Översättning: Stefan Lindgren
224  sidor
Danskt band

 

Utgivningsår: 2024

ISBN: 9789189494312

Europas ­exi­stentiella dilemma

Att vara eller inte vara en amerikansk vasall

209 kr

Att vara eller inte vara en amerikansk vasall?

Det är en avgörande framtidsfråga för Europa idag, menar den schwei­ziske journalisten och poli­tikern Guy Mettan. I sin bok Europas ­exi­stentiella dilemma ger han en historisk exposé över vår kontinents fri­görelsekamp och demokratiska strävanden från anti­kens ­Grekland och fram till våra dagar. Han berättar om sin egen bildningsresa från ivrig entusiasm till en alltmer tilltagande skepticism. Slutligen presenterar författaren flera tänkbara europeiska framtidsscenarier.

Om vi fortsätter i nuvarande färd­riktning blir resultatet att vi européer ytterligare förlorar inflytande globalt, förblir oförmögna att upprätta en effektiv energi­försörjning, står handfallna när det gäller att säkra kontinentens fred och underordnar oss Washingtons vilja i nästan allt.

Alternativt väljer vi att ta itu med våra problem, utvecklar en verkligt självständig kontinent och skapar en genuint demokra­tisk union. Detta skulle bland annat möjliggöra för oss att komma till rätta med våra ­­eko­no­miska svårigheter, då vi blir fria att upprätta täta handelsförbindel­ser även med de nya ekonomiska maktcentra som nu växer fram i andra delar av världen.

»Denna engagerande bok om Europas valmöjligheter uppmuntrar läsaren att lita på sin övertygelse och aktivt försvara och bygga vidare på Europas rika kulturella och religiösa arv. Boken är ett måste för alla som vill förstå den nuvarande identitetskrisen och vikten av att levandegöra de europeiska och i synnerhet de schweiziska demokratiska traditio­nerna.« Alfred de Zayas

Guy Mettan är journalist, författare och poli­tiker, verksam i Genève, Schweiz. Under åren 1992 1998 var han chefredaktör för stadens största dags­tidning, La Tribune de Genève. Guy Mettan är ledamot i Genève-kantonens parlament där han representerar det konservativa partiet UDC, Union Démocra­tique du Centre. Tidigare har han utgivit bland annat följande böcker: Valais République des glaciers (»Valais glaciärernas republik, 2021), Le monde à deux mille mètres (»Världen på tvåtu­sen meters höjd«, 2021), La tyrannie du bien: Dictionnaire de la pensée (in)correcte (»Det godas tyranni: Ordbok över (in)korrekt tänkande«, 2022). På Svenska utkom 2017 Varför vi älskar att hata Ryssland: Russofobi från Karl den store till Barack Obama (Karneval förlag).

»Det antika Grekland dränerades på sitt blod, på sin ekonomiska och poli­tiska vitalitet även medan det helleniserade sina grannar. Genom sina värderingar, sina idéer och sin talang för handel och navigering erövrade Grekland andan och ibland också hjärtat hos andra nationer, men förlorade sig självt på kuppen.

Det moderna Europa, som uppfunnit så mycket av det som har utgjort den moderna världen, följer här det grekiska ödet. Europa har gett världen dess principer för demokra­tiskt styre, dess politiska och ekonomiska doktriner, dess intellektuella genialitet och konstnärliga kreativitet, men har samtidigt tärt på sina egna vitala energier. Medan resten av världen idag håller på att europeiseras, såsom Asien och Rom helleniserades igår, håller Europa på att amerikaniseras och sini­fieras, och genom att bli globaliseringens sto­ra smältdegel börjar vi mer och mer få drag av tredje världen.

Vänliga själar kanske skriker i protest mot denna observation, men kan man verkligen bestrida denna omvända kolonisering?

Vid denna punkt i vår syntes är frågorna följande: är Europa, och mer specifikt den politis­ka enhet som representerar det, det vill säga EU, ­oåter­kalleligt dömt till politisk obetydlig­het och slaveri? Eller är det kapabelt att vak­na med ett ryck och börja återvinna sin själv­ständighet och sin suveränitet och återta sin ställning som en stor demokratisk makt? Skulle vi kunna få se ett Europa som inte längre är imperialistiskt utan snarare agerade för att balansera och stabilisera en värld som blir allt mer dominerad av USA/Kina?« GUY METTAN

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Varför vi älskar att hata Ryssland

I boken Varför vi älskar att hata Ryssland berättar den schweiziske journalisten Guy Mettan den fascinerande historien om hur västs fientlighet mot Ryssland uppstod och hur den har tagit sig uttryck i olika historiska epoker och i olika länder. Han visar hur mekanismerna bakom den nutida russofobin ser ut och gör fallstudier över viktiga händelser som gisslantagandet i Beslan 2004, Georgienkriget 2008 och Ukrainakrisen 2014.

209 kr

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr

Se odjuret i vitögat

I Se odjuret i vitögat berättar ­Naomi Wolf hur hennes liv dramatiskt förändrades under covidkrisen. Över en natt berövades hon sina mediala plattformar och blev en persona non grata. Orsaken var att hon brutit mot vår tids kanske största tabu då hon ifrågasatte om mRNA-vaccinerna är så säkra som det påstås.

209 kr