Inbunden
304 sidor

Utgivningsår: 2019

ISBN: 9789188729309

Syriens tystade röster

Om krigets vardag, stormaktsspelet och en svensk biståndsskandal

199 kr

Fastän kriget i Syrien har pågått i över åtta år så är vår förståelse av detta krig – dess orsaker, förlopp och karaktär – fortfarande ofullstän­dig eller falsk.

Det hävdar Patrik ­Paulov i ­Syriens tystade röster. Med hjälp av egna källor i landet, läckta diploma­tis­ka dokument och rapporter i såväl alternativa som etablerade interna­tio­nella medier ifrågasätter han den officiella versionen av kriget, som svenska medier och politiker förmedlat och fortsätter att förmedla än idag.

En central fråga handlar om den omfattande ut­länds­ka inbland­ningen i kriget från USA:s, Turkiets och flera gulf­staters sida. I den meningen är ­Syrienkriget inte något inbördes­krig, utan ett interventionskrig.

Patrik Paulov tar även upp den roll som Sverige ­spe­lat, bland annat genom att ansluta sig till EU:s sanktioner och backa upp en oppositionsrörelse som har deltagit i folkfördrivning och mord tillsammans med en terrorist­organisation.

OM FÖRFATTAREN
Patrik Paulov är frilansjournalist.

FRÅN MOTTAGANDET I MEDIER

“Jag är mycket glad för och tacksam över att Patrik Paulovs utomordentliga bok Syriens tystade röster just har publicerats … [D]et är en omfattande, oberoende analys som görs genom att boken i så hög grad har fokus på just Syriens egna människor – vanligt folk som alltid kommer bort i mediebevakningen till fördel för ledarna – samtidigt som Paulov plockar sönder den officiella mediebilden av just stormaktsspelet …

Egentligen gör Paulov inget annat än vad en journalist bör göra: han ställer frågor, gräver där han står och söker dokumentation i stället för att klippa och redigera i huvudsak amerikanska nyhetsbyråer. Han bidrar alltså till folkupplysning, mångfald och debatt.

Man kan bara förvånas över att så många inte gjort vad han gör här. Det är trist men i dessa tider av fake och omission – falska nyheter och utelämnade fakta, perspektiv, källor, vinklar, människor – är det en stor gärning. Men det är just det en frilansjournalist kan göra i tider där det stort sett inte längre finns vare sig fria medier eller fri forskning.

Man behöver inte vara enig i varje detalj för att verkligen uppskatta en sådan gärning och rekommendera den sökning efter en större sanning som Syriens tystade röster är ett lyckad exempel på.

Köp den! Läs den! Och tala om den för andra! Då hjälper du kanske också andra i mediebranchen att göra som Paulov.” Fredsforskaren Jan Øberg på sin blogg

”Men for satan: Alle, som tror, de har hørt sand­heden fra opinionen, medierne og poli­tikerne, bør læse den!” Arbejderen

”Patrik Paulovs viktiga bok förtjänar att få en stor läsekrets. Det djupt tragiska är att det är svenska journalister och politiker som har mest att lära av den läs­ningen.” Henrik Linde på lindelof.nu

”Läs boken Syriens tystade röster. Kom ut nu i höstas. Rebellerna har fått både vapen och pengar från mängder av länder i väst.” Hamid Zafar (”rektor Hamid”) på Facebook

“Folk som liksom jag har så svårt att tolka skeendena i Mellanöstern kan få ledning av Patrik Paulov, före detta utrikeschef på tidningen Proletären, som i boken Syriens tystade röster ger åtminstone några kraftfulla ledtrådar. Kanske är Paulov partisk till Bashar al-Assads förmån. Det kan jag inte bedöma. Men Paulov ger ett annorlunda perspektiv som jag sedan 2011 längtat efter att få presenterat.

En sak som förbryllat mig är vem som egentligen stridit mot president Bashar al-Assad. Den officiella linjen i västerlandet har varit att det syriska folket i den arabiska vårens anda reste sig mot förtryckaren Assad. Men vem det syriska folket är har jag aldrig fått kläm på. Att jihadister i olika förklädnader och under olika täcknamn figurerat har varit tydligt, men dessutom har det talats om en liberal och allmänt västvänlig opposition mot Assad som fått enorma mängder stöd från USA (dock att vapnen oroväckande ofta tycks ha hamnat hos jihadisterna).

Paulov – och jag hoppas jag inte feltolkar honom – gör rent hus med dessa föreställningar. Det syriska kriget har hela tiden stått mellan å ena sidan staten, det vill säga Bashar al-Assad och den syriska armén, och å den andra sunnimuslimska jihadister mer eller mindre nära knutna till Muslimska brödraskapet. Det syriska folket har på det hela taget stått på Assads sida och desto mer ju mer de fått tillfälle att betrakta jihadisternas grymma förtryck i de områden de lyckats ‘befria’.” Patrik Engellau på Det goda samhället

”Syriens tystade röster är en journalistisk pärla och unik i ett svenskt medielandskap där mediernas förnekande av de egna journalistiska principerna har varit legio under det åtta år långa kriget.

I de 32 kapitel som sträcker sig 304 sidor lyckas Paulov med att både beskriva bakgrunden, landet, folken, kriget, aktörerna, religionens betydelse, regionen, USA:s planer på att rita om kartan i denna region, skapa förevändningen för den egna interventionen, sociologen Gene Sharps manual för regimbyte och inte att förglömma den svenska regeringen ynkliga, pinsamma och totala underordnande av USA i frågan om Syrien.

Paulov jämför internationella mediers bevakning av angreppskriget mot Syrien via cirka 200000 jihadister från ett hundratal länder och kommer fram till att svenska medier borde stå i skamvrån.” Dick Emanuelsson på sin blogg

SYRISKA RÖSTER
»Innan kriget bröt ut bodde vi i ett säkert land, och vi hade knappt hört talas om kriminalitet och stölder. Priserna var låga, och utbildning och vård var gratis. I Homs syntes inga hem­lösa eller tiggare på gatorna.«
Rima Sawah, lärare, Homs

»Nittiofem procent av rebellerna är extrema islamister allierade med al-Qaida. Sanningen är den att västländerna uppmuntrar och stödjer terrorism i Syrien. De stödjer rebeller som håller på att förstöra hela det syriska samhället. Jag menar att väst har ett ansvar för varje civil människa som dödas i Syrien.«
Agnes Mariam, abbedissa, Qara

»Jag vet att det finns många syrier som flytt till Sverige, så jag skulle vilja passa på att säga till dem att ert land behöver er. Kom tillbaka och hjälp till att återuppbygga det. Syrien är så gott som befriat från terrorister«
Tony Sayegh, läkare, Aleppo

»Jag skulle vilja ställa alla politiker och journa­lister till svars för allt de sagt och gjort, för alla lögner. De har aldrig lyssnat på oss vanliga syrier. Jag gick i grundskolan och gymnasiet i östra Aleppo. Jag känner min hemstad och mitt folk. Men politikerna och journalisterna har bara lyssnat på den andra sidan.«
Fadia Restom, exilsyrier, Jönköping

 

UR BOKEN
Att spegla konflikten genom de syrier vars verklighetsbild sällan eller aldrig har fått komma fram i de stora svenska medierna är ett av syftena med den här boken.

Det betyder inte att deras upplevelser och åsikter är hela sanningen. Det finns som bekant många syrier i och utanför landet som har en diametralt motsatt bild av det mesta. Dessa syriers vittnesmål och deras verklighetsbeskrivning har vi alla tagit del av om och om igen sedan kriget inleddes.

Men också de mest övertygade motståndarna till Syriens nuvarande styre, de som vittnat om tortyr och övergrepp och som kräver att Bashar al-Assad ska ställas inför rätta, också de borde – i demokratins, yttrandefrihetens och den framtida fredens namn – vara för att ensidigheten bryts och att den mångfald av röster och uppfattningar som faktiskt finns i Syrien får en chans att höras.

För Tony, Aliaa, Rima, Bashar, May, Elissar och andra som ni kommer att möta på följande sidor är livs levande människor i Syrien som drömmer om att snart få leva i fred och att allt det som raserats ska återuppbyggas.

