Översättning: Margareta Zetterström
Pocket
334 sidor

Utgivningsår: 2022

ISBN: 9789189494138

Fallet Julian Assange

En historia om förföljelse

65 kr

Julian Assange is seeking your protection!

Så löd ­rubriken på ett mejl som FN-specialrapportören om ­tortyr, Nils ­Melzer, fick sig tillsänt i ­december 2018. Ett mejl som han inte besvarade, då han uppfattade Assange som en våldtäkts­man, hackare, spion och narcissist.

Några månader senare kom dock Melzer att ändra sin uppfattning.

Efter att ha gått igenom tusentals sidor med dokument kom han fram till att de fyra direkt inblandade staterna – Ecuador, ­Storbritannien, ­Sverige och USA – ägnade sig åt »politisk förföljelse, allvarlig rättslig godtycklighet och avsiktlig tortyr«. För att utreda misstankarna vidare intervenerade Nils Melzer ­offi­ciellt hos de berörda regeringarna, men dessa vägrade att samarbeta med honom, trots hans mandat från FN.

Vid denna tidpunkt ­bestämde sig Nils Melzer för att göra de ­omständigheter som hans anklagelser grundar sig på allmänt kända i formen av en bok. I Fallet Julian Assange berättar han den häpnadsväckande histo­rien om hur fyra demokratiska stater – ­genom sina regeringar, myndigheter och säkerhetstjänster och med hjälp av fogliga medier, under mer än tio års tid och med nästan alla tänkbara medel – jagar och försöker tysta en obekväm journalist. Enligt Nils Melzer är Assangefallet inte bara vår tids största rätts­­skandal, utan också ett skeende som avslöjar djupa sprickor i själva den västerländska rättsstaten och demokratin.

I sin bok kastar författaren med hjälp av tidigare ­okända uppgifter nytt ljus över fallet Assange – alltifrån ­våldtäkts­anklagelserna och den svenska rättsapparatens agerande, över asylvistelsen på den ecuadorianska ambassaden till den efterföljande fängelsevistelsen och rättegången med anledning av USA:s begäran att få Assange utlämnad.

Nils Melzer, Schweiz, är chef för sektionen International Law, Policy and Humanitarian Diplomacy på Internatio­nella Rödakorskommittén (ICRC) i Genève. Tidi­gare har han varit FN-specialrapportör om tortyr (2016–2022), professor i inter­natio­nell rätt i Genève och Glasgow, vice före­ståndare för International Institute of Huma­nitarian Law i Sanremo och säkerhets­politisk rådgivare till den schwei­ziska regeringen.

* * *

Någon måste göra slut på mardrömmen

När jag undersökte fallet Assange hade jag ofta ett intryck av att uppleva en modern iscensättning av Kejsarens nya ­kläder.

Vi känner alla till historien: Bedragare lurar kejsaren att skaffa sig nya kläder som de påstår är synliga för alla utom för de »dumma« och »odugliga«. I själva verket är kläderna naturligtvis inte bara osynliga, de finns inte. Men då varken kejsaren eller hans underlydande vill framstå som dumma eller odugliga låtsas de som om de kunde se kläderna, och under en offentlig parad applåderar hela folket härskarens nya praktfulla kostymering. Tills plötsligt ett barn får lögnen att spricka genom att utropa: Men kolla då, han har ju ingenting på sig!

Så är det också i fallet Assange. Trots att de ­inblandade myndighe­ternas maktmissbruk blivit allt mer uppenbart har detta hittills nästan fullständigt förtigits såväl av de ledande medierna som av regeringar och den breda allmän­heten.

I stället har man lydigt upprepat det offi­ciella narrativet om Assange som våldtäkts­man, hackare, spion och narcissist, en ­per­son som har oskyldiga människors blod på sina händer och som till slut måste få sitt rättmätiga straff.

Även här måste det till slut komma någon som fördomsfritt tittar närmare på saken och gör slut på denna mardröm genom att säga: Men kolla då, kejsaren har ju ingenting på sig!

Just detta, kära läsare, är syftet med denna bok.

NILS MELZER

 

* * *

FRÅN MOTTAGANDET AV FALLET JULIAN ASSANGE

»Det finns två sätt att förinta motstånd i en demokrati. Antingen kramar man ihjäl det, som i fallet Greta Thunberg. Som politiker, företagsledare och influerare tävlar om att få synas på bild tillsammans med för att få ett stänk av hennes rena idealism. Eller så ser man till att flytta fokus. Så att proportionerna ändras och det verkliga problemet spelas bort och dör av tystnad.

