Inbunden
238 sidor

Utgivningsår: 2018

ISBN: 9789187207822

En fritänkare läser Koranen

189 kr

Vad för andlig näring kan en icke-muslim hämta i Koranen?

Carl-Göran Ekerwald bestämde sig för att ta reda på det genom att läsa Koranen i sex olika översättningar och notera vad som träffade just hans hjärta.

Utgångspunkt är ett citat ur Koranen: ”Finns det en vackrare religion än Abrahams?”

Abraham levde långt före ­Moses, Jesus och ­Muhammed. Han hade inte Guds tio bud, inte Mose lag, inget evangelium, men tycks ha klarat sig bra ändå, utan religion. Enligt Koranen var han god vän med Gud genom en intuitiv förbindelse.

Detta synsätt, hävdar Carl-Göran Ekerwald, är islams modernitet. Eller som Michel Houellebecq for­mulerat det: ”I vår avsaknad av religion är vi ­hänvisade till vår intuition.”

Till moderniteten hör också bilden av Gud som ett obegripligt »icke-vara«. Gud är »intet« men står varje människa närmare än hennes halspuls­åder. Vi ­”känner av” honom.

 

OM FÖRFATTAREN
Carl-Göran Ekerwald, född 1923, är författare till romaner, novellsamlingar, essäer, biografier. På Karneval förlag har bland annat ­utkommit Läsa innantill och bli en annan (2006), Lyssna med ögat (2009), Sigri­diana (2013), Kom, madame, fru (2014), Gröna bläcket (2016) och Om bildning (2017).

UR BOKEN

”De Korantexter som här uppmärksammas har blivit valda helt förutsättningslöst. Det har skett uteslutande för att de väckte läsarens uppmärksamhet. Man kan säga att det är Koranen själv som på detta sätt avgjort urvalet. Det är heller inte alltid man vet orsaken till sådan ­attraktion. Man är inte helt på det klara med sina emotionella insikter.

Det är ju Bibelns och Koranens styrka och orsaken till deras tusenåriga varaktighet att de överraskar. En annan läsare skulle göra ett annat val. Varje läsare är ensam. Ingen kan utnämna sig till talesman för många läsare annat än censuren. Och dess anspråk är en illusion.

Antag att jag säger: jag läser Kora­nen för att notera vad som gör mig beklämd och dyster och rent av arg.

En annan säger: jag läser Koranen och tar till mig avsnitt som gör mig glad, tillitsfull, ja lycklig! Och det utan att kunna förklara orsaken. Författaren till denna lilla skrift tillhör den sistnämnda kategorin. Liksom man kan älska ett musikstycke, kan man älska en religiös text.”

Carl-Göran Ekerwald

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Det som inte finns

I sin nya ­essäsamling lyfter Carl-Göran Ekerwald fram vittnesmål från världslitteraturen och från egen fatabur på hur det icke-existerande påverkar det som existerar.

179 kr

Om bildning

Bildning kan inte inte bara hämtas utifrån, utan också inifrån. Människan kan bilda sig själv. Men då krävs en levande inre röst. För att studera hur sådana självbildande processer kan gå till, har författaren Carl-Göran Ekerwald vänt sig till dagböcker av författare som Vilhelm Ekelund, Olav Hauge, Sigrid Kahle och Sara Lidman.

179 kr

Gröna bläcket

För tre år sedan debuterade Carl-Göran Ekerwald som poet med diktsamlingen Sigridiana, där han skildrade mötet med Sigrid Kahle och de tre kärleksår de fick tillsammans. Nu återkommer författaren med en ny dikt­samling. Denna gång står i centrum en ­annan kärlek, Anna Westerberg, med vilken han ­delade sitt liv i 69 år.

169 kr

Fler böcker inom samma kategorier

Det som inte finns

I sin nya ­essäsamling lyfter Carl-Göran Ekerwald fram vittnesmål från världslitteraturen och från egen fatabur på hur det icke-existerande påverkar det som existerar.

179 kr

Kollapsens fem stadier

Den här boken handlar inte om vad vi kan eller ska göra för att und­vika en samhällskollaps. En ­sådan är nämligen oundviklig hävdar den rysk-amerikanske författaren Dmitry ­Orlov. De ­intressanta frågorna – som är de som diskuteras i den här boken – är istället vilken typ av kollapser som kan drabba oss och hur vi kan överleva dem.

189 kr

Vi två är ett

Vi två är ett är en både skoningslös och kärleks­full studie av Jean-Paul ­Sartres och Simone de Beauvoirs liv och verk, och det kom­p­l­i­ce­rade förhållandet dem emellan. Det är det första omfattande svenska origi­nal­ver­ket på detta tema.

209 kr