Först publicerad 2014
Ny tryckning 2023
Översättning: Joachim Retzlaff
Häftad. 60 sidor

Utgivningsår: 2023

ISBN: 9789187207419

, ,

Vems fel är Ukrainakrisen?

En debatt i Foreign Affairs

89 kr

I denna bok har samlats fyra uppmärksam­made artiklar som publicerades i Foreign Affairs 2014. I den första artikeln argumenterar statsvetar­­pro­­fessorn John J. Mearsheimer för att det inte är Ryssland, utan USA och dess allierade, som bär huvudansvaret för den Ukraina­kris som intensivt flammade upp åren 2013-2014. I två efterföljande artiklar hävdar tvärtom Michael McFaul och Stephen Sestanovich, tidigare diplomater och regeringsrådgivare, att Ukrainakrisen uteslutande måste skyllas på Ryssland och Putins aggressiva erövringspolitik. I en avslutande reflek­tion bemöter John J. Mearsheimer dessa invändningar.

John J. Mears­heimers föredrag »Why is Ukraine the West’s Fault?«, som grundar sig på hans bidrag i denna bok, har haft 28 miljoner ­visningar på Youtube (University of Chicagos kanal: https://youtu.be/JrMiSQAGOS4).

Foreign Affairs, grundad 1922, är USA:s ledande tidskrift för analys och debatt om utrikespolitik, geopolitik och internationella förhållanden.

John J. Mearsheimer: 
“Enligt den allmänna meningen i väst kan Ukrainakrisen nästan helt skyllas på rysk aggression. Den ryske presidenten Vladimir Putin, heter det, annekterade Krim på grund av en gammal önskan om att återskapa det sovjetiska imperiet, och han kan så småningom försöka kapa åt sig resten av Ukraina och andra länder i Östeuropa. Enligt detta­ synsätt var avlägsnandet av den ukrainske presidenten Viktor Janukovytj i februari 2014 bara en förevändning för Putins beslut att beordra ryska trupper att erövra en bit av Ukraina. Men denna redogörelse är felaktig: USA och dess europe­iska allierade bär det mesta av ansvaret för krisen. Roten till problemen är utvidgningen av Nato, huvudbestånds­delen i en mer omfattande strategi för att bryta loss Ukraina från beroendet av Ryssland och integrera landet i väst. EU:s utvidgning österut och västs stöd till demokratirörelsen i Ukraina – med början i den orangea revolutionen 2004 – var också avgörande element.”

Michael McFaul:
“John Mearsheimer är en av de mest konsekventa och övertygande teoretikerna inom den realistiska skolan i studiet av internationella relationer, men hans förklaring av Ukrainakrisen visar på begränsningarna i det realpolitiska synsättet. Mearsheimers variant av realism förklarar i bästa fall bara vissa aspekter av de amerikansk-ryska relationerna under de senaste trettio åren. Och som rekommendation till politisk linje kan den vara irrationell och farlig – som framgår av den ryske presidenten Vladimir Putins välkom­nande av den … Denna kris handlar inte om Ryssland, Nato och realism utan om Putin och hans ohämmade, oberäkneliga även­tyrspolitik. Utmaningen för väst består i hur man ska ­bemöta ett sådant agerande tillräckligt kraftfullt för att ­sätta stopp för det.”

Stephen Sestanovich:
“Men själva faktum att Ryssland har en ledare som har en böjelse för erövringar är inte i sig grund för en anklagelseakt mot Förenta staterna. Putin är definitivt inte den förste ryske ledaren av det slaget, och kanske inte heller den siste. Ukrainas nuvarande plågor är, hur akuta och onödiga de än må vara, inte heller det bästa måttet på vad Nato-utvidg­ningen har uppnått. Två årtionden av amerikansk politik har både stabiliserat Europa och begränsat omfattningen av den nuvarande krisen. Hade inte Nato vuxit till sin ­nuvarande storlek och fått nuvarande gränser hade Rysslands konflikt med Ukraina varit mycket farligare än den är idag.”


OM FÖRFATTARNA

John J. Mearsheimer är professor i statsvetenskap vid Uni­­ver­­sity of Chicago. Hans senaste böcker är The Great Delusion: ­Liberal Dreams and International Realities (2018) och Why Leaders Lie: The Truth About Lying in International Politics (2013).

Michael McFaul är professor i statsvetenskap vid Stan­ford University. Han var rådgivare till president Obamas ­nationella ­säkerhetsråd 2009-2012 och ambassadör i Ryssland 2012-2014. Han är författare till From Cold War to Hot Peace: An ­Ame­rican ­Ambassador in Putin’s Russia (2018).

Stephen Sestanovich är professor i internationell diplo­­mati vid Columbia Universi­ty och verksam på tankesmedjan Council on Foreign Relations avdelning för ryska och eurasiska ­studier. Han var under åren 1997-2001 särskild rådgivare till USA:s utri­kes­­minister ­Madeleine Albright tillika ambassadör för de nya ­oberoende stater som då nyligen hade bildats på det forna Sovjet­unionens terri­to­rium. Han är för­­fat­tare till Maxi­malist: America and the World From Truman to ­Obama (2014).

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Operation Z

I Operation Z gör den schweiziske tidigare underrättelseofficeren och Natomedarbetaren Jacques Baud en inträngande analys av Ukrainakriget­ och dess bakgrund.

209 kr

Jakartametoden

“En av de hittills bästa, mest informativa och mest belysande skildringarna av hur CIA har format USA:s roll i världen.” Glenn Greenwald

209 kr

Syriens tystade röster

Syriens tystade röster är en sakligt svidande uppgörelse med den syn på Syrienkonflikten som dominerat inom svensk journalistik och politik sedan kriget startade 2011.

199 kr