Förord Örjan Appelqvist
Översättning Björn Kumm
Inbunden
269 sidor

Utgivningsår: 2011

ISBN: 9789185703395

Keynes – Mästarens återkomst

199 kr

I den ekonomiska krisens spår har intresset för 1900-talets främste nationalekonom, John Maynard Keynes, fått ett uppsving. I Keynes – Mästarens återkomst ­berättar Robert Skidelsky om Keynes omvälvande idéer och ­varför dessa fort­farande är relevanta i dag.

Dagens ekonomiska kris ska inte främst skyllas på giriga banker, oansvariga hedge­fonder och inkompetenta rege­ringar. Problemet ligger djupare än så. Det är själva de idéer som dessa aktörer styr efter som är i grunden felaktiga. “Sällan i historien har så mäktiga hjärnor ägnat sig åt så besynnerliga idéer”, menar Robert Skidelsky.

I Keynes – Mästarens återkomst skildrar Robert Skidelsky hur Keynes övertygelse om att den fria marknaden måste balanseras av en aktiv stat växte fram under den stora depres­sionen på 1930-talet, och sedan kom att influera det ekonomiska­ ­tänkandet i västvärlden i flera decennier. Under den tid då Keynes tankar hade ett genomslag i praktisk politik, 1950-1973 – “guldåldern” – hade västvärlden stark tillväxt, närmast full sysselsättning och ökande jämlikhet. Under den tid då så kallade neoklassiska, eller nyliberala, idéer har dominerat, 1973-2011, har västvärlden präglats av låg ­tillväxt, stor arbetslöshet och ökande ojämlikhet.

OM FÖRFATTAREN

Robert Skidelsky är professor ­emeritus i nationalekonomi vid University of ­Warwick. Hans stora biografi om John ­Maynard Keynes räknas som ett självklart standardverk. Den finns dels i tre separata band – Hopes Betrayed, 1883-1920 (1983), The Economist as Saviour, 1920-1937 (1992) och Fighting for Britain, 1937-1946 (2000) – dels i en omarbetad och förkortad enbands­utgåva, John Maynard Keynes 1883-1946: ­Economist, Philosopher, Statesman (2004).

Robert Skidelsky är medlem i den ­brittiska akademin.

www.skidelskyr.com

UTMÄRKELSER

Keynes – Mästarens återkomst ­har utnämnts till “Best Book of the Year” av BUSINESSWEEK, FINANCIAL TIMES, TELEGRAPH och TIMES LITERARY SUPPLEMENT

SAGT OM BOKEN

“Ett viktigt bidrag i en tid av självrannsakan, oumbärlig läsning även om man inte håller med om slutsatserna fullt ut … en fantastiskt stimulerande bok. Vi lever i keynesianismens andra tidsålder – och Robert Skidelsky är fortfarande den bästa vägvisaren.” Paul Krugman, Guardian

“En användbar och viktig presentation av hur en modern keynesianism skulle kunna se ut … Övertygande.” New York Times Book Review

“Värdefull … På ett snyggt sätt kombineras en utmärkt kortbiografi för dem som lyckats undgå mannen bakom myten fram till nu; en välskriven och lättbegriplig kronologisk ­redogörelse för hur och varför den innevarande krisen bröt ut; och ett välformulerat ­inlägg om varför Keynes hade rätt och varför man måste återgå till hans föreskrifter.” Washington Times

“Den mest tillfredsställande analysen av denne nationalekonom sedan krisen bröt ut.” New York Times

“I boken finns tydliga och övertygande argument mot det moderna makroekonomiska tänkesättet.” Foreign Affairs

“Skidelsky lyckas utmärkt med att förklara hur [Keynes] teorier är relevanta för vår tid. Skidelskys bok är lysande. Den är ett passionerat debattinlägg som ger nationalekonomer och beslutsfattare starka skäl att damma av sina Keynes-kunskaper.” BusinessWeek

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Apropå ingenting

I sin länge emot­sedda själv­biografi berättar den amerikanske film­regis­sören, komikern, manusförfatta­ren, skådespelaren och musikern ­Woody Allen om sitt liv, om uppväxtåren, äktenskapen, filmerna han gjort och människor han mött.

219 kr

Vi två är ett

Vi två är ett är en både skoningslös och kärleks­full studie av Jean-Paul ­Sartres och Simone de Beauvoirs liv och verk, och det kom­p­l­i­ce­rade förhållandet dem emellan. Det är det första omfattande svenska origi­nal­ver­ket på detta tema.

229 kr