Ny utökad upplaga Förord Steve Biddulph Förord till den svenska utgåvan Britta Blomberg Översättning Elisabeth Helms Inbunden 320 sidor

Utgivningsår: 2016

ISBN: 9789187207495

Kärlekens roll (Ny utökad upplaga)

Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna

219 kr

Kärlekens roll berättar om vad de senaste rönen inom neurobiologi, neurovetenskap och utvecklings­psykologi be­tyder för vår förståelse av hur spädbarn formas och utvecklas.

Denna andra utökade upplaga har uppdaterats och reviderats utifrån den nya forskning som framkommit sedan boken publicerades första gången 2004. Här finns även ett helt nyskrivet kapitel som behandlar graviditetens betydelse vid formandet av ett litet barns framtida känslomässiga och fysiska välbefinnande.

Kärlekens roll förklarar varför kärleksfulla relationer är så viktiga för hjärnans utveckling under den tidiga barndomen, och på vilket sätt samspelet mellan barn och föräldrar kan få bestående verkningar på barnets framtida känslomässiga och fysiska hälsa.

Boken kartlägger i synnerhet de omfattande följder tidig stress kan få på små barns framväxande nervsystem. När något går fel i relationerna under de första levnadsåren måste det beroende barnet anpassa sig. Och numera vet vi att även barnets hjärna anpassar sig. Det är särskilt hjärnans känslo- och immunsystem som kan påverkas av tidig stress och bli mindre välfungerande, vilket gör barnet mer utsatt för en rad senare svårigheter som depression, antisocialt beteende, missbruk och anorexi, likaväl som fysiska sjukdomar.

OM FÖRFATTAREN
Sue Gerhardt är psyko­terapeut och en av grundarna av Oxford Parent Infant Project (OXPIP), ett pionjärprojekt som ger psyko­terapeutisk hjälp till föräldrar och spädbarn i Oxfordshire. Hon har även utgivit boken Det själviska samhället (Karneval förlag 2012).

OM BOKEN

“Nödvändig läsning inte bara för föräldrar, utan också för dem som arbetar med psykisk hälsa, utbildning eller är politiskt aktiva – ja, i själva verket för alla som intresserar sig för kommande generationers välbefinnande.” Allan N. Schore, psykoterapeut och forskare

“Istället för att vara fylld av onödig jargong är boken skriven på ett enkelt språk och riktar sig till en stor krets av människor, även dem utan bakgrund i neuro­vetenskap. Trots det enkla språket går emellertid denna bok förhållandevis djupt in på området. För var och en som har intresse för det komplicerade sambandet mellan hjärna, medvetande och beteende ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv utgör denna bok en underbar läsning.” Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

“Den här viktiga boken är imponerande välresearchad och i allra högsta grad läsbar. Sue Gerhardt har tagit de senaste framstegen inom neurovetenskap och applicerat dem på det vardagliga livet.” Patricia Kerkham, Healthcare Counselling and Psychotherapy Journal

“En verkligt användbar orientering om den nya neurovetenskapen och dess ­bekräftelse av den moderna psykoanalysens centrala grundprinciper; hur relationer­ formar oss och är av fundamental betydelse för terapeutiskt arbete och, än viktigare, hur avgörande kärleksfulla relationer är för vår kapacitet att bli mänskliga.” Susie Orbach, psykoterapeut och sociolog

“Uppfriskande … Ingen som läser denna utmärkta bok kommer någonsin att ­anklaga en ­förälder för att ‘skämma bort’ sitt barn.” Financial Times

“Gerhardts bok är ett mycker välbehövligt korrektiv till författare som Steven Pinker,­ vilka har lagt för stor vikt vid genernas betydelse. Hon visar istället – i linje­ med Antonio Damasio och Daniel Goleman – att man inte kan ‘separera hjärnan från hjärtat’. Spädbarn, liksom alla däggdjur, är av födseln programmerade­ att överleva, men det unika med dem är att de är programmerade att göra det i samspel med andra människor. De politiska implikationerna av Gerhardts bok är lika viktiga som de kommer att vara obehagliga för många. Det är svårt att läsa denna bok och känna sig tillfreds med de villkor under vilka många barn idag växer upp.
Genom att använda sig av de nyaste rönen inom neurokemi gör Gerhardt en impone­rande plädering för att känslomässiga erfarenheter, särskilt från tidig barndom, har mätbara effekter på hur vi utvecklas som människor. Hon skär rakt igenom den förvirring som normalt omger ämnet och lyckas förklara hur dagliga­ interaktioner mellan späd­barnet och dess huvudsakliga vård­givare har direkt ­effekt på hur hjärnan utvecklas.
Gerhardt är inte den första personen som säger detta men forsknings­resultaten inom området har sipprat ut mycket långsamt till allmänheten. Just därför att de är så politiskt känsliga har forskarna varit motvilliga att torgföra sina resultat. Det finns en befriande kraft i Gerhardts bok, en villighet att sticka ut hakan och ta konsekvenserna. Kärlekens roll är oerhört viktig. Den borde vara obligatorisk läsning för alla föräldrar, lärare och politiker.” Rebecca Abrams i The Guardian

Läs mer