sympatisk strategi än våld, utan också mer effektiv. Vi lever i ett spännande tidevarv.

Vi är inte där vi skulle vilja vara, mycket återstår att göra, men vi har kommit en bit på vägen. Att blicka tillbaka på gångna segrar ger råg i ryggen. Vissheten att det går att avskaffa djupt rotade orättvisor är en källa till tillförsikt. Dagens engagerade svenskar kan alltså med entusiasm gå in i arbetet med att bygga en bättre värld.

SAGT OM BOKEN

“På grundval av ett livslångt personligt engagemang och ett stort mått politisk klokhet låter författarna teori och praktik, analys och handling befrukta varandra. Det är lärorikt och roligt att läsa. Och uppfordrande. Man anar ett annat, mänskligare sätt att förhålla sig till världen.” Mikael Löfgren, journalist och kritiker

“Politiskt motstånd kräver engagemang och noggranna förberedelser. Pelle Strindlund och Stellan Vinthagen är veteraner i den fredliga olydnadens politik och delar här personligt och generöst med sig av strategins historia, praktik och debatter. En lika viktig läsning för nya aktivister som luttrade, för ideologiskt likasinnade som för den som vill vässa sina motargument.” Pia Laskar, aktivist, idéhistoriker och lektor i genusvetenskap vid Tema genus, Linköpings universitet

“Motståndets väg höjer pulsen och minskar rädslan. Att läsa boken är en ange­lägen förberedelse i en tid när planetens överlevnad är beroende av dem som vågar ställa sig i vägen.” David Jonstad, chefredaktör på Klimatmagasinet Effekt och författare till Vår beskärda del – En lösning på klimatkrisen

“Motståndets väg är en fantastisk bok! Den ger lust till engagemang och aktioner samtidigt som den tydligt redogör för de personliga konsekvenserna av dessa. Med konkreta underbyggda exempel visar författarna att civil olydnad kan bidra till att utveckla demokratin. Boken ger en inspirerande bild av hur människor gemensamt kan arbeta för fred, rättvisa och en bättre miljö.” Anna Sehlin, ordförande Miljöförbundet Jordens Vänner

“Motståndets väg kan komma att bli det civila samhällets bibel! För det är en viktig, fängslande och uttömmande bok som visar hur civil olydnad i alla tider har fört samhällen framåt. Jag finner mängder med inspiration och argument för att fortsätta vara aktivist.” Johanna Paulsson, miljöaktivist och tidigare ordförande för Fältbiologerna

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Djurens förintelse

Isaac ­Bashevis Singer, den judiske författaren och Nobel­pristagaren i litteratur, skrev att i förhållande till djuren “är alla människor nazister; för djuren är det ett evigt Treblinka”. Kan nazisternas våld mot judar jämföras med vårt våld mot djur? Det är den fråga som Pelle Strindlund och Henrik Wig undersöker på djupet i denna bok.

219 kr

Jordens herrar

Under lång tid betraktades förslavandet av andra människor som någonting självklart. Tänkare, forskare och politiker hävdade att slaveriet var nödvändigt, moraliskt ­riktigt och av Gud inrättat. Slavhandeln ansågs skapa arbetstillfällen och leda till att de infångade­ fick ett bättre liv. De få som i början protesterade avfärdades som okunniga, fanatiska, känslo­samma med mera.

199 kr

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr