Översättning: Johanna Holmberg
Illustrerad
Inbunden
312 sidor

Utgivningsår: 2023

ISBN: 9789189494398

,

Jägar-samlar-guiden till det tjugoförsta århundradet

Evolutionen och det moderna livets utmaningar

219 kr

• Varför beter vi oss på ett visst sätt?
• Varför tänker vi som vi gör?
• Hur kan vi blir friskare och mer väl fungerande människor?
• Hur kan vi bygga ett bättre samhälle?

Rådfråga evolutionen!

Det är uppmaningen som Heather Heying och Bret Weinstein ger i boken Jägar-samlar-guiden till det tjugoförsta århundradet.

Här beskriver de hur miljontals år av evolutionär utveckling har format oss till de människor vi är idag. De diskuterar vad som utmärker den »evolutionära programmering« vi erhållit. De undersöker vilka begränsningar den sätter och vilka möjligheter den ger.

Författarna menar att vi är präglade av evolutionen i högre grad och på fler områden än vad vi oftast är medvetna om. Vad som tidigare har utspelat i människans och andra livsformers långa historia på jorden påverkar oss än idag, inte bara rent biologiska funktioner, utan även sådant som rör föräldraskap och relationer, kön och sexualitet, sömn och drömmar, kultur och religion, skola och utbildning, barndom och vuxenblivande.

Jägar-samlar-guiden till det tjugoförsta århundradet ger evolu­tionära förklaringar till bland följande fenomen:

• Varför röda lampor är bra innan vi somnar och blå är dåliga.
• Varför vi ska ta en medicin men inte en annan.
• Varför ”nära ögat-upplevelser” är gynnsamma för barn.
• Varför en viss kost passar oss bättre än andra.
• Varför det nästan bara är män som arbetar som bilförsäljare.
• Varför (heterosexuella) kvinnor lägger större vikt än män vid sin partners inkomst.
• Varför religion tycks ha ett överlevnadsvärde för vår art.
• Varför »lägereldar« – mötesplatser för samtal – har varit och är så viktiga för vår intellektuella och sociala utveckling.

 

EN DIALOG OM BOKEN
Är vårt moderna samhälle ur synk med vår uråldriga hjärna – vår hårdvara – som fick sin nuvarande utformning när vi levde som jägare och samlare på Afrikas savanner?

Ja, det menar Heather Heying och Bret Weinstein. I sin bok beskriver de hur en rad problem i samhället idag har sina rötter i denna missanpassning.

Behöver vårt medvetande och vår kultur – vår mjukvara – uppdateras och bättre anpassas till dagens sociala verklighet?

Ja, definitivt, svarar de två evolutionsbiologerna. Det är just därför de har skrivit en hel bok i ämnet.

Men är en sådan uppdatering möjlig?

Ja, det är den, säger författarna. Eftersom människan på grund av sin extremt långa barndom är den kanske mest plastiska organismen på jorden så är möjligheterna till utveckling och förbättring närmast oändliga, även om vi långt ifrån är något oskrivet blad.

 

OM FÖRFATTARNA
Heather Heying och Bret Weinstein har båda doktorerat i biologi vid University of Michigan. De har varit gästforskare vid Princeton University, professorer vid Evergreen State College och inbjudits att tala inför USA:s kongress, justitie- och utbildningsdepartement. Tillsammans driver de den populära podden DarkHorse som är inriktad på evolutionära perspektiv.

SAGT OM BOKEN

»Aldrig har jag läst en så djärv, välresearchad och kortfattad utredning av den gåtfulla situation vi befinner oss i. Alla som undrar varför det mest utvecklade samhället i historien uppvisar så astronomiska nivåer av depression, ångest och dålig hälsa kommer att här finna rikligt med svar.« Sebastian Junger

»Alla som uppfostrar eller utbildar barn, eller som vill förändra vårt sociala system, bör läsa den här boken.« Jonathan Haidt

»Heather Heying och Bret Weinstein är de briljanta professorerna som alla studenter drömmer om att ha. I deras händer blir komplexa idéer utredda och spännande. Deras bok är grundad på vetenskap, men kan med fördel läsas även som en äventyrsberättelse.« Christina Hoff Sommers

»Heather Heying och Bret Weinstein använder sina enorma kunskaper i evolutionsbiologi för att lösa våra problem. Deras bok är upplysande och ger en fascinerande och inträngande bild av människans natur.« Jordan B. Peterson

 

UTDRAG UR BOKEN

»Vi är födda upptäckare och uppfinnare«

Av Heather Heying och Bret Weinstein 

Homo sapiens uppstod för omkring 200000 år sedan som ett resultat av 3,5 miljarder års evolutionära anpassningar. I de flesta avseenden är vi en art bland andra. Vår anatomi och fysiologi är förvisso häpnadsväckande om de betraktas isolerat, men skiljer sig inte nämnvärt från våra närmaste släktingars.

Vi valde att ta med jägare och samlare i bokens titel därför att våra nära förfäder anpassat sig till den nischen under miljontals år. Men vi är inte anpassade enbart till livet som jägare och samlare. För mycket länge sedan anpassade vi oss också till livet som fiskar, mer nyligen till livet som primater och allra senast till livet som postindustriella människor. Allt detta ingår i vår evolutionshistoria.

Det här breda perspektivet är nödvändigt om vi ska kunna förstå vår tids största problem: att förändringstakten vi upplever som art nu är så hög att vi inte hinner anpassa oss till vår miljö. Vi skapar nya problem i en ny och ständigt ökande takt, och det gör oss sjuka fysiskt och psykiskt och bryter ner våra samhällen och vår miljö. Om vi inte lyckas hitta ett sätt att hantera den allt snabbare förändringen kommer mänskligheten att duka under, ett offer för sina egna framgångar.

Den här boken handlar emellertid också om allt det vackra som människor har upptäckt och skapat, och hur vi kan rädda det. Ett obestridligt faktum om evolutionen och en bärande tanke i boken är att vi människor är otroligt bra på att reagera på förändringar och anpassa oss till det okända. Vi är födda upptäckare och uppfinnare, och just i de drivkrafter som har skapat vårt nuvarande dilemma ligger också vårt hopp om räddning.

 

Läs mer