Översättning Ulrika Junker Miranda
Inbunden
320 sidor

Utgivningsår: 2018

ISBN: 9789188729019

Terrorns rike

Hur en våldsam sekt från den arabiska öknen radikaliserade islam

360 kr 179 kr

Saudi­arabien är världens största exportör inte bara av olja, utan också av wahhabism, den sekteristiska gren av islam som är landets statsreligion, och till vars ­utlöpare räknas vålds­inriktade jihadistiska rörelser som talibanerna, ­Isla­miska ­sta­ten och al-Qaida.

Från 1970-talet och framåt har Saudiarabien satsat enorma summor på att ­sprida sin religiösa tro. En insats som har haft stor framgång även i västliga, icke-muslimska länder. Bara i OECD-län­derna beräknas landet ha finan­sierat mer än 1500 moskéer och 2000 religiösa skolor.

I Terrorns rike beskriver den tidigare ­Riyadhambassadören Carl Schiøtz Wibye vad den wahhabistiska läran går ut på och hur den har utvecklats, från att på 1700-talet ha varit en sekt i öknen till att idag ha anhängare över hela världen.

Till den svenska utgåvan har socialantropologen Aje Carlbom skrivit ett efterord om wahhabismen i Sverige.

OM BOKEN

“Schiøtz Wibye argumenterar slagkraftigt och övertygande för att merparten av den våldsam­ma jihadismen i världen i dag är finan­­­si­erad av saudiska oljepengar … ett klart, välformulerat och kunnigt inlägg mot den aggressiva monoteismen.” Ola Hegdal i NRK

“Författaren vågar säga ifrån när andra tiger. I boken läxas den olje­rika statens härskare upp på ett språk som är långt ifrån ­diploma­tiskt. Det är bra gjort, och Wibye skriver med tyngd.” Jan Erik Milden i Dagbladet

“Det märkliga med boken är att någon i den aka­demiska världen inte redan har skrivit den för länge sedan.” Roar Hagen i Verdens Gang

“En seriös och ingående redogörelse för vad den mordiska islamismen har för ideologiska rötter och varför dess praktik är så blodig som den är.” Thomas Nydahl på sin blogg

“I denna inträngande och personliga skildring beskrivs den internationella spridningen av wahhabismen genom Saudiarabiens omfattande finansiering av moskéer, koranskolor och islamiska kulturinstitutioner.” Elisabeth Sköns i BTJ

OM FÖRFATTAREN
Carl Schiøtz Wibye var under åren 2009-2014 Norges ambassadör i Riyadh. Han har även tjänstgjort vid de norska ambassaderna i Belgrad, Bern, Kairo, Teheran och Warszawa samt varit ambas­sadör för Makedonien, i Tirana och Pristina.

UR BOKEN
Wahhabismen – den överlägset största propagandakampanjen i mänsklighetens historia

De senaste 50 åren finns det inget annat land som har gjort tillnärmelse­vis lika mycket för att sprida global sekte­rism som Saudiarabien. Vartenda år har enskilda personer och myndig­heter investerat miljarder dollar i wahhabism­exporten. Saudiskt “ut­veck­lingsbistånd” gick inte till sjukhus, vägbyggen eller kraftverk, utan till ­byggande av moskéer och stöd till islamiska lärocentra och till ideologisk ­propaganda via litteratur, tv och ­internet.

Under perioden 1973-2002 överförde saudiska myndigheter och ­privatpersoner från kungafamiljen och affärslivet osannolika 87 miljar­der dollar till det globala wahhabitiska projektet. Detta är mycket mer än Sovjet­unionens samlade utgifter för propaganda under hela kalla kriget. Wahhabismexporten är därmed den överlägset största världs­omspännande propagandakampanjen i mänsklig­hetens historia.

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Julpris

De degraderade

I De degraderade skildrar Christophe Guilluy hur de folkliga klasser­na i Frankrike har splittrats och ­utarmats, men också hur bland dem en ny social rörelse som inte liknar någon annan håller på att ta form.

340 kr 169 kr
Julpris

Kriget mot livet

I Kriget mot livet presenterar Per Shapiro en möj­lig väg ut ur den högteknologiska dystopi vi har hamnat i.

360 kr 169 kr
Julpris

Så vann woke

I Så vann woke undersöker Joanna Williams hur den ideo­logi som går under namnet woke fått ett dominerande inflytande på många samhällsområden.

360 kr 179 kr