224 sidor
Illustrerad
Inbunden

 

Utgivningsår: 2021

ISBN: 9789188729903

Navigationsexperten

Hur Sverige lät sig bedras av U 137

209 kr

På kvällen den 27 oktober 1981 går en sovjetisk ubåt på grund i Gåsefjärden i Blekinge ­skärgård. Morgonen därpå upptäcks den av fiskare som kontaktar närliggande örlogsbas i Karls­krona.

Därefter inleds den kanske mest dramatiska utrikes­politiska krisen i modern svensk historia.

Tre statliga utredningar och många böcker och artiklar har publicerats om U 137, men utan att kunna bringa klarhet i de centrala frågorna kring grundstötningen.

Var det ett avsiktligt intrång i militärt syfte av Sovjetunionen? Var det en felnavigering?

Ingetdera, menar Ola Tunander. I Naviga­tions­experten ­presen­terar han en tredje för­klaring till den mystiska grundstötningen som bygger på flera nya fakta:

• U 137 försökte köra längre upp på grundet, inte komma loss ifrån det!

• Amerikansk militär var på besök på Karlskrona örlogsbas när det blev känt att en ubåt
stod på grund i Gåsefjärden.

• Den högste sovjetiske officeren ombord på U 137, han som hade ansvarat för ubåtens navigering, blev aldrig förhörd.


• Stabschefen Karl Andersson hävdar i en intervju som aldrig tidigare publicerats att U 137 hade »chartrats« för att påverka den svenska opinionen.

Ola Tunander är research professor emeritus vid PRIO (Peace Research Institute Oslo) i Norge. Under flera år ledde han PRIO:s program för utrikes- och säkerhetspolitik. Han har skrivit en rad böcker om ubåtar i svenska vatten, bl.a. Hårsfjärden Det hemliga ubåtskriget mot ­Sverige (2001) och Det svenska ubåtskriget (2019). Han har även publicerat en stor mängd artiklar i internationella facktidskrifter. Åren 2000–2001 var han civil expert i den av regeringen tillsatta Ubåts­utredningen.

”Den sovjetiska ubåten hade gått i yt­läge i mörkret med dundrande diesel­motorer djupt inne på svenskt vatten, till och med inne i skärgården. Det föreföll obegripligt att detta skulle ha varit en medveten inträngning.

Sam­tidigt är dessa vatten mycket svår­navigerade och ubåtens manövrer var till synes så skickligt genomförda att även en felnavi­gering föreföll obegriplig. Ubåten hade gått in genom en smal fjärd med exakt riktig kurs. Om den hade gått med bara en grads fel kurs hade den gått på grund långt tidigare.

När Karl Andersson gick ombord på ubåten hade en tysktalande äldre ­officer ombord, kommendör Josef Avrukevitj, sagt: ’Ich bin der Navigations­experte/Jag är ­navigationsexperten.’ Det framstod som om han hade en viss humor, en viss självironi, men låg det något mer i detta?

Karl Andersson frågade sig: Var detta en medveten inträngning? Varför hade ­ryssarna i så fall inte använt sig av en segelbåt eller fiskebåt och satt en svensk flagga på den? En ubåt är det sämsta flytetyget. Den skulle avslöjas direkt, sade han.

­Varför går man in med en ubåt i en fjärd som är så grund att man inte kan dyka och så smal att man har svårt för att vända.

Det är något som inte stämmer.” OLA TUNANDER

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Den diskreta världsmakten

I Den ­diskreta världsmakten gör den tyske journalisten ­Ernst Wolff en genomlysning av World ­Economic ­Forums historia och inflytande. Han beskriver hur stiftelsen successivt har byggts upp och idag är den ­globala elitens lobby­­orga­nis­a­tio­n nummer ett.

199 kr

Väg 801

Väg 801 är en initierad och dramatisk inifrånskildring av en av de mest upp­märksammade vägkonflikterna i Sverige på senare år.

209 kr