Vill man i detalj studera hur det går till bör man omgående läsa Nils Melzers bok Fallet Julian Assange. Och vill man inte är det nog av än större vikt att man läser. Ty detta är en bok jag skulle önska att alla som arbetar inom svensk politik, juridik och journalistik läser innan de nästa gång tar ord om demokrati, yttrandefrihet och rättssäkerhet i sin mun, eller låter sådana förmedlas genom sin penna.

… den bok han nu har skrivit är berättelsen om hur hela västvärlden låtit en konflikt om bland annat en trasig kondom överskugga avslöjandet av krigsbrott med hundratusentals döda.

Funnes ett Nobelpris för fackböcker borde det gå till Melzer …

Melzer gör det arbete som varje journalist som skrivit en rad om Assange borde ha gjort. Han synliggör lojaliteter och ett långt gånget samspel mellan rättsväsende och myndigheter i en rad länder, där också Sveriges agerande spelar en central roll. Hur mängder av förhalningar, uteblivna svar och systematisk förskjutning av fokus blir ett sätt att oskadliggöra en av vår tids kanske mest besvärliga visselblåsare …

Det är väl underbyggt. Protokoll luslästa. Källkritiskt granskade. Uttalanden ställda mot datum. Det är en gigantisk utredning där lögnerna en efter en blottläggs. Och hade det inte varit verklighet hade det varit en ruskigt bra deckare.« Stina Oscarson i Svenska Dagbladet

»Årets kanske viktigaste bok, översatt till svenska, är Nils Melzers un­­der­sökning Fallet Julian Assange. Det är en detaljerad granskning av olika judiciella myndigheters försök att stämpla journalistik som spioneri. Det svenska åklagarväsendet råkar mycket illa ut för sin ådalagda servilitet gentemot främmande makt. Melzers otvetydiga slutsats är att Assange har utsatts för grym och tortyrliknande behandling under den utdragna process som pågått mot honom, sedan han och Wikileaks, efter att ha fått material av visselblåsare, avslöjade allvarliga krigsbrott från den amerikanska regeringens sida i Irak och annorstädes.« Anders Björnsson på allianfriheten.se

»Nils Melzer har skrivit en omskakande bok om fallet Julian Assange. Den är omskakande därför att även personer som följt fallet professionellt, som undertecknad, kan tvingas omvärdera sin syn på delar av det som skett. Vi har varit många – jurister, regeringstjänstemän, journalister – som i stort sett accepterat åtminstone Sveriges och Storbritanniens juridiska hantering av fallet baserad på en europeisk arresterings­order. Samtidigt har vi stött Assanges och Wikileaks rätt att avslöja amerikans­ka krigsförbrytelser i Irak. Dessa avslöjanden har med all rätt betraktats som en informationsbragd av nytt slag. Visselblåsaren borde inte anklagas för spioneri med hot om lagföring i USA, utan skyddas av rättsstatliga principer om press- och informationsfrihet.

Men Melzer går längre än så. Han nöjer sig inte med juridisk kritik mot USA, utan hävdar att alla de direkt inblandade staterna – Sverige, Storbritannien, Ecuador och USA – ägnat sig åt medveten politisk för­följelse av Assange.

Det svenska åklagarväsendet har, i maskopi med brittiska önskemål, bidragit till denna personförföljelse, hävdar Melzer. Frihetsberövandet av Assange i England synes ha skett medelst en oproportionellt hård isolering som brutit ned honom mentalt. Han hävdas de facto ha utsatts för psykisk tortyr. Efter att USA begärde honom utlämnad har han av brittiska domare förvägrats rätten till ett effektivt försvar, allt detta enligt Melzer.

Melzers bok är i många fall en obehaglig men nödvändig ögonöppnare. Den är måhända väl subjektiv och stundom överdriven i sina slutsatser, men det hindrar inte att den utgör en värdefull breddning av våra kunskaper om denna långdragna affär.

Det ska tilläggas att Margareta Zetterströms översättning från tys­kan är elegant utförd med perfekt känsla för diplomatiska och juridiska termer.« Ove Bring i Respons

»Byråkratisk medbrottslighet – så beskriver Nils Melzer, professor i in­ternationell rätt, Sveriges hantering av Julian Assange. Boken blottlägger ett samspel mellan rättsväsende och myndigheter i en rad länder, där Sveriges agerande spelar en central roll. En påminnelse om att en utlämning av Assange till USA skulle skaka om yttrandefriheten och journalistiken.« Anders Q. Björkman i Svenska Dagbladet

»För cirka ett år sedan läste jag Anna Ardins vittnesmål I skuggan av Assange (Bazar 2021). Anna A är den ena av de bägge kvinnor med vilka Julian Assange hade sexuellt umgänge efter sin ankomst till Stockholm i augusti 2010 som firad och närmast mytomsusad frontfigur för Wikileaks. Jag satte värde på Ardins berättelse och tog intryck. Författarinnan tycktes mig vara en uppriktig själ med idel seriösa avsikter. Den uppfattningen har jag alltjämt, låt vara att den kompletterats med åtskilligt annat.

