Översättning: Ulrika Junker Miranda
Danskt band
256 sidor

Utgivningsår: 2021

ISBN: 9789188729750

Mental överlevnadshandbok

Hur du blir fri från psykofarmaka och återfår ett normalt liv

199 kr

När vi blir kroppsligt sjuka, så går vi normalt till en läkare som ­oftast ger oss adekvat hjälp.

Blir vi däremot ­psykiskt sjuka, så gäller inte samma logik.

I varje fall inte om vi uppsöker en psykiatriker. För då är risken överhängande att vi erhåller läke­medel som gör mer skada än nytta.

Det hävdar den danske läkaren och forskaren Peter C. Gøtzsche i Mental överlevnads­­handbok.

Här visar han hur enormt omfattande skade­verk­ningarna av psykofarmaka är: Varje år orsakar dessa mediciner hundra­tusen­tals ­män­niskors död och gör miljontals fysiskt och mentalt funktions­nedsatta.

Här förklarar han också, utifrån den senaste och mest tillförlitliga forskningen, hur olika psykiatriska mediciner fungerar och ger råd om hur man säkert kan frigöra sig från dem.

 

Peter C. Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin. Under åren 1993 2018 var han chef för forskningsnätverket Nordic Cochrane ­Centre i Köpenhamn. År 2010 blev han professor i klinisk ­försöksdesign och analys vid ­Köpenhamns ­universitet, år 2019 gäst­professor vid Institute of Health & ­Society, New­castle ­University. Samma år instiftade han Institute for Scientific Freedom. Peter C. Gøtzsche har publicerat över 75 artiklar i de fem ­stora vetenskapliga tid­s­krifterna Annals of Internal Medicine, BMJ, JAMA, Lan­cet, och New England Journal of ­Medi­cine. Författarens vetenskapliga arbeten har ­citerats över 150000 gånger.

Peter C. Gøtzsches bok Dödliga mediciner och organi­serad brottslighet (2015) tilldelades första pris i British Medical Association Book Awards (kategorin medicins­ka grundvalar). Ur juryordförandens moti­vering: »Jag rekommenderar varmt den här boken till alla som är intresserade av ämnet. Boken är utomordentligt läs­värd. Författarens långa erfarenhet på området har gett honom en klarsynt och synnerligen väl underbyggd uppfattning om läkemedelsindustrins brister.«

 

Om psykiatriöverlevare
Av Peter C. Gøtzsche

Patienter inom andra medicinska fack­områden än psykiatri kallar sig inte överlevare. De hävdar inte att de har överlevt trots den medicinska behandling de erhållit.

Inom andra medicinska specialiteter är ­patienterna ­tacksamma för att de har överlevt på grund av behandlingarna. Vi har aldrig hört talas om »kardiologiöverlevare« eller »infektionssjukdomsöverlevare«. Om man har överlevt en ­hjärtattack frestas man inte att göra motsatsen till det som ens läkare har ­rekommenderat. Inom psykiatrin ­däremot, ­riskerar man att dö om man gör som läkaren säger åt en att göra.

Många psykiatriöverlevare har ­beskrivit hur psykiatrin, med sitt ­överdrivna användande av skadliga och ­ineffektiva läkemedel, stal tio eller femton år av deras liv ända tills de en vacker dag bestämde sig för att ta ­tillbaka ansvaret för sina egna liv från psykiatrikerna och upptäckte att livet utan läkemedel är mycket bättre.

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse

I Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse avslöjar författaren de många myter som ledande psykiatriker har skapat och underhållit i flera decennier för att dölja att den biologiska psykiatrin – som ordinerar medici­nering mot snart sagt varje psykiskt besvär – generellt sett är ett stort misslyckande.

209 kr

Fler böcker inom samma kategorier

Och cancern bara försvann

I Och cancern bara försvann berättar Sven Erik Nordin om si­na erfaren­heter av att som dödsdömd cancerdrabbad lyckas hitta en väg till­baka till livet. I denna nya upplaga har han tillfogat ett nytt förord och ett kapitel om de reaktioner han fått på boken från läkare och läsare.

199 kr

Hjärthälsans hemligheter

I Hjärt­­hälsans hemligheter visar den ­skots­ke läkaren Malcolm Kendrickvisar att hjärtsjuk­domar inte har ­någonting att göra med vare sig högt kole­sterol eller mättat fett. Istället presenterar han en alternativ förklaringsmodell som han kallar »den trombogena processen«.

219 kr