Inbunden
1112 sidor
Omslagsbild: Per Åhlin
Typografi: Seth Kapadia

Utgivningsår: 2016

ISBN: 9789187207334

Vintersagan Sverige

En läsebok i fyra delar

239 kr

År 1984 utkom första delen av Göran Palms blankversepos Sverige en vintersaga. De tre följande delarna utkom 1989, 1997 och 2005. Sammantaget är det ett av de mest storslagna och originella litterä­ra projekten någonsin i vårt land. Nu utkommer för första gången alla fyra delarna i ett band, under namnet Vintersagan Sverige. Till denna utgåva har författaren gjort språkliga redigeringar av stor omfattning och skrivit ett nytt förord. Ett person- och ortregister samt en citatnyckel har lagts till. Vintersagan Sverige är den definitiva utgåvan av en modern litterär klassiker.

OM BOKEN

”Det egensinnigaste projekt i det större forma­tet som har iscensatts i vår litteratur så långt det normala mannaminnet sträcker sig.” – Caj Lundgren i Svenska Dagbladet

”Med sitt versepos bröt Göran Palm upp från de nyenkla utopierna och registrerade i det svenska landskapet de små sprickor och skavanker som vi i dag ser som klyftor och gapande hål.” – Jonas Thente i Dagens Nyheter

”Palms stora diktverk över Sverige kommer att bli allt mer betydelsefullt. Det är ett tidsdokument jag tror kommer att vara intressant om några decennier redan, och ännu mer om femtio år. Då kommer man också att upptäcka vilka poetiska kvaliteter det har.” – Tommy Olofsson i Svenska Dagbladet

”Vintersagan har karaktär av kunskapskälla. Men på ett egensinnigt sätt. Vidsyn blandas med gamla käpphästar, skarpa reflektioner med skrönor och skandaler. Jag läser detta märkliga diktverk ungefär som jag läser kvällstidningar. Alla nivåer på en gång. Underhållande, artistiskt, svårfångat. Den riddare på blankvers, som envist överlevt de estetiska konjunkturerna och pratat sig fram längs kaffebord och väntsalar kors och tvärs genom vårt långa barrskogsland, bekräftar sin position som nationalskald.” – Maria Schottenius i Dagens Nyheter

OM FÖRFATTAREN
Göran Palm debuterade 1961 med diktsamlingen Hundens besök och kom under de följande decennierna att starkt sätta sin prägel på svensk litte ratur och samhällsdebatt med böcker som En orättvis betraktelse, Indoktrineringen i Sverige, Vad kan man göra?, Varför har nätterna inga namn?, Ett år på LM, Bokslut från LM, Kritik av kulturen, En omodern betraktelse och Tack, modernismen, för den tid som varit!. De senaste åren var han sysselsatt med att slutgiltigt redigera Vintersagan Sverige, ett arbete han precis hann slutföra innan sin död den 12 april 2016.

Läs mer