Med Oliver Kobold
Översättning av Margareta Zetterström
Danskt band
320 sidor

Utgivningsår: 2021

ISBN: 9789188729804

Fallet Julian Assange

En historia om förföljelse

199 kr

“Julian Assange is seeking your protection.”

Så löd ­rubriken på ett mejl som FN-specialrapportören om ­tortyr, Nils ­Melzer, fick i ­december 2018.

Till att börja med tog Nils Melzer inte denna förfrågan på allvar, ­eftersom han likt många andra uppfattade Wikileaksgrundaren som en våldtäktsman, ­spion, hackare och narcissist. Men några månader senare tvingades han motvilligt att omvärdera sin syn.

Efter att ha gått igenom tusentals sidor med dokument kom han fram till att de fyra direkt inblandade staterna – Ecuador, ­Storbritannien, ­Sverige och USA – uppenbart ägnade sig åt “politisk förföljelse, allvarlig rättslig godtycklighet och avsiktlig tortyr och misshandel”.

För att vidare utreda misstankarna intervenerade Nils Melzer ­offi­ciellt hos de berörda regeringarna, men dessa avböjde att samarbeta med honom i enlighet med hans FN-mandat. Då bestämde han sig för att göra de omständigheter som hans allvarliga anklagelser grundar sig på allmänt kända i formen av en bok.

I Fallet Julian Assange berättar Nils Melzer den häpnadsväckande histo­rien om hur fyra demokratiska stater, ­genom sina regeringar, myndigheter och säkerhetstjänster och med hjälp av fogliga medier, under mer än tio års tid och med nästan alla tänkbara medel, jagar och försöker tysta en obekväm journalist. Som om de följt det amerikanska underrättelse­företaget Stratfors rekommendation från år 2010 om att Julian Assange skulle drivas “från land till land, genom ­allsköns anklagelser de närmaste 25 åren”.

Enligt författaren kan fallet Assange visa sig vara inte bara vår tids största rätts­­skandal, utan också något som avslöjar djupa sprickor i själva den västerländska rättsstaten och demokratin.

I sin bok kastar Nils Melzer med hjälp av tidigare okända upp­gifter nytt ljus över fallet Julian Assange – alltifrån ­våldtäktsanklagelserna och den svenska rättsapparatens agerande, över asylvistelsen på den ecuadorianska ambassaden i London till den efterföljande fängelsevistelsen och pågående rättegången med anledning av USA:s begäran att få Assange utlämnad.

Nils Melzer, Schweiz, är FN-specialrapportör om tortyr, professor i internatio­nell rätt i Genève och Glasgow samt vice före­ståndare för International Institute of Huma­nitarian Law i Sanremo, Italien. Tidi­gare har han varit säkerhets­politisk rådgivare till den schwei­ziska ­regeringen och juridisk rådgivare till Interna­tionella Rödakorskommittén (ICRC) i olika krigs- och krissituationer.

“När jag undersökte fallet Assange hade jag ofta ett intryck av att uppleva en modern iscensättning av Kejsarens nya ­kläder.
Vi känner alla till historien: Bedragare lurar kejsaren att skaffa sig nya kläder som de påstår är synliga för alla utom för de “dumma” och “odugliga”. I själva verket är kläderna naturligtvis inte bara osynliga, de finns inte. Men då varken kejsaren eller hans underlydande vill framstå som dumma eller odugliga låtsas de som om de kunde se kläderna, och under en offentlig parad applåderar hela folket härskarens nya praktfulla kostymering. Tills plötsligt ett barn får lögnen att spricka genom att utropa: Men kolla då, han har ju ingenting på sig!
Så är det också i fallet Assange. Trots att de ­inblandade myndighe­ternas maktmissbruk blivit allt mer uppenbart har detta hittills nästan fullständigt förtigits såväl av de ledande medierna som av regeringar och den breda allmän­heten.
I stället har man lydigt upprepat det offi­ciella narrativet om Assange som våldtäkts­man, hackare, spion och narcissist, en ­per­son som har oskyldiga människors blod på sina händer och som till slut måste få sitt rättmätiga straff.
Även här måste det till slut komma någon som fördomsfritt tittar närmare på saken och gör slut på denna mardröm genom att säga: Men kolla då, kejsaren har ju ingenting på sig!
Just detta, kära läsare, är syftet med denna bok.” Nils Melzer

Från mottagandet i Sverige

 

Ur Stina Oscarsons recension i Svenska Dagbladet:

Det finns två sätt att förinta motstånd i en demokrati. Antingen kramar man ihjäl det, som i fallet Greta Thunberg. Som politiker, företagsledare och influerare tävlar om att få synas på bild tillsammans med för att få ett stänk av hennes rena idealism. Eller så ser man till att flytta fokus. Så att proportionerna ändras och det verkliga problemet spelas bort och dör av tystnad.

Vill man i detalj studera hur det går till bör man omgående läsa Nils Melzers bok ”Fallet Julian Assange”. Och vill man inte är det nog av än större vikt att man läser. Ty detta är en bok jag skulle önska att alla som arbetar inom svensk politik, juridik och journalistik läser innan de nästa gång tar ord om demokrati, yttrandefrihet och rättssäkerhet i sin mun, eller låter sådana förmedlas genom sin penna.

… den bok han nu har skrivit är berättelsen om hur hela västvärlden låtit en konflikt om bland annat en trasig kondom överskugga avslöjandet av krigsbrott med hundratusentals döda. Skymma det faktum att USA sedan man utropade krig mot terrorismen har spelat bort allt vad vi tidigare haft att hålla oss i när det kommer till krigets lagar.

Funnes ett Nobelpris för fackböcker borde det gå till Melzer …

Melzer gör det arbete som varje journalist som skrivit en rad om Assange borde ha gjort. Han synliggör lojaliteter och ett långt gånget samspel mellan rättsväsende och myndigheter i en rad länder, där också Sveriges agerande spelar en central roll. Hur mängder av förhalningar, uteblivna svar och systematisk förskjutning av fokus blir ett sätt att oskadliggöra en av vår tids kanske mest besvärliga visselblåsare …

Det är väl underbyggt. Protokoll luslästa. Källkritiskt granskade. Uttalanden ställda mot datum. Det är en gigantisk utredning där lögnerna en efter en blottläggs. Och hade det inte varit verklighet hade det varit en ruskigt bra deckare.

Enligt Melzer själv är boken ”en tvingande appell. En uppmaning och en påminnelse till världens alla stater om att det system för människoskydd som de skapat är dysfunktionellt på ett mycket grundläggande sätt. Boken är också en varningssignal till allmänheten, eftersom detta systemfel borde försätta varje medborgare i våra demokratiska rättsstater i alarmberedskap.”

Så jag säger: Låt hesa Fredrik ljuda.

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr