Översättning Lars Ohlsson
Inbunden
Illustrerad
329 sidor

 

Utgivningsår: 2018

ISBN: 9789188729163

,

Den inre ojämlikheten

Hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande

209 kr

I boken Jämlikhetsanden från 2010 visade de två brittiska epidemiologerna Richard Wilkinson och Kate Pickett att ekonomiska skillnader – ojämlikhet – spelar en nyckel­roll för hur väl våra samhällen fungerar. Författarnas centrala slutsats var att ju större ojämlikheten är, ­desto större är många sociala och hälso­relaterade problem, som förtida död, drogmissbruk, våld och krimi­nalitet.

Om Jämlikhetsanden främst utforskade ojämlikhetens yttre, samhälleliga effekter, så undersöker den nya boken, Den inre ­ojämlikheten, de inre, psykologiska effekter som ojämlikhet har på oss. Med hjälp av en mängd nya data och forskningsrön kan de visa hur ojämlikheten tränger in i oss och påverkar oss på de mest subtila sätt. Ojäm­lik­heten präglar oss i hög grad inte bara materiellt, utan också hur vi tänker och känner, och hur våra relationer och vår psy­kiska hälsa är.

Den inre ­ojämlikheten är en hoppfull bok som lyfter fram männi­skans starka inneboende tendenser till gemenskap och samarbete som en viktig grund för framtida reformer för att kunna bryta den nuvarande trenden mot ökad ojämlikhet.

 

OM DEN NYA BOKEN

Vi skrev Jämlikhetsanden 2007, sände den till förlaget 2008 – just när den globala finan­­siella krisen tog fart – och publicerade den 2009. ­Sedan dess har världen förändrats, skakats av ekonomiska kriser, politisk ­polarisering och populism, ideologiska konflikter och strida strömmar av flyktingar och ekonomiska migranter.

Samtidigt har forskare inom många olika discipliner gett nya väsentliga tillskott till vår kunskap om ojämlikhetens effekter. När vi i denna bok klargör hur ojämlikheten tränger in i våra huvuden och våra sinnen, sprider vi också ljus över de orsaksprocesser som ökar belastningen av medicinska och sociala problem.

Här har vi samlat denna nya forskning och bevisning, i syfte att utveckla en vision av hur vi ska skapa samhäl­len, ekonomis­ka system och gemenskaper inriktade på en hållbar välfärd för männi­skorna och vår jord. Ojämlikheten må vara fast rotad i många samhällen, men dagens nivå är varken oundviklig eller oåterkallelig.

Trots det senaste decenniets många utmaningar är en bättre värld fortfarande möjlig att skapa.

Richard Wilkinson & Kate Pickett

 

OM FÖRFATTARNA

Richard Wilkinson är epidemiolog och professor emeritus vid University of Nottingham Medical School och University College London. Kate Pickett är professor i epidemiologi vid Univer­sity of York och forskare vid National Institute for Health. De har tidigare utgivit Jäm­lik­hets­anden (The Spirit Level) som av New Statesman utsågs till en av decenniets tio vikti­gaste böcker. Tillsammans har de grundat stiftelsen Equality Trust för att sprida kunskap om ojämlikhetens effekter.

 

OM JÄMLIKHETSANDEN (2010)

”Med en arsenal av tabeller och statistik smular boken sönder den sedan några årtionden hårt propagerade idén om att ökad ojämlikhet är bättre för alla.” Göran Rosenberg i Dagens Nyheter

”Boken har potential att slamdunka tillbaka jämlikheten på den globala poli­­tiska dagordningen … en fascinerande bok som inte bara är obligatorisk läsning för den svenska vänstern, utan för alla som vill skapa ett humanare samhälle.” Dan Josefsson i Aftonbladet

”Det är näst intill omöjligt att inte hålla med författarna om att de samlade­ observationerna pekar i en tydlig riktning: jämlika samhällen är nästan alltid­ bättre än ojämlika samhällen.” Joakim Molander i Svenska Dagbladet

”En ren guldgruva av forskningsunderbyggda argument för en mer rättvis fördelning av samhälleliga resurser.” Eva-Lotta Hultén i Göteborgs-Posten

”Med akademisk nit och redbarhet presenteras studie efter studie som verifi­e­rar bokens tes.” Ann Heberlein i Sydsvenskan

”Visar med stor effektivitet att jämlika samhällen klarar sig bättre.” Håkan A. Bengtsson i Dagens Arena

”En av de mest uppmuntrande och stimulerande böcker jag läst på länge.” Henrik Berggren i Dagens Nyheter

”Sällan sträckläser man väl en faktabok full med forskning. Men den här kan man inte lägga i från sig. En verkligt visionär bok som visar att rättvisan är produktiv.” Liv Beckström i Kommunalarbetaren

”… Ett av de mest övertygande och välargumenterade förslagen till social förbättring som jag läst på tio år.” Ulrika Kärnborg i Dagens Nyheter

”En bok vars politiska slagkraft inte kan undervärderas, i alla fall för en europeisk arbetarrörelse, som varit på defensiven i årtionden.­ Den kan nu räta på ryggen och göra politik av forskningsfynden.” Petter Larsson i Helsingborgs Dagblad

”Ordet ’jämlikhet’ skadades svårt av Berlinmurens fallande betongblock. Ordet har solkats av kommunismens misslyckande i öst. Men det är en konvalescent som nu är uppe på benen igen, och mirakelläkarna bakom tillfrisknandet är ­Richard Wilkinson och Kate Pickett.” Kristian Ekenberg i Arbetarbladet

”En av de sällsynta böcker som kan förändra perspektivet i samhällsdebatten. Det finns mig veterligen bara två böcker som näringslivets tankesmedjor oroat sig så mycket över att de försökt bemöta dem ­organiserat. Den ena är Naomi Kleins Chockdoktrinen. Den andra är Jämlikhetsanden. Det kan mycket väl hända att Jämlikhetsanden är den farligare av de två.” Aron Etzler i Flamman

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr

Se odjuret i vitögat

I Se odjuret i vitögat berättar ­Naomi Wolf hur hennes liv dramatiskt förändrades under covidkrisen. Över en natt berövades hon sina mediala plattformar och blev en persona non grata. Orsaken var att hon brutit mot vår tids kanske största tabu då hon ifrågasatte om mRNA-vaccinerna är så säkra som det påstås.

209 kr