Böcker av Göran Palm

Julpris

Tack, modernismen för den tid som varit

Förr var det en stor publik händelse när någon av landets ledande poeter publicerade en ny diktsamling. Poesin ansågs självklart utgöra en väsentlig del av landets offentliga liv.

250 kr 125 kr

En orättvis betraktelse

I början av sextiotalet ägnade Göran Palm fyra år åt en bok om poesi som aldrig blev klar. Verkligheten och samhället trängde sig på och i stället skrev han En orättvis betraktelse som kom ut 1966.

25 kr