Hur som helst kom jag under flera månader att betrakta ­verklig­he­tens Julian Assange som ett slags Dr Jekyll och Mister Hyde – som en föregångsman och yttrandefrihetsapostel tack vare Wikileaks många vältajmade avslöjanden men även som en herre med lätt storhetsvansinne och dubiös kvinnosyn. Jag inbillade mig att den åsikten var fullt berättigad.

Så förhåller det sig inte. I Nils Melzers lika skarpsinniga som uttömmande studie Fallet Julian Assange riktas sökarljuset mot de verkliga skurkarna i denna djupt olustiga affär, och med ens faller samtliga pusselbitar på plats. Det är en av de mest omskakande och på samma gång mest uppfordrande böcker jag läst (och jag har läst ganska många), dessutom briljant översatt från tyskan av Margareta Zetterström.« Mats Parner i Clarté

»Att mediedomstolen dömer skoningslöst utan rättegång fann också Nils Melzer, FN:s rapportör om tortyr och professor i internationell rätt. Han trodde på bilden av Assange som våldtäktsman och narcissistisk hackare tills han gick igenom tusentals dokument och fann en internationell rättsskandal, Fallet Julian Assange.« Ann Charlott Altstadt i Aftonbladet

»Det är som om all angloamerikansk frustration över katastroferna i Irak, Trump och ett vacklande politiskt system i Washington har koncentrerats i ett officiellt hat mot en enda man: Julian Assange. Denna dissident riskerar ett straff på 175 år men de soldater som sköt ihjäl oskyldiga civila irakier – det krigsbrott som Assange avslöjade och som han riskerar att bli utlämnad för – slipper undan att ens utredas. Den grymhet som uppvisas i förföljelsen av Assange beskrivs av Nils ­Melzer, som också ställer en fråga som borde få oss att vakna till liv: Idag Assange, imorgon vem?« Bob Carr, tidigare australisk utrikesminister och premiärminister i New South Wales

»Åtalet mot Julian Assange av en utvecklad demokratisk stat hotar och undergräver pressfriheten, rättsstaten och förbudet mot tortyr. Genom att noggrant och rigoröst dokumentera fakta avslöjar Nilz Melzer hela den upprörande redogörelsen för hur Julian Assanges mänskliga rättigheter har kränkts under flera år. Det är en historia som måste berättas och som vi alla måste lära oss av.« Agnes Callamard, generalsekreterare, Amnesty International, tidigare FN-specialrapportör om tortyr

»Var hittar man väl en sådan omutlig och kunnig specialist på mänskliga rättigheter som Nils Melzer, tillika FN:s särskilda rapportör för tortyr och annan omänsklig behandling? Som ingen annan engagerar han sig för att rädda Julian Assange

Tack vare sina kunskaper i svenska kunde Melzer förstå och mycket noggrant gå igenom och analysera de tusentals sidor akter och underlag som det svenska rättsväsendet förfogar över. Därför lyckades han genomskåda den målmedvetna förtalskampanjen och även avslöja den som sådan.

Detta har haft stor betydelse i Tyskland. Med sin gedigna kunskap om fallet Assange kunde han upplysa om och förklara en av de största in­ternationella rättsskandalerna för den tidigare tyske utrikesministern Sigmar Gabriel och den tidigare inrikesministern Gerhart Baum. Med sina publikationer har han skapat en situation där tio tidigare ministrar, flera kända personligheter och tusentals människor nu kräver att Julian Assange ska släppas fri. Bland dem finns också Alice ­Schwarzer, den mest kända tyska feministen, som låtit sig övertygas av Melzers akri­biska research.

