Urval och inledning Niklas Nåsander
Förord Daniel Suhonen
Årsbok för Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 2013
273 sidor
Inbunden

Utgivningsår: 2013

ISBN: 9789187207112

Kan dödläget brytas?

Idépolitiska skrifter i urval 1908–1974

199 kr

Det svenska välfärdssamhälle som byggdes upp under 1900-talet var ett storslaget samhällsexperiment. Det som tidigare i historien setts som ouppnåeliga drömmar blev nu plötsligt verklighet för många.

Men sedan en tid tillbaka befinner sig detta samhälle i sönderfall: sociala reformer rullas till­baka, ojämlikheten ökar, massarbetslösheten har blivit en normalitet.

Därför blir de texter av Ernst Wigforss som ställts samman i Kan dödläget brytas? inte bara av historiskt intresse. Här blottläggs de ideologiska källorna till de framgångsrika reform­erna. Här finns konkreta förslag att åter föra upp på dagordningen. Här döljer sig också en överraskande modern politisk metod.

Målet för Ernst Wigforss var jämlikhet. Vägen dit gick över en fördjupad demokrati. Men frågan om hur det nya samhället skulle­ se ut i detalj lämnades öppen.­ Hans utopi var ”provisorisk”. Och häri ligger­ dess styrka: hans jämlikhetsvision måste i varje tid formuleras på nytt.

FRÅN MOTTAGANDET

“Annars är det just närheten till liberala ideal, åtminstone i de tidiga texterna, som är slående. Niklas Nåsander, som gjort urvalet av essäer, är också mycket tydlig med detta. Den ortodoxa marknadsliberalismen avvisades förvisso av Wigforss på samma grund som den doktrinära socialismen. De var båda dogmer. Men i andra fall kunde Wigforss utgå från en påfallande liberal världsbild och med sakliga och förnuftiga argument föra argumentationen i riktning mot den egna socialdemokratiska agendan. Tillvägagångssättet kan närmast beskrivas som idékritiskt. Ambitionen var helt enkelt att utifrån liberala premisser föra en bättre och mer stringent argumentation än vad liberalerna själva mäktade med.

Är det kanske på detta sätt som socialdemokratin kan bryta sitt dödläge, för att åter travestera bokens titel? Beakta exempelvis det i borgerliga kretsar så omhuldade begreppet incitament, och dess tillämpningar. Sjuk- och arbetslöshetsersättningarna ligger i dag vanligen på åttio procent av lönenivåerna och föregås av karens. Ytterligare nedtrappning finns, liksom tak och bortre gränser. Incitamenten att skaffa sig en egen bärgning är med andra ord lätta att se och bör rimligen beskrivas som starka. Att det skulle finnas starka incitament för en näringsidkare i skolbranschen att exempelvis kringgå skollagen för att inte få in belastande elever som utsätter den egna verksamheten för ekonomisk risk är däremot mindre uppmärksammat.

Om friskolesystemet och ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen kan man naturligtvis ha olika åsikter. Men det selektiva seendet för var ekonomiska incitament finns och hur de verkar är onekligen iögonfallande. För Wigforss gamla rörelse antyder detta en möjlighet till ideologisk nytändning. Även om en sådan idékritik lika gärna kunde betecknas som liberal.” Johan Stenfeldt i Svenska Dagbladet

OM ERNST WIGFORSS
Ernst Wigforss föddes 1881 i en hantverkarfamilj. Redan 1908 skrev han en bok om marxismens historiesyn och blev därigenom en man att räkna med i den politiska debatten. 1919 kom han in i riksdagen och 1920 i SAP:s partistyrelse. Sedan verkade han inom parti­ledning, regering och riksdag fram till 1952. ­Under tre perioder var han finansmini­ster, varav den viktigaste perioden ­sträckte sig mellan åren 1936 och 1949. Då blev han måltavla för borgerlighetens hat. ”I sin fanatiska strävan efter jämlikhet” påstods Wigforss ha ”satt avunden i system”. Ernst Wigforss var författare till en mängd böcker och artiklar. Han var verksam fram till 1975 och avled den 2 januari 1977

Ur Daniel Suhonens förord
Paradoxen är alltså att dagens socialdemokrati befinner sig allt längre från Wigforss idéer och strategier om demokratisk socialism samtidigt som vår tids problem allt mer liknar de som Ernst Wigforss brottades med och sökte lösningar på. Just därför framstår Ernst Wigforss texter idag som så angelägna och aktuella.

Ur Niklas Nåsanders inledning
Det vilar en tystnad över dagens politiska debatt. Man upptäcker den kanske inte mitt i mediebruset. Där kivas det och vänslas, där prasslas det, putsas och fejas. Där råder det till synes en febril aktivitet.

Det är först när man tar ett steg åt sidan som den stora tystnaden blir påtaglig. Ingen talar om vart vi är på väg. Ingen talar om vilka värden vi vill förverkliga eller vilket samhälle vi innerst inne skulle vilja leva i. Det är som om den liberala profetian om historiens slut slagit in och blivit det politiska samtalets grund.

Att i detta läge återvända till en av det svenska 1900-talets centrala tänkare är livgivande och lärorikt. Hos Ernst Wigforss finner man det mesta av det som saknas i samtidsdebatten. Där finns visioner och praktisk politik. Där finns förnuft, fantasi, utopi och ett prövande jordnära tänkande som det råder sådan brist på idag.

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr