Nationalekonomi

Julpris

Kapitalet i tjugoförsta århundradet

Den franske nationalekonomen Thomas Pikettys Kapitalet i tjugoförsta århundradet är en av de internationellt mest upp­märksammade och hyllade politisk-ekonomiska böckerna som utkommit de senaste decennierna och har jämförts med Karl Marx och John Maynard Keynes mest kända verk.

 

130 kr 65 kr
Julpris

­Entreprenörs­staten

Staten – inte det privata näringslivet – har varit den drivande kraften bakom en rad epokgörande innovationer det senaste halv­seklet.

330 kr 179 kr
Julpris

Keynes – Mästarens återkomst

I den ekonomiska krisens spår har intresset för 1900-talets främste nationalekonom, John Maynard Keynes, fått ett uppsving. I Keynes – Mästarens återkomst ­berättar Robert Skidelsky om Keynes omvälvande idéer och ­varför dessa fort­farande är relevanta i dag.

320 kr 179 kr