Nils Melzers bok är en chans till en ny saklighet i diskussionen om Assange. Också i Sverige skulle den uppiskade stämningen, som gränsar till förtal, kunna övervinnas, Sverige, det land som jag känner stor tacksamhet till, och som alltid har givit mig stöd och varit en skyddszon när jag angripits.« Günter Wallraff

Uttalandet upplästes på ett offentligt möte med Nils Melzer på Teater Tre i Stockholm den 21 november 2021 (övers. Aimée Delblanc)

»Denna utomordentliga och starkt upprörande bok beskriver hur fyra staters regeringar (och många journalister) konspirerade för att oskadliggöra Julian Assange – även till vilket priset av att rättvisan åsido­sat­tes. Med stor precision plockar Nils Melzer isär de så kallade bevisen i målet. Han visar hur rättsliga förfaranden konsekvent tillämpades för att kompromettera honom, samtidigt som de inte tillämpades vid tillfällen när de kunde ha lett till ett frikännande. Denna internationella vendetta fortsätter än i dag och Assange – som inte har dömts för något brott överhuvudtaget – är fortfarande fånge i Belmarsh. Detta är säkerligen ett av de skamligaste och mest flagranta rättsliga övergreppen i vår tid.« Brian Eno

»Jag har läst Nils Melzers nya bok om århundradets mest betydelsefulla rättsfall och kan inte nog betona hur viktig den är. Boken är både en grundlig undersökning och ett skallande krav på att Assange ska friges innan det är för sent. Alla måste läsa denna bok!« Srecko Horvat

»Fallet Julian Assange är en både lysande och skrämmande läsning. Jag, som ändå under lång tid följt Ju­lians fall, blev förvånad över hur lite av sanningen jag faktiskt kände till. Boken är en stark ­berättelse om vad regeringar gör när besvärande sanningar avslöjas för ­världen. Den är chockerande och mycket gripande. Den kan läsas som en kri­mi­nal­roman och är helt omöjlig att lägga ifrån sig.« Terry Gilliam

»En häpnadsväckande redogörelse för hur den offentliga maktens hemlighetsmakeri, korruption och straffrihet kväver sanningen och underminerar rättsliga principer. Åtalet mot Julian Assange syftar till att full­borda det som Richard Nixon försökte men misslyckades med i ­fallet med Pentagon Papers för 50 år sedan: att upphäva grunden för vår republik, vår konstitutions ­första tillägg som skyddar ­yttrandefriheten. Melzer pläderar på ett övertygande sätt för att inget mindre än vår demokrati står på spel i kampen för att stoppa Assanges ­utlämning, upphäva de grundlagsstridiga anklagelserna mot honom och få honom frikänd. Assanges fall är århundradets rättsskandal.« Daniel Ellsberg

»Den mest övertygande argumenteringen hittills för Assanges sak och en svidande anklagelse mot politiker, säkerhetstjänster och rättsliga myn­digheter.« Mary Dejevsky i Independent

»Den mest metodiska och detaljerade redogörelsen av USA:s och den bri­ttiska regeringens långa förföljelse av Assange.«

Chris Hedges »En banbrytande bok och den första av en högt uppsatt ­internationell tjänste­­man som ställer västvärldens regeringar och deras fega medier mot väggen för förföl­jel­sen av Julian Assange.« John Pilger

»Fallet Julian Assange ger en chockerande redogörelse för den utbredda laglöshet som har präglat hur Storbritannien, Sverige, USA och Ecuador har hanterat Assangeärendet. Boken dokumenterar också en sofistike­rad desinformationskampanj och försök till karaktärsmord för att dölja dessa missgärningar.

Melzer ägnar en stor del av boken åt att rekonstruera anklagelserna om sexuella övergrepp mot Assange i Sverige 2010. Han gör inte detta för att diskreditera de två inblandade kvinnorna – i själva verket ­hävdar han att det svenska rättssystemet svek dem lika mycket som det svek Assange – utan för att rättsfallet i Sverige lade grunden för kampanjen att utmåla Assange som en våldtäktsman, narcissist och någon som för­söker undfly rättvisan. USA hade kanske aldrig kunnat inleda sin uppenbart politiska förföljelse av Assange om han inte redan i Sverige hade förvandlats till en person som var populär att hata. Hans demonisering var nödvändig – liksom hans marginalisering på den offentliga scenen – för att jämna vägen för en omdefiniering av journalistik om nationell säkerhet som spionage.

Melzers noggranna kartläggning av fallet, som underlättas av att han talar flytande svenska, avslöjar något som den allmänna mediebevak­ningen har ignorerat: De svenska åklagarnas anklagelser hade aldrig minsta chans att hålla i en rättegång. Uppenbarligen hade åklagarna aldrig någon avsikt att ens föra utredningen längre än till den ­inledande upptagningen av vittnesmål.« Jonathan Cook

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Fallet Julian Assange

FN-specialrapportören om ­tortyr, Nils Melzer, berättar den häpnadsväckande histo­rien om hur fyra demokratiska stater, däribland Sverige, ­ under mer än tio års tid jagar och försöker tysta en obekväm journalist. Boken innehåller tidigare okända upp­gifter och kastar nytt ljus över hela fallet Julian Assange.

199 kr

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr