Översättning: Joachim Retzlaff Häftad 48 sidor

Utgivningsår: 2014

ISBN: 9789187207419

, ,

Vems fel är Ukrainakrisen?

En debatt i Foreign Affairs

49 kr

Enligt den allmänna meningen i väst kan Ukrainakrisen så gott som uteslutande skyllas på Ryssland.

Men det är en uppfattning som den amerikanske statsvetaren John J. Mearsheimer inte håller med om. I en uppmärksammad essä argumenterar han tvärtom för att det är Förenta staterna, och dess europeiska allierade, som bär det mesta av ansvaret.

Karneval förlag utger här denna essä, som publicerats i tidskriften Foreign Affairs, tillsammans med kritiska invändningar av Michael McFaul och Stephen Sestanovich, före detta amerikanska ambassadörer i Moskva, samt en avslutande reflektion av Mearsheimer själv.

UR JOHN J. MEARSHEIMERS ESSÄ

Enligt den allmänna meningen i väst kan Ukrainakrisen nästan helt skyllas på rysk aggression. Den ryske presidenten Vladimir Putin, heter det, annekterade Krim på grund av en gammal önskan om att återskapa det sovjetiska imperiet, och han kan så småningom försöka kapa åt sig resten av Ukraina och andra länder i Östeuropa. Enligt detta­ synsätt var avlägsnandet av den ukrainske presidenten Viktor Janukovytj i februari 2014 bara en förevändning för Putins beslut att beordra ryska trupper att erövra en bit av Ukraina.

Men denna redogörelse är felaktig: USA och dess europe­iska allierade bär det mesta av ansvaret för krisen. Roten till problemen är utvidgningen av Nato, huvudbeståndsdelen i en mer omfattande strategi för att bryta loss Ukraina från beroendet av Ryssland och integrera landet i väst. EU:s utvidgning österut och västs stöd till demokratirörelsen i Ukraina – med början i den orangea revolutionen 2004 – var också avgörande element. Sedan mitten av 1990-talet har ryska le­dare orubbligt motsatt sig Natoutvidg­ningen, och på senare år har de klargjort att de inte bara skulle se på medan deras strategiskt viktiga granne omvandlades till en västlig bastion. För Putin var det olagliga störtandet av Ukrainas demokratiskt valde och ryssvänlige president – som han med rätta betecknade som en ”kupp” – droppen. Han svarade med att ta Krim, en halvö där han fruktade att Nato skulle få en örlogsbas, och försöka destabilisera Ukraina tills landet övergav försöken att ansluta sig till väst.

Ur Michael McFauls replik

John Mearsheimer är en av de mest konsekventa och övertygande teoretikerna inom den realistiska skolan i studiet av internationella relationer, men hans förklaring av Ukrainakrisen visar på begränsningarna i det realpolitiska synsättet. Mearsheimers variant av realism förklarar i bästa fall bara vissa aspekter av de amerikansk-ryska relationerna under de senaste trettio åren. Och som rekommendation till politisk linje kan den vara irrationell och farlig – som framgår av den ryske presidenten Vladimir Putins välkomnande av den.

Enligt Mearsheimer har Ryssland annekterat Krim och intervenerat i östra Ukraina som svar på Natoutvidgning­en, vilken kan betecknas som ”roten till problemen”. Rysslands statskontrollerade medier har faktiskt pekat på alliansens utvidgning som en förklaring till Putins agerande. Men varken rysk teve eller Mearsheimers essä lyckas förklara varför Ryssland höll sina trupper utanför Ukraina under halvtannat årtionde, från Natoutvidgningen 1999 och interventionen i Ukraina 2014. Anledningen är inte att Ryssland var alltför svagt – det förde två krig i Tjetjenien som krävde mycket större militära insatser än annekteringen av Krim.

Ur Stephen Sestanovichs replik

Själva faktum att Ryssland har en ledare som har en böjelse för erövringar är inte i sig grund för en anklagelseakt mot Förenta staterna. Putin är definitivt inte den förste ryske ledaren av det slaget, och kanske inte heller den siste. Ukrainas nuvarande plågor är, hur akuta och onödiga de än må vara, inte heller det bästa måttet på vad Natoutvidg­ningen har uppnått. Två årtionden av amerikansk politik har både stabiliserat Europa och begränsat omfattningen av den nuvarande krisen. Hade inte Nato vuxit till sin nuvarande storlek och fått nuvarande gränser hade Rysslands konflikt med Ukraina varit mycket farligare än den är idag. Västs ledare hade blivit i det närmaste panikslagna när de försökte komma underfund med vilka östeuropeiska länder som förtjänade säkerhetsgarantier och vilka som inte gjorde det. I en stund präglad av plötsliga spänningar hade de varit tvungna att improvisera. Att finna den rätta medelvägen mellan hänsynslöshet och eftergivenhet hade varit en gissningslek, med oförutsägbara resultat på liv och död.

OM FOREIGN AFFAIRS

Foreign Affairs, grundad 1922, är en av världens mest inflytelserika och prestigefulla tidskrifter för diskussion om amerikansk utrikespolitik och internationella relationer.

OM FÖRFATTARNA

John J. Mearsheimer är professor i statsvetenskap vid University of Chicago. Hans huvudverk är The Tragedy of Great Power Politics (2001), men han är mest känd för den omdiskuterade The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (2007, tillsammans med Stephen Walt). På senare år har han också gett ut Why Leaders Lie: The Truth About Lying in International Politics (2011).

Michael McFaul är professor i statsvetenskap vid Stan­ford University. Han var en av rådgivarna till president Obama i Nationella säkerhetsrådet 2009–12 och ambassadör i Ryssland 2012–14.

Stephen Sestanovich är professor vid Columbia Universi­ty och ledamot av tankesmedjan Council on Foreign Relations. Han var USA:s resande ambassadör i det forna Sovjetunionen 1997–2001 och är författare till Maxi­malist: America and the World From Truman to Obama (2014).

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Jakartametoden

”En av de hittills bästa, mest informativa och mest belysande skildringarna av hur CIA har format USA:s roll i världen.” Glenn Greenwald

199 kr

Syriens tystade röster

Syriens tystade röster är en sakligt svidande uppgörelse med den syn på Syrienkonflikten som dominerat inom svensk journalistik och politik sedan kriget startade 2011.

189 kr
Rea

Trumps röda linje

Den världsberömde repor­tern Sey­mour M. Hersh visar att Donald Trump bombade Syrien, trots att de upp­gifter han fått från sin underrättelsetjänst visade att det inte fanns några bevis för att syrierna använt kemiska vapen. ”Det här var ingen kemisk attack”, säger en säker­hetsrådgivare. ”Det är rena sagorna.”

65 kr 29 kr