Översättning Lars Ohlsson
360 sidor
Pocket
Utvidgad upplaga

Utgivningsår: 2011

ISBN: 9789185703791

,

Jämlikhetsanden (pocket)

Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen

69 kr

Det har alltid funnits de som intuitivt förstått att ojäm­likhet är socialt nedbrytan­de. Men det är först på senare år som man kunnat ta reda på exakt hur.

Den bild som då fram­träder är både chockerande och överraskande.

Chockerande efter­som skadeverkningar­na visar sig vara långt större än vad man hade trott. Överraskande eftersom ojämlikheten visar sig drabba inte bara de fattiga. Även de rika får betala ett högt pris i form av sämre hälsa och kortare liv.

Jämlikhetsanden presenterar en ­omfattande forskning och ­statistik från 23 rika länder – däribland Sverige – som visar hur graden av ojämlikhet i ett samhälle påverkar oss.

Trots den förfärande verklighet som synliggörs har boken ett hoppfullt budskap. De nya kunskaper som ges om hur våra ­moderna samhällen fungerar är kraftfulla ­verktyg för att vända den negativa ­spiral av ökande samhällsproblem, misstro och social oro som ­präglat västvärlden i ­flera decennier.

OM FÖRFATTARNA

Richard Wilkinson har varit tongivande inom inter­na­tio­nell forskning kring sociala faktorer med central betydelse för hälsan. Efter studier i ekonomisk historia vid London School of Economics övergick han till forskning inom epidemiologi och är professor emeritus vid University of Nottingham ­Medical School, hedersprofessor vid ­University College ­London och gästprofessor vid University of York.

Kate Pickett är professor i epidemiologi vid ­University of York och forskare vid National Institute for Health Research. Hon har studerat näringsvetenskap vid Cornell, fysisk antropologi vid ­Cam­bridge och epidemiologi vid ­University of California – Berkeley. De bor i North Yorkshire, England.

FRÅN MOTTAGANDET I SVERIGE

”Med en arsenal av tabeller och statistik smular boken sönder den sedan några årtionden hårt propagerade idén om att det är ökad ojämlikhet som är bättre för alla.” Göran Rosenberg i Dagens Nyheter

”Jämlikhetsanden utgör en ren guldgruva av forskningsunderbyggda argument för en mer rättvis fördelning av samhälleliga resurser. Vem kan med hedern i behåll propagera för ökad lönespridning, när det uppenbarligen är sämre inte bara för dem längst ner, utan också för dem längst upp?” Eva-Lotta Hultén i Göteborgs-Posten

”Det är näst intill omöjligt att inte hålla med författarna om att de samlade­ observationerna pekar i en tydlig riktning: jämlika samhällen är nästan alltid­ bättre än ojämlika samhällen.”
Joakim Molander i Svenska Dagbladet

”Med akademisk nit och redbarhet presenteras studie efter studie som verifi­erar bokens tes: jämlika samhällen är nästan alltid bättre.” Ann Heberlein i Sydsvenskan

”Vartenda diagram är gravt manipulerat enligt de forskare som har ­granskat materialet.” Stefan Fölster i Expressen

”En av de mest uppmuntrande och stimulerande böcker jag läst på länge.” Henrik Berggren i Dagens Nyheter

”Sällan sträckläser man väl en faktabok full med forskning. Men den här kan man inte lägga i från sig. De brittiska forskarna fyller kapitel­ efter kapitel med dokumentation och siffror om hur förödande bristen på jämlikhet är för oss som individer och för våra överflödssam­hällen. En verkligt visionär bok som visar att rättvisan är produktiv.” Liv Beckström i Kommunalarbetaren

”Kan man överhuvudtaget ta en bok som ställer en något ökad BMI mot den östtyska regimens förtryck på allvar?” Maria Eriksson på Svenska Dagbladets ledarblogg

”Ger ett av de mest övertygande och välargumenterade förslagen till social förbättring som jag läst på tio år. Jag hoppas att så många politiker som möjligt läser den. Budskapet om att det går att vända den negativa spiral som våra moderna samhällen befinner sig i är helt enkelt för hoppfullt för att de ska ha råd att missa det.” Ulrika Kärnborg i Dagens Nyheter

”Årets viktigaste bok!” Gunnar Ågren, f. d. generaldirektör för Statens folk­hälsoinstitut

”Boken har potential att slamdunka tillbaka jämlikheten på den globala poli­­tiska dagordningen. Jämlikhetsanden är en fascinerande bok som inte bara är obligatorisk läsning för den svenska vänstern, utan för alla som vill skapa ett humanare samhälle.” Dan Josefsson i Aftonbladet

”Att ojämlikhet skapar ohälsa eller förkortar livslängden har visat sig vara felaktigt. Vi är glada över att bokens tes är fel. För hur kul vore det om din grannes löneförhöjning (eller egentligen, vilken framgång som helst) ledde till att ditt liv blev kortare? Hur vore det om våra politiker på allvar började tro på att vi lika gärna borde bekämpa framgång som fattigdom?” Nima Sanandaji och Arvid Malm i Aftonbladet

”Jämlikheten är den bästa och billigaste lösningen för att minska sjuk­domar och brottslighet. Dokumentationen i Jämlikhetsanden är övertygande.” Tomas ­Polvall i Smålandsposten

