Översättning Camilla Jacobsson
Danskt band
Omslagsillustration Ola Gillfelt
304 sidor

 

Utgivningsår: 2019

ISBN: 9789187207563

Kollapsens fem stadier

Handbok för överlevare

199 kr

Den här boken handlar inte om vad vi kan eller ska göra för att und­vika en samhällskollaps. En ­sådan är nämligen oundviklig hävdar den rysk-amerikanske författaren Dmitry ­Orlov. De ­intressanta frågorna – som är de som diskuteras i den här boken – är istället vilken typ av kollapser som kan drabba oss och hur vi kan överleva dem.

Enligt Dmitry Orlov inträffar en kollaps alltid stegvis:
Stadie 1. Ekonomisk kollaps. Tron på “business as usual” försvinner.
Stadie 2. Kommersiell kollaps. Tron på att marknaden ­leve­rerar försvinner.
Stadie 3. Politisk kollaps. Tron på att myndigheterna tar hand om dig försvinner.
Stadie 4. Social kollaps. Tron på att dina medmänni­skor tar hand om dig försvinner – i takt med att samhällsinsti­tu­tionerna får slut på resurser.
Stadie 5. Kulturell kollaps. Tron på männi­skans inne­­bo­­en­de godhet försvinner.

I Kollapsens fem stadier beskriver Dmitry Orlov vad som känne­tecknar varje enskilt sta­dium, vilka åtgärder som kan vidtas för att ­klara en anpassning till de nya sociala omständigheterna och hejda att kollapsen går vidare till ett högre, mer förödande stadium. Han tar också upp historiska ­exempel på kollapshantering, bland ­annat Island efter finanskraschen 2008 (där kollapsen ­stabiliserade sig på stadium 1 för att sedan ­vända) och Ryssland ­efter Sovjetunionens fall (där kollapsen stabiliserade sig på stadium 2 för att sedan ­vända).

OM FÖRFATTAREN
Dmitry Orlov, född i Leningrad 1962, emi­grerad till USA i mitten på 1970-talet, är dataingenjör, lingvist och författare till bland annat följande böcker:
Reinventing Collapse: The Soviet Experience and American Prospects (2008),
Emergency Eyewash (2015),
The Pitfalls of English (2015),
Shrinking the Technosphere: Getting a Grip on Technologies that Limit our Auto­nomy, Self-Sufficiency and Freedom (2016) och
Collapse and the Good Life (2018).
Dmitry Orlov driver den populära bloggen Club Orlov. Kollapsens fem stadier är den första boken av honom att utges på svenska.

SAGT OM BOKEN
“Dmitry Orlovs Reinventing Collapse (2008) var ett storstilat verk som kombinerade politisk prosa med elegant litterär stil. Det signalerade att en betydande tänkare hade gjort entré på scenen – i en tid som inte brydde sig så mycket om tänkare (om de inte kunde uppfinna appar).
Nu är Orlov tillbaka med ytterligare en bety­dan­de framställning, Kollapsens fem stadier. Här utgår han helt sonika ifrån att den globala industriella civilisationen är på väg mot kollaps – han bemödar sig inte om att argumentera för att så är fallet. Istället visar Orlov i detalj hur pro­cessen för en sådan kollaps kommer att se ut.
Många människor föreställer sig ofta, inspirerade av Hollywood, en kollaps som ett apokalyptiskt ­melodram där någon form av kaos spelar en ­central roll i historien. Orlov undviker nogsamt detta. Istället beskriver han ett tydligt mönster för händelserna som utvecklar sig natur­ligt och begripligt i en alldeles speciell ordning – ungefär som en läkare på akutmottagningen gör när han noterar hur patientens organ upphör att fun­gera ett efter ett.
Dmitry Orlov hanterar sitt ämne med enastå­ende skärpa och över­raskande kvickhet. Kollap­sens fem stadier skiljer sig från de många ­andra böckerna som tar upp de svårigheter männi­skan står inför i denna period av historien. Med tanke på det tämligen allvarsamma temat så är det verk­ligen en fröjd att läsa någon som skriver så bra.
Jag kan inte nog ­rekommendera boken. Orlov är såväl en av sin generations stora litte­rära stilister som en av dess ledande intellektuella.” James Howard Kunstler på Peak Prosperity

Läs mer