320 sidor
Inbunden

Utgivningsår: 2011

ISBN: 9789185703678

Jordens herrar

Slaveri, djurförtryck och våldets försvarare

199 kr

Under lång tid betraktades förslavandet av andra människor som någonting självklart. Tänkare, forskare och politiker hävdade att slaveriet var nödvändigt, moraliskt ­riktigt och av Gud inrättat. Slavhandeln ansågs skapa arbetstillfällen och leda till att de infångade­ fick ett bättre liv. De få som i början protesterade avfärdades som okunniga, fanatiska, känslo­samma med mera.

Numera är vår syn på slaveri helt annorlunda. Det är lätt för oss att på tvåhundra års avstånd se ihåligheten i de forna argumenten till dess försvar. Men finns det idag andra former av förtryck, för vilka vi är lika blinda som den gamla tidens slaverianhängare var för slaveriet?

Ja, det gör det, menar Pelle Strindlund. Den uppenbara­ parallellen är exploateringen av djur. I Jordens herrar jämför han argumenten för slaveriet på 1700- och 1800-talet med dem för ­dagens djurförtryck. Han visar på omfattande och djup­gående likheter: i hur slavarna och djuren hanteras, hur förtrycket av de båda grupperna legitimeras och hur de som kritiserar exploateringen bekämpas.

De slående parallellerna konfronterar oss på ett påtagligt sätt med frågan om de moraliska­ grunderna för utnyttjandet av andra levande varelser.

UR JORDENS HERRAR
Människans förslavande av andra männi­skor uppkom samtidigt med den mänskliga civilisationen. Ofriheten fortlevde och ­frodades ända in på 1800-talet, men var inte en odödlig­ samhällsordning. Den avskaffades. Detta är något som alla de som är otillfredsställda med människans tyranni över andra arter kan ta fasta på. Tidigare generationer har lyckats göra sig av med barbari. Det kan också vi göra.

OM FÖRFATTAREN
Pelle Strindlund är ickevålds­utövare i freds- och djurrättsrörelsen. Han har arbetat med fattiga i Texas, levt bland ursprungsbefolkningen i Guatemala, gjort fredsaktioner mot brittiska kärnvapen, kampanjat mot svensk vapenexport samt eskorterat utsatta palestinska flickor till och från deras skola. Från svenska djurfabriker har han räddat burhönor och fört dem till nya hem på landet. Han är ­medförfattare till flera böcker om etik, ­livsåskådning och radikal politik, ­däribland Djurrätt och socialism (Lindelöws 2003, med Toivo Jokkala), Ickevåld! (Karneval 2008, med Klaus Engell-Nielsen och Annika Spalde) och Leva etiskt (Karneval 2009, med Annika Spalde). Strindlund är utbildad journalist och har en magisterexamen i religionsvetenskap. Han bor i ett ickevåldskollektiv i Mjölby, Östergötland.

www.pellestrindlund.se

PRESSRÖSTER

”Strindlund lever inte på minsta vis upp till fördomarna om aktivist-veganer: han är lågmäld, vänlig, saklig och ytterst påläst. Hans bok har lovsjungits även av dem som inte håller med honom i sak.” Maria Küchen i Amelia

”… denna välargumenterade men fruktansvärda stridsskrift … Sanningarna Strindlund matar mig med är större än jag förmår svälja. Men jag hoppas att Jordens herrar framöver ska dingla som ett urtaget hjärta i vartenda bokhandelsfönster.” Göran Greider i Aftonbladet

”… en synnerligen välformulerad och välargumenterad bok. I Jordens herrar pläderar han kraftfullt för djurens rätt till sitt eget liv och mot det han kallar för djurfabriker, det vill säga köttdjursuppfödning, äggproduktion, kycklingfarmar, mjölkindustri och minkfarmar.” Ann Heberlein i Sydsvenskan

“Med sin ytterst välskrivna bok lyfter han debatten om djurens väl och ve till en högre nivå … Jordens herrar är ett respektingivande verk. En användbar bok, inte minst för jägare, bönder och andra som vill gymnastisera sin självbild. Det kan göra ont, men det får man tåla, eller tänka om.” Fredrik Sjöberg i Svenska Dagbladet

“Jordens herrar är välskriven, välunderbyggd och övertygande. Boken är fri från både moraliserande överord som alltför avskräckande interiörer från den industriella uppfödningen. Jordens herrar utgör en imponerande översikt över polemiken kring slaveriets avskaffande och dagens djurrättsliga debatt. Jordens herrar rekommenderas till alla som vill vara med där en av 2000-talets stora rättighetsstrider utspelar sig. Boken har stor potential att bli ett av framtidens banbrytande verk för större frihet för djuren.” Jens Holm i Vänsterpress

