Översättning Lars Ohlsson
Fackgranskning Jesper Roine
Häftad
684 sidor

Utgivningsår: 2017

ISBN: 9789187207853

Kapitalet i tjugoförsta århundradet

129 kr

Den franske nationalekonomen Thomas Pikettys Kapitalet  i tjugoförsta århundradet är en av de internationellt mest upp­märksammade och hyllade politisk-ekonomiska böckerna som utkommit de senaste decennierna och har jämförts med Karl Marx och John Maynard Keynes mest kända verk.

Tillväxten är det stigande tidvatten som lyfter alla båtar.

Så kan den teori formuleras som väglett väst­världens ekono­mer och politiker i många år. Ekonomiska klyftor har ­ansetts vara av mindre intresse, eftersom man varit så övertygad om  att marknaden i slutändan kommer att ställa allt till rätta.

På senare tid har emellertid en rad forskare framträtt som ifråga­sätter detta synsätt. En av dem är Thomas Piketty. I sin bok Kapitalet i tjugo­första århund­ra­det visar han, med statistik från tjugo länder och fyra århundraden, hur en allt större ojäm­likhet vad gäller förmögenhet och inkomst har vuxit fram tvärtemot förutsägelser­na om att välståndet skulle komma alla till del. Efter några lyckliga decennier i mitten 1900-talet då ojämlikheten mins­kade är den idag för flera länder tillbaka på nivåer som inte setts sedan 1930-talet eller rentav 1800-talet.

Starka ekonomiska krafter verkar dessutom för att ojäm­­lik­he­ten kommer att fortsätta att öka, något som i förlängningen kan innebära ett hot mot demokratin och de värderingar om social rättvisa den är grundad på. Men det finns också möjliga motkrafter, där en politisk inriktning mot att återupprätta någon form av demokratisk kontroll över kapitalismen, kan spela en viktig roll.

Kapitalet i tjugoförsta århundradet är ett ovärderligt bidrag för att förstå de mäktiga ekonomiska mekanismer som styr våra moderna sam­hällen. Den är också ett tungt argument för varför jämlikhetsfrågan måste återfå sin centrala plats i varje diskussion om hur framtidens sociala liv ska se ut.

 

OM FÖRFATTAREN
Thomas Piketty, född 1971, är en fransk national­eko­nom specia­li­serad på ojämlikhet i fördelning av inkomst och förmögenhet. Han är professor vid École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris School of Economics och London School of Economics.

 

OM BOKEN

”Thomas Piketty är inte något känt namn, men det kommer kanske att förändras genom publiceringen av hans storartade och förkrossande betraktelse om ojämlikhet, Kapitalet i tjugoförsta århundradet.

Piketty har skrivit en i sanning enastående bok. Det är ett verk som förenar stor historisk överblick – när hörde du senaste en ­ekonom åberopa Jane Austen och Balzac? – med omsorgsfull analys av data. Och fastän Piketty gör sig lustig över den nationalekonomiska professionen för dess barnsliga passion för matematik, så underbygger han sin egen diskussion med en ekonomisk modell som är något av ett konststycke, ett angreppssätt som integrerar analys av ekonomisk tillväxt med fördelningen av inkomst och förmögenhet. Det här är en bok som kommer att förändra både hur vi ser på samhället och den nationalekonomiska praktiken.” Paul Krugman i New York Review of Books (Paul Krugman tilldelades 2008 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne)

”Kapitalet i tjugoförsta århundradet är ett standardverk för en ny tid. En klassiker. Det ekonomiska para­digmskiftet mellan två hårda pärmar. En bok som kommer att influera ekonomer och politiker för lång tid framöver. Ni får ursäkta mitt pretentiösa tonläge, men det här är ett sådan verk. Alla som är intresserade av de stora krafter som formar samhället kommer behöva relatera till Thomas Piketty de närmaste åren. De kommer rentav att behöva läsa Thomas Piketty. Deras smala lycka är att den 700-sidiga boken inte bara är läsbar, utan relativt uppslukande.

Genom att upptäcka och sammanställa tidigare aldrig skådad data har Thomas Piketty upptäckt en ny ekonomisk planet.

Problemet är bara att det är vår egen.” Katrine Kielos (Marçal) i Dagens Nyheter

Läs mer