Böcker av Terje Tvedt

Det internationella genombrottet

Under 1800-talet genomgick Norge vad som brukar kallas det nationella genombrottet, ett uppsving för inhemsk kultur som 1905 ledde fram till brytningen med Sverige och en själv­ständig stat.

199 kr