“Jag gillar upplägget på Pelle Strindlunds bok ”Jordens herrar”, som i stället för att glänta på dörren till ytterligare en mörk lada ger sig i kast med att blottlägga värderingarna bakom köttindustrins systematiserade djurplågeri.” Sverker Lenas i DN

“En människa som företräder djurens rätt riskerar fortfarande att betraktas som löjlig, men Pelle Strindlund är ett övertygande ombud. Hans bok borde bli en tankeställare för dem, som aldrig reflekterat över förhållandet mellan sin egen frihet och förtrycket av andra.” Lisa Ahlqvist i GP

“Den är slagkraftig, kunnig och tar tveklöst bort illusionen att vi människor är något annat än djur, samtidigt som han visar att djur i dag plågas på ett omänskligt sätt.” Jakob Carlander i Östgöta Correspondenten=

SAGT OM BOKEN

”Trots det hemska ämnet blir det en givande och ofta mycket rolig läsning. Strindlunds rika kunskaper och omutliga klarsyn ger en mängd nya insikter och aha-upplevelser, även för den som länge varit medveten om det inre sambandet.” Eva Moberg, författare

”Pelle Strindlund har skrivit en tänkvärd bok. Han argumenterar kraftfullt och med många belägg för sin ståndpunkt. Läs boken och ­risken finns att du sätter nästa hamburgare i halsen!” Ragnar Ohlsson, professor i praktisk filosofi

”Pelle Strindlund tar oss med på en omskakande resa genom det mänskliga slaveriets och djurförtryckets parallella dynamik och praktik. Jordens herrar utgör ett alldeles eget ’forum för levande historia’, samtidigt som den är en självklar del av en vidgad högaktuell diskussion om underordningens mekanismer och intersektionalitet. Läs boken och låt den inspirera till kritisk reflektion, debatt – och handling.” Helena Pedersen, fil.dr, forskare i pedagogik och människa-djurstudier, Malmö högskola. Författare till Animals in Schools: Processes and strategies in human-animal education

”Människans förhållande till djuren är ett tema genom hela vår gemensamma historia. Det är en historia full av konflikter, av kollisioner och paradoxer. Den är både gammal och brännande aktuell på ett sätt som alla bör fundera över. Pelle Strindlunds bok är här en stor hjälp. I den finns frågorna om människans, djurens och livets värde och värden, men också svar.” Gunnar Broberg, professor i idé- och lärdomshistoria, författare till bland annat Kattens historia: Sverige speglat i djurets öga

”Strindlund avtäcker förbluffande likheter mellan två typer av exploatering, och visar att argumenten inte är mer giltiga för att försvara dagens djurförtryck än de var för dåtidens slaveri. En mycket läsvärd bok, som både bringar klarhet och ingjuter hopp.” Cecilia Mille, doktor i biologi från Uppsala universitet, huvudförfattare till rapporten Världens bästa djurskydd: myten om Sverige granskas

”I Jordens Herrar jämför Pelle Strindlund, journalist och aktivist, 1700- och 1800-talens slaveri med dagens djurindustri. Det är en innehållsrik framställning med mängder av intressanta referenser – från slaverianhängares historiska originaltexter till vår tids teveserier och skönlitteratur. De strukturella likheterna som lyfts fram mellan förtryck av människor och djur är slående. Härmed har Strindlund lyckats sätta fingret på en angelägen tematik som provocerar och engagerar. Hans sakliga och lättillgängliga resonemang leder läsaren till den oundvikliga slutsatsen – att liksom en tänkande och kännande människa måste ta ställning mot mänskligt slaveri måste hon också ta ställning mot dagens exploatering av djur.” Monica Libell, lektor och forskare, idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Djurens förintelse

Isaac ­Bashevis Singer, den judiske författaren och Nobel­pristagaren i litteratur, skrev att i förhållande till djuren “är alla människor nazister; för djuren är det ett evigt Treblinka”. Kan nazisternas våld mot judar jämföras med vårt våld mot djur? Det är den fråga som Pelle Strindlund och Henrik Wig undersöker på djupet i denna bok.

219 kr
,

Motståndets väg

En våg av civil olydnad går över världen – fastän många kanske inte tänker på det så. I Tunisien och Egypten föll diktaturerna som resultat av folkets olydnad. På Medelhavet färdas båtar mot Gaza för att med fredliga medel bryta en olaglig blockad.

199 kr

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr