400 sidor
Danskt band
Illustrerad

Utgivningsår: 2012

ISBN: 9789185703623

Omställningens tid

Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid

199 kr

150 år av ekonomisk tillväxt har nått sin ände: ­Oljetoppen har passerat. Fiskbestånden står inför kollaps. Grundvattnet sinar. Jordbruks­mark ödeläggs. Skogar överavverkas.

Så kan uppräk­ningen fortsätta. Överallt hopar sig ­tecknen på att världs­ekonomin har gått in i en resursvägg. Även finans- och skuld­krisen är följder av tillväxtens slut.

Festen är över.

Men det finns en utväg: Att ställa om samhället. En utmaning lika stor som möjligheterna. Omställning handlar om någonting mer än lågenergilampor och “miljöbilar”. Den är en grundläggande förändring av hela vårt sätt att leva och organisera samhället.

I Omställningens tid analyserar Björn Forsberg med stor energi och kunskap den djupa kris vår civilisation befinner sig i. Men han riktar också blicken framåt och diskuterar hur en hållbar framtid kan se ut och vilka vägar som leder dit. Han besöker platser som Detroit, Kuba, Portland, Samsø och Åredalen och upptäcker en möjlig framtid som redan har börjat byggas.

FRÅN MOTTAGANDET

“Jag måste erkänna att det ibland kan kännas som en oändligt stor och oöverskådlig uppgift att ställa om samhället till någonting mer hållbart. Därför var det så roligt och inspirerande att läsa Omställningens tid, som vågar ta upp de svåra frågorna och som tar ett helhetsgrepp på vad en omställning rent konkret kan innebära.” ”Ida Nilsson i Miljöaktuellt”:http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.432238/ida-nilsson-kanske-kan-omstallningen-istallet-fora-med-sig-ett-mer-rattvist-samhalle

“Tidigare Umeåforskaren Björn Forsberg har tagit som sin uppgift att analysera tillväxtsamhällets konsekvenser ur ett flertal avgörande perspektiv, och det han har att visa upp innebär en minst sagt skrämmande läsning, med utgångspunkt i den livsföring vi har idag. För en generation som vant sig vid att förflytta sig i luftrummet till olika semesterparadis, som tar bilen till jobbet och transporterar varor kors och tvärs hela världen, framträder ett scenario som inom en inte alltför avlägsen framtid kan vara ett minne blott.

Någonstans vet vi alla att vi lever på lånad tid, det är bara så svårt att erkänna det. Björn Forsbergs bok ger oss härvidlag en rejäl tankeställare; kanske är det en av årets viktigaste texter som finns samlade inom dess ramar.” ”Lars-Göran Söderberg i Tidningen Kulturen”:http://tidningenkulturen.se/artiklar/litteratur/litteraturkritik/11327-litteratur-bjoern-forsberg-omstaellningens-tid-

“Det här kan vara läsning för alla som lever i förnekelse, inte religiös sådan, utan förnekelse inför obekväma framtidsutsikter, som att jordens resurser inte är eviga. Att oljetoppen – när oljan sinar ut – drabbar oss redan nu, inte långt bort i framtiden. Och att omställning på riktigt bör påbörjas på allvar, för att vi inte ska stå med byxorna nere den dagen vi inte har möjlighet längre att låtsas tro att våra politiska ledare ska gå före och ordna upp allt som industrisamhället lämnar åt oss att lösa och förändra. Omställningens tid är ingen skräckläsning utan ett mycket läsvärt, även lättläst försök att visa på möjligheter för framtiden. Kloka tankar som kan råda bot på rädslan inför ett stenålderssamhälle.” ”Tina Persson i Smålandsposten”:http://www.smp.se/noje_o_kultur/bocker/bjorn-forsberg-omstallningens-tid%283150507%29.gm

“I Omställningens tid läggs inte mycket krut på dem som i dag har makten. De identifierar sig med systemet och har kanske svårast av alla att genomskåda den tillväxtens drömvärld vi lever i. Miljödebatten är fjättrad vid förhoppningar om internationella förhandlingslösningar, säger Forsberg, som också menar att många ledande debattörer visserligen för fram radikal kritik, men i sina förslag till lösningar uppvisar samma elitistiska drag som det system man kritiserar.

I stället genomsyras hela boken av budskapet att omställningen måste vara lokal och komma underifrån.

Ordet kapitalism förekommer nästan inte i den här boken. Författaren talar hellre om globalisering och storskalighet när han kritiserar vår livshotande produktionsordning. Ändå får läsaren klart för sig att en framgångsrik omställningsrörelse måste rubba det kapitalistiska systemets fundament.

Omställningsrörelsen bär med andra ord på revolutionära frön, åtminstone i Björn Forsbergs tappning. Om dessa frön faller i god jord kommer också vår så kallade demokrati att ställas om. Eliter utan verklighetssinne får sin makt beskuren. Den deltagande demokratin träder undan för undan fram och tar över.” ”Lasse Karlsson i Miljömagasinet”:http://www.miljomagasinet.se/artiklar/120222-jakten-pa-en-hallbar-framtid.html

”Forsbergs bok är formidabelt välskriven. Jag har vid läsningen ofta kommit på mig själv med att konstatera: Det här är så träffsäkert att detta måste jag citera och förmedla till andra. När det inträffar är det inte bara en god skribent som hållit i pennan utan också en god pedagog.” Hans Arvidsson i Vänsterpress

FIB/KULTURFRONT

GOTLANDS TIDNINGAR

SVENSKA DAGBLADET

UR FÖRORDET

“Omställningsböcker på svenska är ännu en bristvara. Om vi med omställning menar systemskifte – adjö till ekonomisk tillväxt och konsumism – och utifrån detta söker visa på vägar hur människor och lokalsamhällen kan mobilisera för förändring underifrån. För medan många böcker passionerat argumenterar för att möta vår tids stora utmaningar med storslagna generalplaner frammanglade i den internationella förhandlingscirkusen, menar jag tvärtom att verklig förändring byggs från lokal nivå. Tron på omställning från gräsrotsnivå inspirerar nu även en snabbt växande global omställningsrörelse, med en agenda om att makten över utvecklingen ligger i våra egna händer.” Björn Forsberg

OM FÖRFATTAREN

Björn Forsberg har under lång tid forskat om hur vi underifrån ställer om samhället. Han har tidigare givit ut den uppmärksammade boken Tillväxtens sista dagar (Ruin 2007).

PRESSRÖSTER OM TILLVÄXTENS SISTA DAGAR

“Forsberg är en frisk polemiker, har bra på fötterna och delger läsaren många kloka tankar.” Richard Warlenius i Arbetaren

“Då och då skrivs initierade böcker som med skärpa, knivskarpt intellekt och politiskt mod tar sig an problemställningar som den absoluta merparten av samhällets aktörer ryggar för.” Ingvar Rönnbäck i Norrbottens-Kuriren

“Den största förtjänsten med Björn Forsbergs bok är hans närmast furiösa uppgörelse med etablerad konsensus kring tillväxtens välsignelser.” Hans Månsson i Grus & Guld

“En fantastisk bok – historisk, analytisk och djupt inspirerande.” Birger Schlaug

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr