Översättning Lars Ohlsson
195 sidor
Inbunden

Utgivningsår: 2011

ISBN: 9789185703647

Illa far landet

189 kr

I oktober 2009 höll Tony Judt ett föredrag om välfärdssamhällets och socialdemokratins framtid som åhörarna aldrig kommer att glömma. Det som gjorde intryck var inte bara det angelägna ämnet och talarens glöd, utan också omständigheterna.

Den tidigare så fysiskt vitale historikern satt nämligen i rullstol, förlamad från halsen och nedåt och med en stor andningsapparat för ansiktet.

Gensvaret var enormt och efteråt uppmanades Tony Judt att utveckla det han sagt till en bok. Från sin sjukbädd dikterade han sedan boken Illa far landet, en passionerad uppgörelse med det som enligt honom är kännetecknande för vår tid: materialismen och egennyttan, den okritiska beundran av marknaden, dyrkan av den privata sektorn, föraktet för den offentliga sektorn, de växande klyftorna mellan rika och fattiga, de falska föreställningarna om en gränslös tillväxt.

Men Illa far landet är också en nutidshistorisk lektion och ett konstruktivt förslag på vad som bör göras för att lösa de stora problem våra länder brottas med. Med sin skepsis mot identitetspolitik och enfrågerörelser, och med sin tro på kollektivt tänkande och en utvidgad roll för staten i samhällets organisering, utmanar Tony Judt föreställningar både till vänster och höger.

FRÅN MOTTAGANDET AV ILLA FAR LANDET

“En av de mest fantastiska politiska böckerna som kommit ut på mycket länge.” John Gray i Literary Review

“Årets mest diskuterade bok bland socialdemokrater … Energin vibrerar … en mycket läsvärd bok.” Katrine Kielos i DN

“I handen höll Mona Sahlin en bok, Tony Judts Ill fares the land. Vänsterintellektuella över hela världen har gått i spinn av entusiasm. Nu ska Sahlin äntligen få tid att läsa en bok. Och begrunda sitt partis framtid.” Peter Kadhammar i Aftonbladet 21 september 2010, två dagar efter valet

“Illa far landet blev genast omdiskuterad bland Europas vilsna socialdemokrater. Men bör läsas av alla. Hans civilisationskritik är härlig; skarpa formuleringar, historisk kunskap och ett eftertryckligt försvar för grå, kompromissökande socialdemokrati; för Västeuropas lyckliga decennier, som råkar sammanfalla med hans eget liv och minnesarbetet i nattmörkret, men nu på väg att förskingras och upplösas i ”individualitetens stoft och damm”. Illa far landet är en varning att inte glömma. Europas demoner måste alltid bevakas.” Per Wirtén i Expressen

“Styrkan ligger i det historiska siktdjupet. Man får syn på hur kollektivt handlande för det gemensamma bästa, inte hysteriska privatiseringar, vitaliserar och stabiliserar skakiga klassamhällen. Och hur snabbt framsteg kan raseras och tanken somna in … Jag hoppas att Illa far landet blir läst och diskuterad långt utanför den krympande socialdemokratins krets. Gärna av tokliberaler, terrorister och bankdirektörer.” Jan Eklund i DN

”… Boken är rena citatsamlingen. Men allra starkast är uppfordran att åter börja tala om andra värden än de ekonomiska, för att på så sätt påminna om vad Staten var bra för. Det är som om det förflutna talar genom Judt, för att förbereda oss på att ta itu med framtiden igen.” John Swedenmark i LO-Tidningen

“Judt har, tror jag, en poäng när han hävdar att vi nu måste börja intressera oss för staten igen. Vad ska den göra? Och vad ska den inte göra? Som liberal är jag rent principiellt mest intresserad av den senare frågan. Men jag kan inte släppa Judts frågor kring konsekvenserna av en alltför naken stat: Vad händer med ett samhälle där staten bara förknippas med övervakning, repression och brandkårsutryckningar för att lösa ut banker som hamnat på gäldstugan?” Per Svensson i Sydsvenskan

”… en rasande uppgörelse med en ekonomistisk samtid, men också med en socialdemokrati som förlorat kraft, röst och självförtroende … Illa far landet är en sällsynt skarp beskrivning av vår samtid. Den gör också något så ovanligt och uppfordrande som att föreslå att samhället skulle kunna se annorlunda ut.” Marika Lindgren Åsbrink i Tiden, även publicerad 8 mars på recensentens blogg

“I Illa far landet sjunger [Judt] ett försvar för den socialdemokratiska tanken – inte som den utvecklats, utan sådan den en gång var och borde vara. Socialdemokratin lyckades skapa ett anständigt samhälle, men i dag tycks inte ens socialdemokraterna själva minnas vad de en gång tog sig för.

För Judt handlar det om en moraluppfattning där tåg som går i tid, människor som har arbete och sjuka som får vård faktiskt är bättre än förseningar, arbetslöshet och vårdköer; inte av nostalgiska skäl, utan av politiska. Det är uppfriskande att höra en amerikansk professor – tillhörande eliten – agitera som en gräsrot i fackföreningsrörelsen.

Judt är historikern vars sista uppgift var att försöka få oss att minnas ett unikt samhällsbygge medan det vittrar sönder. Kanske kan Illa far landet bli den teoretiska grundtext som vänstersocialdemokraterna alltid tycks ha saknat?

I augusti 2010 avled Tony Judt och kanske blir han själv den bästa bilden över socialdemokratins tillstånd: tanken klar och stark, medan kroppen förtvinar här på jorden.” Daniel Suhonen i Aftonbladet

“Jag stryker under, viker hörn, sätter utropstecken och läser högt för omgivningen. Det var länge sen jag kände mig så upplyft av en så svidande samhällskritik som den som serveras av den nu döde universitetsläraren och berömde historikern Tony Judt.” Liv Beckström i Kommunalarbetaren

“Judt lyckas göra socialdemokratins historia oväntat underhållande, delvis för att han är en fantastisk satiriker. Dagens allra mest hopplösa socialdemokrater och nyliberaler har försett honom med förstklassigt stoff. De breda och djupa kunskaperna om efterkrigstidens historia imponerar.” Ola Wihlke i Dalarnas Tidning

UR ILLA FAR LANDET
Något är fullständigt fel med vårt sätt att leva idag. Under trettio år har vi gjort en dygd av strävan efter materiell egennytta. Och just denna strävan utgör faktiskt numera det enda som återstår av vår känsla för kollektiva mål. Vi vet vad saker och ting kostar men vi har ingen aning om vad de är värda. Vi frågar oss inte längre om domslut eller lagar är bra. Är de rättvisa? Är de befogade? Är de rättmätiga? Bidrar de till att skapa ett bättre samhälle eller en bättre värld? Detta var förr de stora politiska frågorna, även om man inte kunde förvänta sig några enkla svar. Vi måste lära oss att ställa dem på nytt.

OM TONY JUDT
Tony Judt (1948-2010) föddes i London och utbildades vid King’s College i Cambridge och École Normale Supérieure i Paris. Han undervisade vid Cambridge, Oxford, Berkeley och New York University, där han ledde Remarque Institute, ett centrum för Europastudier som grundades av honom. Under sin levnad utgav Tony Judt tretton böcker, bland annat Postwar: A History of Europe Since 1945 som nominerades till Pulitzerpriset. Han medverkade regelbundet i New York Review of Books, London Review of Books och New York Times. År 2007 belönades han med Hannah Arendt Prize och år 2009 med Orwell Prize.

Samtidigt med denna bok utger Karneval Tony Judts memoarbok Minneshärbärget

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Illa far landet (pocket)

I oktober 2009 höll Tony Judt ett föredrag­ om välfärdssamhällets och social­demo­kratins framtid som åhörarna aldrig kommer att glömma. Det som gjorde intryck var inte bara det ange­lägna ämnet och talarens glöd, utan också ­omständigheterna. Den tidigare så fysiskt vitale historikern­ satt nämligen i rullstol, förlamad från halsen och nedåt och med en stor andningsapparat för ansiktet.

59 kr

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr