Översättning Lars Ohlsson Danskt band 326 sidor

Utgivningsår: 2016

ISBN: 9789187207549

­Entreprenörs­staten

Så skapade staten smarta telefoner och andra epokgörande innovationer

209 kr

Staten – inte det privata näringslivet – har varit den drivande kraften bakom en rad epokgörande innovationer det senaste halv­seklet.

Det hävdar den italiensk-amerikanska ekonomen Mari­ana Mazzucato i sin uppmärksammade och prisbelönta bok ­Entreprenörs­staten.

I en rad inträngande fallstudier, från bland annat it-industrin, bioteknologin och miljöinnovations­området, visar hon hur de ­inledande och avgörande investering­arna och forsknings­sat­sningarna i hög grad har bekostats med offentliga medel.

Först efter att dessa ofta riskfyllda insatser ­visat sig bli fruktbärande har den privata sektorn trätt in som en aktör, för att skörda vinsterna och ta åt sig äran.

Vartenda tekno­logiskt framsteg som gör en Iphone så smart har staten att tacka för sin existens, det gäller såväl internet och GPS-teknik, som touch-screen-displayen och röstaktiverings­tekniken Siri.

OM FÖRFATTAREN
Mariana Mazzucato är en italiensk-amerikansk professor i innovativ ekonomi vid Science Policy Research Unit, University of Sussex, Storbritannien.

För ­Entreprenörs­staten tilldela­des hon 2014 SPERI-priset i nationalekonomi av New Statesman och Sheffield University. Bland de nominerade fanns bland andra Thomas Piketty.

2015 tilldelades Entreprenörs­staten priset för årets bästa vetenskap­liga publikation av Friedrich Ebert-stiftelsen, Tyskland.

 

OM BOKEN

”Produktionsökningen per capita bestämmer levnadsstandarden. Innovationerna bestämmer produktionsökningen per capita. Men vad bestämmer innovationerna?

Den konventionella ekonomin erbjuder som förklaring abstrakta modeller. Den gängse uppfattningen är att svaret måste sökas i den privata företagsamheten. I denna briljanta bok argumenterar Mariana Mazzucato för att teorierna är oanvändbara och att svaret är ofullständigt. Ja, innovationerna är beroende av djärv företagaranda, men det är inte den privata sektorn som tar de djärvaste riskerna och gör de största genombrotten, utan det är den så hårt kritiserade staten.

Har det någon betydelse att statens roll lämnats utanför historien? Mazzucato hävdar att det är ytterst väsentligt.

För det första sätter de politiska beslutsfattarna tilltro till synen att staten bara är ett hinder, vilket leder dem till att dra tillbaka sitt stöd till innovationer och därmed beröva mänskligheten dess bästa utsikter för ­välstånd.

För det andra har staten också, och i allt ­hög­re grad, accepterat att den finansierar riskerna medan den privata sektorn skördar vinsterna. Det som därmed framträder är inte ett verkligt symbiotiskt ekosystem för inno­vationer, utan en parasitär variant.

Denna bok driver en kontroversiell tes, som emellertid i grunden är korrekt. Underlåtenheten att erkänna statens roll i att driva på innovationerna kan mycket väl vara det största hotet mot växande välstånd.” Martin Wolf i Financial Times

”Nästa teknologiska revolution, sä­ger Mazzucato, måste vara grön om vi ska ha någon framtid. Tror vi att marknaden kan stoppa klimatförändringarna och på egen hand ersätta oljan med miljövänliga energikällor kommer vi att vänta förgäves. Detta kräver ’långsiktiga ekonomiska insatser av ett slag som riskkapitalisterna inte är beredda att åta sig’. Den nuvarande generationen politiker har inte förstått hur viktig statens roll är: ’många nationella strategier bestäms mer av rädsla än av mod.’
Därför är det ’mer än någonsin nödvändigt att berätta den verkliga historien bakom innovationer samt ekonomisk tillväxt och utveckling’, skriver Mazzucato. Hennes bok ligger helt rätt i tiden. Uppmärksamheten kring böcker som Wilkinsons och Picketts Jämlikhetsanden (2010), Pikettys Kapitalet i tjugoförsta århundradet (2015) och Joris Luyendijks finansreportage Simma med hajar antyder att de stora avregleringarnas tid är över. Den nyliberala eran som inleddes på åttiotalet gav aldrig den välståndsökning som utlovades: den har bara utarmat samhället och gjort den rikaste procenten groteskt mycket rikare.” Håkan Lindgren i Göteborgs-Posten

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr