224 sidor
Illustrerad
Inbunden

 

Utgivningsår: 2021

ISBN: 9789188729903

Navigationsexperten

Hur Sverige lät sig bedras av U 137

195 kr

På kvällen den 27 oktober 1981 går en sovjetisk ubåt på grund i Gåsefjärden i Blekinge ­skärgård. Morgonen därpå upptäcks den av fiskare som kontaktar närliggande örlogsbas i Karls­krona.

Därefter inleds den kanske mest dramatiska utrikes­politiska krisen i modern svensk historia.

Tre statliga utredningar och många böcker och artiklar har publicerats om U 137, men utan att kunna bringa klarhet i de centrala frågorna kring grundstötningen.

Vad var orsaken till att mitt under det kalla kriget en stor, kärnvapenbestyckad sovjetisk ubåt opererade bland svenska kobbar och skär? Var det en navigationsblunder? Var det ett avsiktligt intrång? Vad var i så fall avsikten?

I Navigationsexperten – Hur Sverige lät sig bedras av U 137 presenterar Ola Tunander nya fakta som kan förklara denna till synes mystiska händelse. Författaren är en av Sveriges främsta kännare av säkerhets­politik, underrättelse­verksamhet och ubåtsoperationer.

Ola Tunander är research professor emeritus vid PRIO (Peace Research Institute Oslo) i Norge. Under flera år ledde han PRIO:s program för utrikes- och säkerhetspolitik. Han har skrivit en rad böcker om ubåtar i svenska vatten, bl.a. Hårsfjärden Det hemliga ubåtskriget mot ­Sverige (2001) och Det svenska ubåtskriget (2019). Han har även publicerat en stor mängd artiklar i internationella facktidskrifter. Åren 2000–2001 var han civil expert i den av regeringen tillsatta Ubåts­utredningen.

”Den sovjetiska ubåten hade gått i yt­läge i mörkret med dundrande diesel­motorer djupt inne på svenskt vatten, till och med inne i skärgården. Det föreföll obegripligt att detta skulle ha varit en medveten inträngning.

Sam­tidigt är dessa vatten mycket svår­navigerade och ubåtens manövrer var till synes så skickligt genomförda att även en felnavi­gering föreföll obegriplig. Ubåten hade gått in genom en smal fjärd med exakt riktig kurs. Om den hade gått med bara en grads fel kurs hade den gått på grund långt tidigare.

När Karl Andersson gick ombord på ubåten hade en tysktalande äldre ­officer ombord, kommendör Josef Avrukevitj, sagt: ’Ich bin der Navigations­experte/Jag är ­navigationsexperten.’ Det framstod som om han hade en viss humor, en viss självironi, men låg det något mer i detta?

Karl Andersson frågade sig: Var detta en medveten inträngning? Varför hade ­ryssarna i så fall inte använt sig av en segelbåt eller fiskebåt och satt en svensk flagga på den? En ubåt är det sämsta flytetyget. Den skulle avslöjas direkt, sade han.

­Varför går man in med en ubåt i en fjärd som är så grund att man inte kan dyka och så smal att man har svårt för att vända.

Det är något som inte stämmer.” OLA TUNANDER

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Irreversibel skada

I Irreversibel skada undersöker Abigail Shrier varför antalet tonårs­flickor som hävdar att de lider av könsdysfori och identifierar sig som trans­­personer har ökat dramatiskt.

189 kr

Inställd apokalyps

Klimatförändringarna leder inte till vår undergång. Sol- och vindkraft kan inte ersätta fossila energikällor. Skogsbränderna har inte blivit fler. Isbjörnarna håller inte på att försvinna … I fråga efter fråga har den apokalyptiska miljörörelsen hamnat fel, menar Michael Shellenberger.

195 kr

Kollektiv galenskap

I Kollektiv galenskap undersöker Douglas Murray hur det identi­tets­politiska ­tänkandet har vuxit fram och hur det har tagit sig uttryck på fyra olika områden: homosexua­litet, feminism, ­etnicitet och transsexualism.

199 kr