Att spegla den utländska inblandningen i kriget är en annan central del av innehållet på de följande sidorna. Det smutsiga spelet bakom konflikten är så massivt och har fått så fasansfulla effekter att det borde granskas och studeras under lång tid framöver.

Det är ett avskräckande exempel på hur det kan gå när rika, mäktiga länder i väst tillsammans med medeltidslika kungaregimer i Mellanöstern bestämmer sig för att störta ett annat lands regering – genom att ösa in vapen och pengar till krafter som går i al-Qaidagrundaren Usama bin Ladins fotspår.

Den i Sverige mest nedtystade delen av denna inblandning utifrån handlar om vårt eget lands agerande. Vid sidan av biståndet till livsviktiga humanitära insatser i FN-regi och det stora mottagandet av flyktingar från Syrien finns mindre kända och mindre smickrande insatser från svensk sida.

Som när den svenska regeringens representanter deltog på konferenser och planerade att ”skapa demokrati” i Syrien tillsammans med Saudiarabien och andra kungadiktaturer. Eller när svenskt bistånd gick till krafter som bedrev etnisk rensning tillsammans med den av FN terrorstämplade organisationen Jabhat al-Nusra.

Den utländska inblandningen är ett ämne som kommer upp i samtalet med Aleppoläkaren Tony Sayegh i maj 2016.

Om du fick bestämma, vad borde omvärlden göra för att hjälpa Syrien och dess folk att komma bort från krigets helvete? frågar jag honom.

”Jag ska ge dig ett kort svar. Lämna oss i fred. Bry er inte om oss, glöm att vi finns …”

Det blir tyst. Jag tror nästan att samtalet brutits ännu en gång.

Jag frågar om han är kvar, får ett försiktigt svar och ber honom förklara vad han menar med att vi ska glömma bort syrierna.

”Jo, det vi behöver är att USA, Europa, Turkiet och Gulfstaterna lämnar oss i fred och slutar stödja terroristerna. Det borde tas ett beslut i FN:s säkerhetsråd om att andra stater ska hålla sig borta från Syrien och att alla de som stött terroristerna ska bestraffas.

När ni lämnat oss i fred, när ni glömt oss, då är jag liksom de flesta syrier övertygade om att den syriska armén kan skapa fred.”

Jag kan inte glömma Syrien. Jag kan inte glömma Tony Sayeghs och andra syriers vittnesmål om den tragedi som pågått i över åtta års tid.

Men jag är inte syrier, och det är därför inte min sak att peka ut vilken väg som är rätt eller fel för Syrien. Det är inte min sak att peka ut vilka som är bäst lämpade att leda landet på vägen mot fred och försoning, mot återuppbyggnad och bättre levnadsförhållanden och mot demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter.

Rätten att avgöra Syriens framtid tillhör endast det syriska folket. Det har slagits fast upprepade gånger i FN:s säkerhetsråd resolutioner.

Katastrofen i Syrien beror till stor del på att denna rätt inte respek­terats. Att andra staters ledare agerat över huvudet på det syriska folket. Att de agerat i strid med syriernas intressen.

Att skeppa in tusentals ton vapen till extremistgrupper som bombat skolor och bussterminaler, förstört infrastruktur och industrier och tystat meningsmotståndare – det har inte bidragit till demokrati, det har inte stärkt respekten för de mänskliga rättigheterna och det har inte skapat bättre levnadsförhållanden.

Kriget och dess fasor går inte att göra ogjorda. Men det finns möjligheter att minska lidandet i Syrien. Det finns möjligheter för ett enskilt litet land som Sverige att snabbt och med enkla medel göra en positiv insats.

När detta skrivs i maj 2019 hörs nödropen inifrån Syrien om akut brist på bränsle, mediciner och andra livsnödvändiga varor. Att lägga till den förödelse och nöd som åtta år av krig orsakat.

Utrikesminister Margot Wallström skulle kunna lyssna på det syriska folkets krav på att häva EU:s ekonomiska sanktioner. Hon skulle kunna lägga in sitt veto i utrikesrådet mot en förlängning av sanktionerna.

Det skulle snabbt bidra till att förbättra den humanitära situa­tionen och underlätta återbyggnaden. Och det skulle förbättra möjligheten för syrierna att åter få fart på reformprocessen och skapa en bättre framtid.

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr