Översättning: Elisabet Flodin och Inger Lernevall
Mjukbunden med flikar
224 sidor

Utgivningsår: 2023

ISBN: 9789189494411

Så vann woke

Den elitistiska rörelsen som hotar demokrati, tolerans och sunt förnuft

199 kr

I Så vann woke undersöker den brittiska journalisten Joanna Williams hur den ideo­logi som går under namnet woke fått ett dominerande inflytande på många samhällsområden.

På såväl skolor och universitet som myndigheter och kulturinstitutioner spelar wokevärderingar en nyckelroll. I diskussionen om ras och kön är de sedan länge ledstjärna. Även tidigare konservativa bastioner som polis och näringsliv genomsyras idag av dem. Den ökade fokuseringen på mångfaldskvoteringar, identitetspolitik och offertänkande är andra exempel på hur woke vunnit mark.

»Woke har lagt beslag på den progressiva retoriken, men i stället för att bidra till kampen mot diskriminering lägger woke grunden till nya former av diskriminering. I dag är det troligen wokeförkunnare som befaller oss att döma människor efter hudfärg, och upplyser oss om att kvinnor måste stiga åt sidan för män som identifierar sig som kvinnor.

Det finns många skäl till att utifrån idealen om demokrati, ­anti­rasism och jämlikhet göra motstånd mot wokeidéerna. Och det är bråttom att göra det om vi vill ha en genuint progressiv politik som sät­ter vanliga människor främst.

När det gäller hur man bäst bekämpar wokes inflytande lyfter jag fram det enda som förespråkarna inte kan hantera: demokratisk prövning. Om och om igen förkastas nämligen woke när människor i undersökningar, folkomröstningar eller allmänna val får säga vad de tycker.« Joanna Williams

OM FÖRFATTAREN
Joanna Williams är författare, journalist och direktör på tankesmedjan Cieo. I över tio år var hon verksam vid University of Kent. Idag är hon kolumnist på spiked och skriver i tidningar som Times, Spectator och Telegraph. Tidigare har hon utgivit böckerna Consuming Higher Education: Why Learning Can’t Be Bought (2012), Academic Freedom in an Age of Confor­mity ­(2016) och Behöver vi fortfarande feminismen? (Karneval 2019).

SAGT OM BOKEN
»En fantastisk studie som går på djupet. Efter att ha läst boken kommer du inte att tvivla på wokismens frätande och splittrande inverkan.« Frank Furedi

»Alltför ofta när människor talar om hur woke har tagit över våra elitinstitutioner gör de det i en anda av uppgivenhet, som om vårt enda hopp om att vända denna process är att påbörja en lång marsch i motsatt riktning. Inte Joanna Williams. I Så vann woke argumenterar hon övertygande för att denna auktoritära kult inte är så mäktig som den verkar och om förkämparna för liberala värderingar går samman kan den besegras.« Toby Young

»En genomtänkt, välavvägd och kraftfullt argu­men­terad bok om woke, och hur den kom att ta över våra institutioner så fullständigt att den som ifrågasätter wokes inflytande riskerar sin karriär.« Iain Dale

»En nyttig påminnelse om hur djupa skytte­gra­var­na i dagens kulturkrig är och ett viktigt fokusskifte i rikt­ning mot en genuint progressiv politik. Ett skarp­sinnigt, modigt och uppiggande kom­pend­ium.« Laura Dodsworth

»Williams för­kla­rar hur en liten minoritet inom eliter­na i Stor­bri­tannien och USA, genom att införa en anti­demo­kra­tisk revolution uppifrån, lyckades skrämma resten av eliten till tystnad eller delaktig­het. Alla som vill återupprätta förnuft, skönhet och humanitet måste läsa denna bok.« Jonathan Haidt

»Så vann woke utmanar den skadliga och endimen­sio­­nel­la berättelsen som delar upp världen i offer och för­tryckare.« Dominique Samuels

»En mycket läsvärd anatomisk undersökning över det väckelsefenomen som håller på att förgifta vårt intellektuella, sociala och politiska liv, och som har kopplat sitt grepp om många offentliga institutioner. Joanna Williams berättar historien om hur detta har gått till och förklarar varför: för att wokes ideologi ger makt åt den elit som styr en stor del av våra liv.« Robert Tombs

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr