Förord Jan Guillou
Häftad
191 sidor

Utgivningsår: 2006

ISBN: 9789197603157

,

Det är rätt att göra motstånd

Kriget och terrorn från Bush till Bodström

149 kr

”…en absolut nödvändighet.” Zero i Rocky

”Åsiktsjournalistik när den är som skarpast.” Eva-Lotta Hultén i LO-Tidningen

“Boken är helt enkelt ett med många fotnoter och källanvisningar fyllt debattunderlag, och samtidigt en inspiration till att försöka övervinna cynismen. Människor lider på grund av att väst vill det, och om de har rätt till att göra motstånd, så har vi närmast en skyldighet till att göra det. Läs boken och gör ditt till för att ställa Sveriges moraliskt underutvecklade politiker till svars för vad de gör; de påstår ju trots allt att de agerar i vårat namn, och det får de inte komma undan med.” Mateusz Pozar på Yelah.net

”’Krig är fred’ och ‘Frihet är slaveri’. I sitt slutord i artikelsamlingen Det är rätt att göra motstånd citerar Åsa Linderborg och Erik Wijk George Orwells 1984. Inte utan anledning. Här har de samlat sina artiklar om Irakkriget, företrädesvis publicerade på Aftonbladets kultursida. Det är en upprullning av de falska förutsättningar som stora delar av västvärlden accepterade för USA:s folkrättsvidriga angreppskrig. Den svenska offentligheten ställde sig i givakt inför Bushs korståg mot terrorismen och lät svart bli vitt. Och i givakt står den kvar. Utrikesfrågorna är, skrämmande nog, försvunna ur valrörelsen. Då är det uppfriskande och inspirerande att återknyta bekantskapen med två skribenter som envist förespråkar grundläggande mänskliga rättigheter och folkrätten. Orwells tredje paroll från 1984, ‘Okunnighet är styrka’, pulveriseras i denna lilla nödvändiga bok.” Gunnar Bergdahl i Helsingborgs Dagblad

“Somliga kulturskribenter är mer nöd­vändiga än andra, så är det bara. Och Åsa Linderborg och Erik Wijk tillhör de mest nödvändiga.” Jan Guillou i förordet

Före anfallskriget upplevde Sverige de största fredsdemon­strationerna någonsin, men i dag är krigsmotståndet närmast obefintligt. Politiker, media och fredsorganisationer tiger eller hejar på. Sverige säljer fler vapen till USA och Storbritannien än någonsin tidigare. Och gräsrötterna har inte kunnat samla sig till några större protester.

Några av dem som brutit tystnaden är Åsa Linder­borg och Erik Wijk som i Aftonbladet skrivit en rad uppmärk­sammade artiklar i frågan. Här är allt samlat med flera nyskrivna fördjupningar under uppmaningen Det är rätt att göra motstånd!

Ett sådant ställningstagande innebär självfallet inte något stöd till det sekteristiska våld med religiösa förtecken som blivit en av ockupationens konsekvenser. Faktum är att motståndsrörelsens aktioner i huvudsak riktar sig mot ockupa­tionsmakten, vilket strider mot den bild som ges av svenska massmedia.

Författarna visar också hur det USA-ledda kriget mot terrorismen nått långt in i svensk lagstiftning och rätts­skipning. Godtyckliga terrorlistor från Washington om­sätts i hårda svenska fängelsedomar, sanktioner och utvis­ningar. Tvångsmedel, övervakning och registrering införs utan att lära av historien. Justitieminister Thomas Bodströms ambitioner att vara USA till lags håller på att förvandla Sverige till ett islamofobiskt kontrollsamhälle utan rättssäkerhet.

ÅSA LINDERBORG är historiker, författare och journalist på Aftonbladet. Hon har även utgivit bl. a. den Augustprisnominerade Mig äger ingen (Atlas 2007).

ERIK WIJK är författare. Han har tidigare utgivit bl.a. det självbiografiska jugoslavien-reportaget Ont blod (Manifest 2001) och analysen av göteborgshändelserna Orätt (Ordfront 2003). För en novell i Vill leva livet (Ordfront 2005) erhöll han Sveriges radios novellpris.

Läs mer

Fler böcker av samma författare

,

Pudelns kärna

Ordfront magasin var Sveriges största tidskrift för samhällsfrågor, flaggskeppet i demokratirörelsen Ordfront. När dess redaktionschef Björn Eklund sommaren 2003 publicerade en motbild av Jugoslavienkrigen var det ett typiskt inslag i tidningen och väckte ingen särskild uppmärksamhet.

129 kr

Fler böcker inom samma kategorier

Ny
,

Falsklarm om corona?

De två tyska forskarna Sucharit ­Bhakdi och Karina Reiss ­ifrågasätter flera av grundpelarna i den etablerade tolkningen av den nya coronaviruspandemin. De hävdar bland annat att SARS-CoV-2 inte är farligare än andra ­luft­vägs­virus, att drakoniska motåtgärder är kontra­produktiva och att vacciner inte behövs.

169 kr

Kollektiv galenskap

I Kollektiv galenskap undersöker Douglas Murray hur det identi­tets­politiska ­tänkandet har vuxit fram och hur det har tagit sig uttryck på fyra olika områden: homosexua­litet, feminism, ­etnicitet och transsexualism.

195 kr

Blåsningen (Pocket)

”Knivskarp analys.” Kulturen
”Klargörande och bitsk.” Aftonbladet
”Upprörande och gastkramande.” Svenska Dagbladet
”Sangregorios utmärkta bok.” Respons

55 kr