Översättning Ulrika Junker  Miranda
352 sidor

Utgivningsår: 2019

ISBN: 9789188729200

Det internationella genombrottet

Norge – från nationalstat till multi­kulturellt land

209 kr

Under 1800-talet genomgick Norge vad som brukar kallas det nationella genombrottet, ett uppsving för inhemsk kultur som 1905 ledde fram till brytningen med Sverige och en själv­ständig stat.

Från 1960-talet och framåt genomgick Norge vad histo­­ri­kern Terje Tvedt ­kallar det internationella genombrottet. Under denna tid upplevde landet något som bara kan beskrivas som revolutionerande förändringar. Norge, som dittills varit ett av världens mest etniskt, ­kul­turellt och religiöst homogena ­länder gick mycket långt i den rakt motsatta riktningen, då en stor mängd ­migranter anlände från Afrika, Asien och ­Latinamerika.

Samtidigt som världen på detta sätt kom till Norge, kom Norge till världen i form av internationellt ­bistånd, diplomati och militära ingripanden.

Det internationella genombrottet är en inträngande historisk analys av hur ­denna unika omvälvning gick till, hur den motiverades och hur den har förvandlat det skandinaviska landet. Boken är en av det ­senaste årets mest uppmärksammade och omdebatterade ­politiska böcker i Norge.

OM FÖRFATTAREN
Terje Tvedt är författare och dokumentär­filmare. Han har publicerat ca 20 böcker, på norska och engelska, och producerat en rad dokumentärfilmer för norsk public service-TV, bland om vattnets historia. Terje Tvedt är professor vid Institutet för arkeologi, konservering och historia vid universitetet i Oslo, och vid institutet för geografi vid universitetet i Bergen.

OM BOKEN
“En viktig, lättläst, spännande och tankeväckande bok som förtjänar den uppmärksamhet den fått och mer därtill … en mäktig uppvisning av historikerfackets relevans för förståelsen av vår samtid.” fritanke.no

“Terje Tvedt är som nya glasögon som gör att världen står fram i ett klarare ljus. Hans bok går inte att komma undan om man vill förstå norsk samtid.” Trønder-Avisa

“Ett lekfullt, pro­voce­rande och uppfriskande vattenbad … man blir lycklig över att det finns författare som ser Norge och världen med så friska och nya ögon.” Dag og Tid

“Den grundligaste och mest avslöjande ana­lysen av vår samtid jag har sett formulerad.” Fædrelandsvennen

“Många ser fram emot en ny bok av Terje Tvedt med samma skälvande förväntningar som då de i sin ungdom väntade på nästa LP från Rolling Stones, The Who eller något annat band som uppfattades som anti-­establishment.” Morgenbladet

 

UR BOKEN:
“Historien om de dramatiska förändringar som Norge står mitt uppe i måste berättas nu”

Den här boken berättar historien om Norges internationella genombrott – den sammanfattar och analyserar ett nytt kapitel i det långvariga samspelet mellan Norge och omvärlden.

Det började på 1960-talet. Då debuterade Norge som den asiatis­ka och afrikanska världens utvecklare och hjälpare, och gradvis lycka­des statens politiska ledning etablera fröet till det som skulle bli ­nationens politiska och moraliska svar på världspolitikens utmaningar. Under samma årtionde kom den allra första organiserade arbetskraftsinvandringen från Asien till Norge – som då var ett av världens mest etniskt homogena länder – och det skulle visa sig bli början till en global migrationsrörelse som kom att förändra befolkningssammansättningen. År 2016 hade Norge blivit ”världsmästare i u-hjälp”, drev utvecklingsprojekt i över 100 länder och hade blivit inblandat i fredsförhandlingar världen över. Norge hade på bara ett par decennier blivit ett multikulturellt land.

I relation till folkmängden hade landet fler invånare från den utomeuropeiska världen, från Asien och Afrika, än nästan alla andra europeiska länder. Tusen år efter det att Snorre skrev om Medelhavets och Asiens betydelse för ­Europa står dessa områden, med sina konflikter och migrationsströmmar, i cent­rum för Europas och Norges framtid. Medan den norske diktaren talade om kungar och vikingar i västerled och öster­led skickade Norge under det internationella genombrottet ut soldater i krig till både Asien och ­Afrika. Och medan Snorre, sam­ti­digt som Norge erövrades av kristendomen, fascinerades av att den förkristne guden Oden kom från Asien, så har en trosriktning från öknen, det efterkristna islam, på ett par decennier kommit att bli landets näst största och mest snabbväxande religion.

Historien om de dramatiska förändringar som Norge står mitt uppe i måste berättas nu, eftersom konsekvenserna är så osäkra och reflektionerna kring dem så historielösa.

 

TERJE TVEDT HOS OLE TORP
I februari 2018 intervjuades Terje Tvedt om sin bok i NRK i det populära programmet “Torp”.

 

TERJE TVEDT MÖTER SINA KRITIKER
Det internationella genombrottet har skapat en omfattande debatt i Norge, som fortfarande pågår över ett år efter att boken publicerats. Den 11 december 2018 arrangerade Dreyers förlag en offentlig debatt på Litteraturhuset i Oslo där Terje Tvedt mötte fyra av sina kritiker.

 

PER GUDMUNDSON OM DEN NORSKA UTGÅVAN I SVENSKA DAGBLADET:

“Hur hamnade vi här? På bara några decennier förvandlades ett av världens mest homogena länder till ett av Europas invandrartätaste. Från en plats där snart sagt alla föddes in i statskyrkan blev det ett land där islam är näst största religion. Det tidigare allt överskuggande projektet, bygget och värnet av nationalstaten, övergavs. I stället utvecklades en humanitär stormakt. Bistånd till tredje världen, medling och konfliktlösning blev centrala värden. I stället för i ett invasionsförsvar fann sig soldater plötsligt tjänstgöra i krigszoner på andra kontinenter. FN och internationella konventioner antogs vara en naturlig förlängning av det nationella intresset och blev en överideologi. En hel klass av statstjänstemän förvandlades på en generation till världssamveten. Vad var det som hände? (…)

Tvedts historieskrivning … vill ställa vår förståelse av samtiden på ända. Den ‘humanitär-politiska eliten’ utövar ‘moralisk makt’ i ett slags ‘godhetstyranni’ där den som har invändningar mot avvägningarna i ‘den sekulära statsreligionens’ etik och politik framställs som ond och utvecklingsfientlig.

Känns det igen? Flera svenska debattörer har varit inne och nosat på samma problembeskrivning, men knappast med samma höjd som hos professor Tvedt.

Det internasjonale gjennombruddet borde ges ut på svenska. Det är nog många som undrar vad som hände, här också.”

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr