Översättning Stefan Lindgren
Inbunden
332 sidor

Utgivningsår: 2017

ISBN: 9789187207761

Varför vi älskar att hata Ryssland

Russofobi från Karl den store till Barack Obama

209 kr

Russofobi har en lång historia. I århundraden har västvärlden av religiösa och politiska skäl betraktat det stora landet i öster som ett farligt hot och en rival att bekämpa.

När kalla kriget tog slut trodde emellertid många att en avspän­­nings­­period stod för dörren. Så blev inte fallet. ­Istället återkom Ryssland efter en kort paus som västs fiende nummer ett.

Idag är russofobin starkare än kanske någonsin. Att svartmåla och hata Ryssland och dess president Vladimir Putin har blivit en tankemodell som präglar litteraturen, medierna, den akademiska världen och regeringarna i väst.

Med trots russofobins centrala roll är den sällan ­diskuterad. Den schweiziske journalisten Guy Mettans bok, ­Varför vi älskar att hata Ryssland, är därför något av ett pionjärverk.

Författaren berättar här den fascinerande historien om hur västs fientlighet mot Ryssland uppstod och hur den har tagit sig uttryck i olika historiska epoker och i olika länder. Han visar hur mekanismerna bakom den nutida russofobin ser ut och gör fallstudier över viktiga händelser som gisslantagandet i Beslan 2004, Georgienkriget 2008 och Ukrainakrisen 2014.

Boken är en passionerad plädering för att den riskfyllda och kost­samma väst-östliga konflikten måste överbryggas och att Ryssland på jämlika villkor bör återin­kluderas i ett Europa som sträcker sig från Atlanten till Stilla havet.

 

OM BOKEN

“Ett exceptionellt viktigt bidrag till avmysti­fieringen av inter­nationella relationer.” Arrêt sur info

“Guy Mettans anklagelser mot västliga mediers dubbla måttstockar är invändningsfria.” Le Temps

“När jag hade läst klart boken insåg jag att ingen­ting annat än en stående ovation skulle kunna göra detta i sanning ­utomordentliga verk rättvisa. Guy Mettan har skrivit ett ­mästerverk som bör finnas på ‘måstelistan’ för varje person som är intresserad av Ryssland.” The Saker

 

OM FÖRFATTAREN

Guy Mettan är journalist, författare och poli­tiker, verksam i Genève, Schweiz.

Under åren 1992-1998 var han verkställande direktör och chefredaktör för stadens största dags­tidning, Tribune de Genève. Sedan 1998 är han ordförande för Geneva Press Club vars grundare han också är. Guy Mettan har publicerat många böcker om Schweiz och det internationella Genève.

Sedan 2001 är Guy Mettan ledamot för PDC, Schweiz kristdemokratiska parti, i Genèves rådsförsamling där han var talman åren 2009-2010. Han har också varit ordfö­rande för Röda korset i Genève och vice ord­förande för den schweizisk-ryska handelskammaren. Guy Mettan har både schweiziskt och ryskt medborgarskap.

Varför vi älskar att hata Ryssland har ut­kommit eller är under utgivning i Italien, Kina, Ryssland, Serbien och USA.

 

UR BOKEN

Hur kan det komma sig att Ryssland, som vid tre tillfällen har räddat västvärlden och som inte – i vart fall inte nu – utgör något hot, än idag väcker så mycket hat och fientlighet?

Det var i förhoppningen om att i någon mån kunna riva den mur av antirysk hyste­ri, som gripit västliga medier efter Ukrainakrisen, som jag började skriva den här essän, och fördjupade mig i den långa historien om hur västerlänningar i sekler har skapat sig förvrängda bilder om Ryssland.

För tydlighetens skull vill jag understryka att boken inte på minsta vis är riktad mot väst. Att belysa källorna till hatet mot Ryssland inne­bär inte alls att förneka värden som demo­krati, frihet och mänskliga rättigheter eller att dåna av beundran för Putin. Att kritisera västs tvivelaktiga beteenden innebär inte att fri­känna Ryssland från dess brister.

En sådan hållning har ingenting gemensamt med en antieuropeisk eller antiamerikansk propaganda, som bara byter förtecken på russofobin och framställer ett uteslutande gott Ryssland förföljt av ett ondskefullt väst.

Istället vill jag ge en sann bild av västs förhållande till Ryssland i hela dess komplexitet och göra rättvisa åt de tiotals miljoner ryssar, som sedan 25 år tillbaka bygger en valdemokrati som inte importerats, återuppbygger en ekonomi som ödelagts av privatiseringar och skapar sig en framtid som inte påtvingats dem utifrån.

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Ny

Europas ­exi­stentiella dilemma

Att vara eller inte vara en amerikansk vasall? Det är en avgörande framtidsfråga för Europa idag, menar den schwei­ziske journalisten och poli­tikern Guy Mettan. I sin bok Europas ­exi­stentiella dilemma ger han en historisk exposé över vår kontinents demokratiska strävanden från anti­kens ­Grekland och fram till våra dagar.

209 kr

Fler böcker inom samma kategorier

Ny

Se odjuret i vitögat

I Se odjuret i vitögat berättar ­Naomi Wolf hur hennes liv dramatiskt förändrades under covidkrisen. Över en natt berövades hon sina mediala plattformar och blev en persona non grata. Orsaken var att hon brutit mot vår tids kanske största tabu då hon ifrågasatte om mRNA-vaccinerna är så säkra som det påstås.

209 kr
Ny

Europas ­exi­stentiella dilemma

Att vara eller inte vara en amerikansk vasall? Det är en avgörande framtidsfråga för Europa idag, menar den schwei­ziske journalisten och poli­tikern Guy Mettan. I sin bok Europas ­exi­stentiella dilemma ger han en historisk exposé över vår kontinents demokratiska strävanden från anti­kens ­Grekland och fram till våra dagar.

209 kr

De degraderade

I De degraderade skildrar Christophe Guilluy hur de folkliga klasser­na i Frankrike har splittrats och ­utarmats, men också hur bland dem en ny social rörelse som inte liknar någon annan håller på att ta form.

199 kr