Mjuka pärmar med trådbindning. Ouppsprättade ark. 303 sidor. Utgivningsår 2007

Utgivningsår: 2007

ISBN: 9789185703128

Persisk balsam

Eric Hermelins tolkningar i urval och med inledningar av Carl-Göran Ekerwald

199 kr

”Säger man att det funnits mer poetisk skapande kraft och ingifvelse hos denne man än i hela den samtida svenska vitterheten, har man sagt mycket lite.” Vilhelm Ekelund om Eric Hermelin

1976 utgav Carl-Göran Ekerwald på Cavefors förlag Persiska antologin, ett urval av Eric Hermelins översättningar av persisk poesi från den klassiska eran 1000–1500. Boken blev något av
en kultbok och har sedan dess utkommit i flera upplagor.

Persisk balsam är en helt ny samling Hermelintolkningar. Här finns representerade de mest kända namnen från Persiska antologin – ’Attar, Omar Khaiyam, Rumi, Sana’i och Sa’di – men utrymme ges också Djami, Firdausi, Nizami, Baba Tahir och Ibn Sa’id.

Eric Hermelin lärde sig persiska under sina fem år som soldat i brittiska Indienarmén – från vilken han avskedades med vitsordet: »Conduct very bad… Uppförande mycket dåligt«.

Eric Hermelin levde ett stormigt liv, som alkoholist och slagskämpe. Men från det han var fyrtionio år satt han inlåst på mentalsjukhuset St Lars i Lund och gjorde bot för sina förseelser och försummelser genom att översätta tiotusen sidor persisk poesi. Syftet med översättningarna var, sade han, att väcka oss ur vår håglöshet, tina upp vår frusna tankeförmåga och »sätta hjertats vågor i svallning« – de var som »balsam« för plågade och ångerfulla hjärtan.

Hermelins tolkningar är allt igenom trogna mot originaltexten och utförda i en egenartat »barock« stilart som griper läsaren och som speglar översättarens kärlek och vördnad inför de gamla skaldeverken.

Magnus Persson skrev i Svenska Dagbladet:

“Få översättare av skönlitteratur drabbas av berömmelse, än mind­re av kultförklaring. Ett av undan­tagen heter Eric Hermelin (1860–1944). Hans översättningar av persisk poesi är legendariska och anses allmänt hålla världsklass…

Tajmingen för utgivningen av Persisk balsam kunde inte vara bättre. En av de centrala poeterna i boken, Jalal ad-Din Rumi, är i år, 800 år efter sin födelse, föremål för firande och stort intresse världen över. Unesco har till och med utropat 2007 till Rumi-året. Hos Rumi sammanstrålar många av de viktigaste trådarna inom den islamska mystiska riktning som går under beteckningen sufism: den starka gränslösa kärleken till allt levande, sträng självrannsakan i kombination med en stark ovilja att döma andra, den stegrade för att inte säga extatiska livskänslan, predikan av icke-våld, toleransen för oliktänkande, tron på poesins tröstande och ­läkande krafter.

Persisk balsam bjuder på egendomlig, trösterik och gränsöverskridande poesi…

Den nya antologin med Hermelins översättningar lever upp till sitt namn. Det är dikt som kan trösta och ingjuta hopp i tider av hopplöshet. Då som nu.”

Läs hela recensionen här

Läs mer