Översättning Caj Lundgren
Inbunden
247 sidor

Utgivningsår: 2010

ISBN: 9789185703579

Man kan inte vara neutral på ett tåg i rörelse

199 kr

Man kan inte vara neutral på ett tåg i rörelse. Det rådet gav Howard­ Zinn alltid sina elever – den som inte engagerar sig ger sitt stöd åt den färdriktning samhället har.

Howard Zinn (1922-2010) – amerikansk historiker, ­lärare och författare till storsäljaren Det amerikanska folkets historia­ – hade förmånen att inifrån få uppleva framväxten av två av 1900-talets mest betydelsefulla massrörelser i USA, ­medborgarrättsrörelsen och ­Vietnamrörelsen. Det gav honom en smittande ­optimistisk syn på möjligheterna till radikal politisk förändring. Även dessa gigantiska rörelser, påminner oss Zinn, startade med en handfull individers till synes meningslösa aktioner.

I sina memoarer Man kan inte vara neutral på ett tåg i rörelse berättar­ Howard Zinn om dessa historiska ­händelser som kom att förändra ett helt samhällsklimat. Hans perspektiv skiljer sig från det som vanligen präglar historieskrivningen om det ­radikala sextio- och sjuttiotalet. Den berättelse som hos Zinn står i centrum är en som vi idag har glömt: hur den ­folkliga mobiliseringens makt kan övervinna nästan vilket motstånd som helst.

OM FÖRFATTAREN

“Jag fick just veta att min vän ­Howard dött idag. Tidigare på ­morgonen hade jag intervjuats av Boston Phoenix med anledning av en kommande dokumentärfilm om mig där Zinn är flitigt förekommande. Intervjuaren frågade mig vilka mina egna hjältar var och jag tvekade inte att säga: först och främst Howard Zinn.

För bara några veckor sedan, efter att ha sett filmen den 7 december, vaknade jag på morgonen efteråt och tänkte att jag aldrig har berättat för honom hur mycket han betytt för mig. För en gång skull reagerade jag på den tanken på ett relevant sätt. Jag sände honom ett ­e-mail i vilket jag bland annat skrev, vad jag ofta berättat för andra om honom: Att han enligt mig var den finaste människan jag träffat. Det bästa exemplet på vad en människa kan vara och kan göra med sitt liv.” Daniel Ellsberg, den 27 januari 2010

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Apropå ingenting

I sin länge emot­sedda själv­biografi berättar den amerikanske film­regis­sören, komikern, manusförfatta­ren, skådespelaren och musikern ­Woody Allen om sitt liv, om uppväxtåren, äktenskapen, filmerna han gjort och människor han mött.

219 kr

Vi två är ett

Vi två är ett är en både skoningslös och kärleks­full studie av Jean-Paul ­Sartres och Simone de Beauvoirs liv och verk, och det kom­p­l­i­ce­rade förhållandet dem emellan. Det är det första omfattande svenska origi­nal­ver­ket på detta tema.

229 kr