Översättning; Cecilia Franklin
Mjukbunden med flikar
156 sidor

Utgivningsår: 2023

ISBN: 9789189494404

De degraderade

De folkliga klassernas överlevnadsinstinkt

199 kr

När den tysta majoriteten börjar tala …

Gula västarna i Frankrike.
Brexitörerna i Storbritannien.
Frihetskonvojerna i Kanada.
Bönderna i Nederländerna.

De är alla uttryck för en ny social rörelse som vuxit fram på senare år i Västvärlden, hävdar den franske geografen Christophe Guilluy. I sin bok De degraderade sätter han in denna rörelse i ett historiskt sammanhang och beskriver hur den, trots att den gror utanför de etablerade partiernas och organisationernas hägn, har stöd av en folkmajoritet. Den länge tystade majoriteten har börjat tala, menar författaren.

 

SAGT OM BOKEN

»Pensionsreformen och det motstånd den framkallar är bara en blek avspegling av den mycket djupare ohälsa som hemsöker det franska samhället.« Le Figaro

»En väsentlig analys av vårt lands situation.« La Nef

»En läsning lika hisnande som viktig.« L’Express

»Christophe Guilluy har förnyat vår syn på centrum och periferi, på karta och terräng. Det finns ett före och ett efter honom. Nu har han gett ut en ny liten bomb på Flammarion: De degrade­rade.

Vi väntar alltid otåligt på Christophe Guilluys böcker. Han är mannen som ger en nyckel till att förstå dem som röstat på Trump, Johnson och Le Pen. Han är ett barn av vänstern – innan den blev globalise­­ring­ens hjälpreda. Han är ­luffaren från Belleville – innan det blev ett kitschigt tivoli för höga tjänstemän.

De som vill förstå väns­terns valnederlag måste läsa ­Christophe Guilluy. Han har på ett mästerligt sätt avmys­­ti­fierat de tre myter som globaliseringen bygger på: att det inte finns något alternativ, att samhället inte existerar och att majoriteten är splittrad i smågrupper. Men det finns ett alternativ, menar Guilluy, samhället är inte dött och den tysta majoriteten är på väg att koagulera.« François Bousquet i MAGASINET éléments

Christophe Guilluy är en fransk geograf och sam­hällsdebattör, mest känd för sin teori om det »perifera Frankrike«, som syftar på de ­regioner där den politiska ­eliten tappat kontakten med arbetarklassen. De degraderade är den ­första boken att översättas till svenska. Författaren har tidigare publicerat bl.a. följande böcker:

»Atlas över franska sociala klyftor« (2000),
»Bön för en folklig vänster« (2011),
»Frankrikes periferi: Hur arbetarklassen har offrats« (2014),
»De övre skiktens skymning« (2016),
»No Society: Slutet för den västerländska medel­klassen« (2018),
»De vanliga människornas tid« (2020),
»Dialog i periferin« (2022).

 

CHRISTOPHE GUILLUY OM DEN NYA RÖRELSEN

Den nya rörelsen skiljer sig från tidigare sek­lers proteströrelser. Till skillnad från de sociala rörelserna under 1800- och 1900-talet strider den inte för att erövra nya rättigheter, utan för att bevara sin sociala och kulturella ställning.

Rörelsen är sociologiskt ovan­­lig och består av grupper med olika ursprung och ställning: arbetare, tjänstemän, bönder, egna företa­gare, privat­- och statsanställda, unga, arbets­lösa, pensionärer.

Även geografiskt är den ovanlig. I vilket land den än ­dy­ker upp Brexitanhängarna i ­Eng­land, Gula västarna i Frank­rike, Frihets­konvojerna i Kanada, bönderna i ­Nederlän­derna har den sina rötter i ­periferin, långt ifrån den nyliberala ­model­lens metropoler. Varje gång väcker den en våg av solidaritet och får stöd av en ­majoritet, som instinktivt identi­fierar sig med protesterna.

Rörelsen hämtar sin styrka i den kraft som uppstår då en majoritet av vanliga människor riskerar sin sociala och kulturella ställning, och den går inte att kontrollera med de styrandes berättelse. Inte heller går den att »köpa« man kan inte köpa människor som slåss både för att bevara sin köpkraft och för att ta sig ur det existen­tiella kaos som orsakats av eliterna.

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Kriget mot livet

I Kriget mot livet presenterar Per Shapiro en möj­lig väg ut ur den högteknologiska dystopi vi har hamnat i.

195 kr

Så vann woke

I Så vann woke undersöker Joanna Williams hur den ideo­logi som går under namnet woke fått ett dominerande inflytande på många samhällsområden.

209 kr

Den diskreta världsmakten

I Den ­diskreta världsmakten gör den tyske journalisten ­Ernst Wolff en genomlysning av World ­Economic ­Forums historia och inflytande. Han beskriver hur stiftelsen successivt har byggts upp och idag är den ­globala elitens lobby­­orga­nis­a­tio­n nummer ett.

199 kr