Översättning Madeleine Gustafsson. Danskt band. 96 sidor

Utgivningsår: 2012

ISBN: 9789185703883

Det mjuka monstret Bryssel

eller Europas omyndigförklaring

189 kr

EU:s kris är inte bara ekonomisk. Den går betydligt djupare än så. Det grundläggande felet med Europeiska unionen är att den är i full färd med att montera ned den ureuropeiska uppfinningen som kallas demokrati …

Den som levererar den salvan är inte någon obskyr person i en politisk marginal. Det är Hans Magnus Enzensberger, en av Tysklands mest respekterade författare och en varm anhängare av idéerna bakom en europeisk integration. Men nu har dessa idéer förskingrats, menar han. Och därför tar han bladet från munnen och manar européerna att göra uppror mot det byråkratiska monster som EU har utvecklats till.

UTDRAG UR BOKEN

“Europa har redan överlevt helt andra försök att uniformera kontinenten. Alla hade de högmodet gemensamt, och inget av dem förunnades någon varaktig framgång. Inte heller icke-våldsversionen av ett sådant projekt kan sägas ha någon gynnsam prognos. Alla imperier i historien har haft en begränsad halveringstid, tills de misslyckats genom sin omåttliga expansion och sina inre motsägelser.” Hans Magnus Enzensberger

FRÅN MOTTAGANDET I SVERIGE

”En essäist i Diderots, Voltaires och Rabelais anda. Boken är på samma gång kunnig, träffsäker och uppsluppet vanvördig … en elegant ­pamflett, lätt Kafkaartad och väldigt, väldigt humoristisk och underhållande.” Ola Wihlke i Dalarnas Tidning

“Hans kritik av EU är fullkomligt förödande. Många kommer säkerligen att erfara känslor av djupaste obehag när de läser denna lilla tunna skrift som tydligt och inte utan elegans blottlägger ett metodiskt missbruk av medborgarnas förtroende.

Därför säger jag med myndig och uppfordrande stämma: Alla bör läsa Enzensbergers ‘Det mjuka monstret Bryssel’ – anhängare såväl som motståndare, skeptiker såväl som entusiaster. Jag tror även att många av våra politiker, som redan har handen djupt nerkörd i marmeladburken, skulle få sig några ordentliga och välbehövliga tankeställare.” Crister Enander i Tidningen Kulturen

“För mig, som under elva år arbetade i EU-parlamentet i Bryssel, är bokens beskrivningar av EU:s ogenomträngliga byråkrati ibland skrattretande träffsäkra.

Det mjuka monstret må framkalla ironiska skratt, men det är livsfarligt och det hotar vår demokrati. Särskilt nu när EMU-projektet håller på att haverera.
I augusti ska min son följa med mig på min arbetsresa till Bryssel. Han frågar om vi kan titta på de mjuka monstren då. ‘Ja visst’, säger jag, ‘men de är alltså gubbar i kostym’. Min son tittar misstroget på mig. Och frågar sen: ‘Har monstren klätt ut sig?’” Stellan Hermansson i Flamman

”Det är det inspirerande, men också provocerande, att läsa Det mjuka monstret Bryssel. Enzensberger har under decennier varit en tongivande författare i Tyskland och den nya essän är skriven med sedvanligt lätt hand. Men kritiken som riktas mot byråkratväldet i Bryssel är skarp, träffsäker och dråpligt formulerad … Bristen på demokrati är definitivt en inbyggd och allvarlig svaghet i unionens beslutsapparat. Men när Enzensberger dömer hela konstruktionen gör han det ändå väl lätt för sig.” Annika Ström Melin i DN

”Enzensberger blir sällan påstridig. Han behöver inte det. Han är en man som ställer frågor. Men det är påfallande ofta de rätta frågorna han ställer. Den här gången verkar hans frågor minutiöst underbyggda i statistik och i tillgängliga offentliga handlingar. Han har haft Der Spiegels kraftfulla forsknings­avdelning till sitt förfogande.” Lars ­Gustafsson i Expressen

FRÅN MOTTAGANDET I TYSKLAND

“Tysklands motsvarighet till Stéphane Hessels stridsskrift Indignez-vouz! Enzensbergers syfte är liksom Hessels att väcka harm och sporra. Men för att göra det använder han inga stora gester, utan eleganta och lugna argument.” Hubert Spiegel i Frankfurter Allgemeine Zeitung

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Eliternas uppror och sveket mot demokratin

Det är eliten, inte massorna, som hotar den rådande samhällsordningen och den västerländska kulturen. Det hävdar den amerikanske historikern Christopher Lasch i sin uppmärksammade bok Eliternas uppror, som nu åter ges ut på svenska.

 

219 kr

Sexsveket

En kritisk genomgång av den moderna sexualsynen som växte fram på 1960-talet och de negativa effekter som den haft för inte minst tjejer och unga kvinnor.

209 kr