Böcker av Göran Palm

Rea

Tack, modernismen för den tid som varit

Förr var det en stor publik händelse när någon av landets ledande poeter publicerade en ny diktsamling. Poesin ansågs självklart utgöra en väsentlig del av landets offentliga liv.

250 kr 160 kr