Inbunden
251 sidor

Utgivningsår: 2018

ISBN: 9789188729101

Landet där vad som helst kan hända

199 kr

I sin förra bok, Framtidsstaden (2017), skildrade reportern Lars Åberg hur en misslyckad ­inte­­gration förvandlat Malmö till en stad med ­stora ­sociala och ekonomiska ­­prob­lem.

I sin nya bok vidgar han perspektivet och skildrar hur hela landet har ­påverkats av de senaste decenniernas omfattande migration.

Länge var Sverige känt för sin ge­nomtänkta reform­poli­tik och omsorgs­fulla samhälls­planering. Så är inte ­fallet ­längre. ­Nu­­mera har vi svårt att stava till ­social ­ingenjörskonst. Vi har blivit landet där vad som helst kan hända.

– Där nya invånare välkomnas utan att det finns några planer för hur de ska kunna försörja sig.

– Där alla förväntas bidra till integrationen men där bidrag ges till dem som inte vill.

– Där vi ser oss som ett föredöme och ändå inte ­tycker att vi har någonting att komma med.

– Där vi alla är individualister och samtidigt ­springer åt samma håll.

– Där vi är så toleranta att vi inte kritiserar sådant som vi tycker illa om.

– Där vi tar sämre hand om samhället än vad det har tagit hand om oss.

– Där vi ändå fortsätter att tro att allt kommer att förbli precis som det är.

Landet där vad som helst kan hända är en personlig och in­trängande reportagebok om Sveriges kanske mest ­brännande politiska fråga. Den frilägger integrationskrisens djupare rötter som går över 40 år tillbaka i tiden. Den diskuterar viktiga tankemönster – kulturrelativism, identitetspolitik, multi­kul­turalism, mänskliga rättigheter, nylibe­ralism – som bidragit till problemen och försvårar förnuftiga lösningar på dem. Den presenterar människor och idéer som försöker övervinna segregationens förbannelser.

FÖRFATTAREN OM BOKEN
Sverige är ett så väldigt speciellt land att man förmodligen måste komma utifrån för att förstå hur annorlunda det mesta är. Själva har vi vant oss vid att vara aparta i ett globalt perspektiv och därför blivit blinda för vår särart.
Vi satte ihop ett folkhem och en väl­färdsstat och när vi såg på allt vi hade gjort, och såg att det var gott, öppnade vi dörren och gav oss i kast med ett överväldi­gande integra­tionsprojekt om vars utgång vi inget kan veta, men om vilket det är lätt att misströsta.
Hur blev det så? Var det en ­medveten ­process, sprungen ur en vilja att förändra världen, eller blev vi helt enkelt omstän­­dig­­heter­nas rov?
LARS ÅBERG

OM FÖRFATTAREN
Lars Åberg är journalist och författare till ett drygt tjugotal böcker. Förra året utgav han Framtids­staden. Om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då? Bland tidigare böcker kan nämnas Cow­boy. På drift i ett annat Amerika (2002), Heder och samvete. En bok om hederskultur i Sverige (till­sammans med Eduardo Grutzky, 2013), Egna röster, egna bilder. När somalier själva berättar (2014) och de i USA utgivna West samt Floating in Sausalito (med foto­grafen Lars Strandberg, 2011 och 2016).

OM BOKEN

”Ingenting kommer att lösa sig av sig självt, vägen framåt är lång och krokig. Det första steget tas genom en öppen debatt och genom att se verkligheten just så som den är. Åberg hjälper oss en bra bit på vägen.” Cecilia Blomberg i SvD

”Sylvass kritik mot felen i svensk integrationspolitik. Lars Åberg går på djupet i Landet där vad som helst kan hända … Lars Åberg, vilken journalist och skribent! Tänk om ministrar och ansvariga politiker tog till sig av budskapet? I stället för ytterligare 50 år med trasig kompass …
Sverige var tidigare känt för god samhällsplanering, genomtänkt reformpolitik och en stark socialdemokrati. I dag växer missnöjet med integrationsproblemen och Sverigedemokraternas medvind tycks inte avta. Hur hamnade vi här? Journalisten Lars Åberg ger en viktig bakgrund.” Sakine Madon i VLT

”I sin nya bok vidgar Åberg perspektiven från ‘sin stad’ Malmö. Boken är full av frågor – bokstavligt talat – där man som läsare inte kommer undan att fundera lite extra; bortom de enkla svarens och flosklernas hemmakvarter. Eftersom Lars Åberg har ansträngt sig för att försöka hålla flosklerna borta från bokens sidor så faller eventuella floskelsvar från en själv tämligen platta till marken.
I fokus står migrationen. Lars Åbergs ansats är denna: ‘Sedan 1980 har nästan 2, 3 miljoner människor beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Bara lite mer än sju procent av dem har definierats som flyktingar. Övriga har fått stanna av andra skäl. Migrationspolitiken har blivit ett utrymme dit resurser slussats utan närmare eftertanke … [Sverige] är landet som varit genomplanerat och som nu inte längre har någon plan.’
Frågan är: Hur gick det till? Vad kan vi göra åt det? Kan vi göra något åt det?” Widar Andersson i Folkbladet

”I sin nya bok går Lars Åberg vidare med samma frågeställningar [som i Framtidsstaden]. Vad händer när ett litet välfärdssamhälle har stor invandring från länder med annan ekonomisk och kulturell struktur? … Lars Åberg beskriver förtjänstfullt och elegant ett Sverige där människor upplever att de mest grundläggande funktioner som vård och skola inte längre fungerar.” Jenny Tedjeza i Proletären

”Läsvärd och habilt avfattad … fungerar väl som en överblick för den som vill försöka förstå vad som har hänt med med Sverige under övergången från ett täm­ligen homogent till ett mycket heterogent land.” Dan Sylvebo i Smedjan

”När jag läser Lars Åbergs bok frammanas i mitt inre två andra böcker. Den ena är Evelyn Waughs En förlo­rad värld, den andra George Orwells Vägen till Wigan Pier … [det är] en sökande bok. Det gör den inte mindre läsvärd. ­Snarare är den kanske ett mikrodestillat från och på ett Sverige som söker sig självt.” Jens Stilhoff Sörensen i Respons

”Att läsa Lars Åberg är alltid att bli lite klokare. Hans nya bok är kanske den just nu viktigaste framställningen av vad som sker i Sverige. Det han berättar och resonerar kring kan inte lämna någon oberörd.” Thomas Nydahl på sin blogg

”Tankeväckande reportagebok om hur Sverige förvandlats genom social ingenjörskonst och aningslös ‘strukturell välvilja’, skrivet med briljant journalistisk språkbehandling och djup research under många år. Lars Åberg är, liksom Lena Andersson, ovärderliga skildrare av det socialdemokratiska projektets uppgång och – här och nu – sönderfall.” Mats Edman, tidigare chefredaktör för Dagens Samhälle

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Mest kränkt vinner

I Mest kränkt vinner undersöker Lars Åberg den upplevelse av kränkthet, som allt fler människor tycks ge uttryck för idag.

209 kr

All Inclusive

All Inclusive är tredje delen i Lars Åbergs unika ­­trilogi om det nya Sverige. De tidigare böcker­na, de hyllade Framtidsstaden och Landet där vad som helst kan hända, utkom 2017 och 2018.

209 kr

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Mest kränkt vinner

I Mest kränkt vinner undersöker Lars Åberg den upplevelse av kränkthet, som allt fler människor tycks ge uttryck för idag.

209 kr