”En bok vars politiska slagkraft knappast kan undervärderas, i alla fall för en europeisk arbetarrörelse, som varit på defensiven i årtionden.­ Den kan nu räta på ryggen och göra politik av forskningsfynden.” Petter Larsson i Helsingborgs Dagblad

”En bok som ger näring åt tanken att begränsa framgång.” Marcus Svensson i Smålandsposten

”En av de mer förskräckande och samtidigt hoppingivande böcker jag läst på länge. Under lång tid nu har färdriktningen i Sverige och de flesta samhällen gått mot ökad ojämlikhet. Jämlikhetsanden är därmed dynamit.” Göran Greider i Metro

”Vänstern kan nu genom Wilkinson och Picketts bok på allvar hävda att jämlikhet inte bara är ett moraliskt värde i sig, utan också ett väldigt praktiskt verktyg i bygget av det goda samhället.” Ulf Bjereld i Svenska Dagbladet

”Resultaten är underliga. Författarna försöker visa att samhällen med jämn inkomstfördelning har lägre kriminalitet, bättre hälsa, längre livslängd, mer lycka etcetera, än mindre jämlika samhällen.” Nils-Eric Sandberg i Kristianstadsbladet

”Visar med stor effektivitet att jämlika samhällen klarar sig bättre.” Håkan A. Bengtsson i Dagens Arena

”Wilkinson och Pickett är noga med att inte officiellt skriva in sig på någon politisk sida. Icke desto mindre är deras lösningsförslag knappast svår­placerade på en höger-vänster-skala, och det råder inte heller något tvivel om att vi, med deras mått mätt, är på väg åt fel håll. Så nog är det här en välbehövlig bok.” Ella Andrén i Kristianstadsbladet

”Ordet ’jämlikhet’ skadades svårt av Berlinmurens fallande betongblock. Ordet har solkats av kommunismens misslyckande i öst. Men det är en konvalescent som nu är uppe på benen igen, och mirakelläkarna bakom tillfrisknandet är ­Richard Wilkinson och Kate Pickett.” Kristian Ekenberg i Arbetarbladet

”Att kämpa mot klimathot, konsumism, tillväxtparadigm, statusjakt och så vidare är oftast att kämpa i motvind. Men det är åtminstone betryggande att veta att man oftast har vetenskapen i ryggen i denna ojämna kamp. Därför är det så fantastiskt att läsa nyutkomna boken Jämlikhetsanden som på en massiv vetenskaplig grund argumenterar för att jämlikhet i samhället är det bästa (och oftast det enda) sättet att hantera de kriser som vi står inför.” David Jonstad i Effekt

”Ingen bok har påverkat den europeiska socialdemokratin lika mycket sedan Anthony Giddens utkom med Tredje vägen.” Eric Sundström i Aktuellt i Politiken

”En av de sällsynta böcker som kan förändra perspektivet i samhällsdebatten. Det finns mig veterligen bara två böcker som näringslivets tankesmedjor oroat sig så mycket över att de försökt bemöta dem ­organiserat. Den ena är Naomi Kleins Chockdoktrinen. Den andra är Jämlikhetsanden. Det kan mycket väl hända att Jämlikhetsanden är den farligare av de två.” Aron Etzler i Flamman

”Boken ger hopp om att ett jämlikt samhälle faktiskt kan nås, att alla stora frågor hänger ihop och kan lösas tillsammans.” Frihet

FRÅN MOTTAGANDET I STORBRITANNIEN

”En bok med idéer stora nog att förändra vårt ­politiska tänkande. På en halv sida berättar den mer om den smärta som ­ojämlikhet leder till än vad något drama eller någon roman kan göra.” John Carey i Sunday on Times

”En fantastisk ­bok vars slutsatser kan få djupgående ­konsekvenser.” Will Hutton i The Observer

”Antagligen årets viktigaste bok.” John Crace i The Guardian

”En kompass för att återuppbygga våra samhällen … en ­bländande vision.” Johann Hari i The Independent

”Djärv och fantasi­rik … en analys med stor räckvidd.” Michael Sargent i Nature

”Det är långtgående slutsatser författarna drar, men bevisen, som är smärt­samt tydligt framlagda, är svåra att säga emot.” The Economist

”Det går inte att överskatta implikationerna av författarnas teser.” Lynsey Hanley i The Guardian

”Övertygande och chockerande. Alla den fria marknadens fans borde tvingas att memorera boken från pärm till pärm.” Yasmin Alibhai-Brown i The Independent

”I dessa dystra tider är det här en bok ­som kommer att muntra upp dig något ­oerhört.” Peter Wilby i The New Statesman

”Ett banbrytande arbete som förtjänar största möjliga antal läsare.” The Socialist Review

”En oerhört betydelsefull bok.” Richard Layard, författare till Happiness: Lessons from a New Science

”Sociala statushierarkier är bokstavligen dödliga.” Göran Therborn, sociologiprofessor

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr

Se odjuret i vitögat

I Se odjuret i vitögat berättar ­Naomi Wolf hur hennes liv dramatiskt förändrades under covidkrisen. Över en natt berövades hon sina mediala plattformar och blev en persona non grata. Orsaken var att hon brutit mot vår tids kanske största tabu då hon ifrågasatte om mRNA-vaccinerna är så säkra som det påstås.

209 kr